Baneændringer

Forsiden Fora Generel debat Baneændringer

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 29 i alt)
 • Forfatter
  Indlæg
 • #8460
  Anni Saabye
  Deltager
  117-734

  I nyhedsbrevet fra marts var der beskrevet flere ændringer på banen.
  På hul 14 er tee 58 rykket frem til tee 49 og der skal etableres et nyt tee 49, hvilket jeg synes er ærgerligt.
  De fleste herrer kan nu uden problemer slå over søen og en del kan slå på green i drivet. Jeg ved ikke hvor tee 49
  skal flyttes til, men jeg har endnu ikke talt med nogle medlemmer der synes det er en god ide at flytte det frem.
  Mange damer kan slå over søen og dem der ikke kan det, kan slå ned i hjørnet – vi frygter at hullet bliver ødelagt og at dog leg måske helt forsvinder. Det er et spændende hul nu, så hvorfor bruge penge på noget de fleste er tilfredse med?

  Så forslag: Flyt tee 58 tilbage og lad os beholde tee 49 hvor det er.

  Venlig hilsen
  Anni Saabye

  117-734

  #8465
  Liselotte Boskov
  Deltager
  117-180

  Hvis man nu flytter 58 foran 49 og så lavede det i vintersæsonnen så ville det være dejligt.

  #8466
  Pia Pedersen
  Moderator
  golfklubben

  Hej Anni og Liselotte
  Tak for jeres indlæg. Det bliver bragt videre til Baneudvalget.

  Hilsen Pia

  #8494
  Johan Skov Jensen
  Deltager
  117-1199

  Jeg er helt enig med Anni Saabye i at ændringerne af hul 14 er ganske og aldeles unødvendige. Efter min mening er hul 14 et af de få huller på banen som kræver overvejelser af køllevalg for almindelige handikapspillere. På alle banens øvrige huller (bortset fra par-3 huller) griber de fleste spillere driveren til udslaget. Kun hul 14 kræver overvejelser, idet de færreste kan slå over søen, men mange kan slå igennem fairway og ud i roughen når de forsøger at spille venstre om søen med Driver.

  Jeg har i øvrigt også svært ved at forstå motivationen for at spærre væsentlige dele af banen af for klubbens medlemmer. Min foreløbige erfaring ved spil på banen er, at spilletempoet er fuldstændigt uændret, hvilket også var at forvente. Slår man ind i indhegningerne og skal lede efter sin bold vinker man igennem! Hvorfor skulle det være hurtigere at spille udenom (med brug af et slag ekstra) end at spille hen over? Jeg ser meget frem til at se baneudvalgets opgørelse over spilletempo før og efter ændringerne så vi kan se om ændringerne virker som tiltænkt.

  Klubben har over årene anvendt langt over en snes millioner kroner på at omdanne et stykke landbrugsjord til en efter min mening ganske dejlig golfbane. Hvorfor i alverden gør baneudviklings udvalget sig så nu tanker om at tilbageføre store dele af banen til landbrugs drift? Hvordan kan hensynet til mulighed for bondegårsidyl en gang ad åre og ukrudtets trivsel i roughen, gå forud for klubbens medlemmers mulighed for og fornøjelse ved at spille golf på banen? Har man forestillet sig at greenkeeperstaben skal kunne drive en mindre flok får tværs over fairways og gennem rough når dyrene skal flyttes fra én indhegning til en anden uden at dette vil være til gene for golfspillet?

  For et års tid siden besluttede man at tage afsked med én af landets bedste golftrænere og (uden sammenhæng i øvrigt) lader man nu forstå at forbedringer af banen til fordel for spillet må træde i baggrunden for muligheder for fårehold på banen. Dette har nu fået mig til at overveje at skifte klub til Hjortespring og fortsætte som 4-kløver medlem, så jeg fortsat vil kunne spille med mine venner i Værløse, på banen i Værløse. Inden jeg træffer denne beslutning kunne jeg godt tænke mig at høre, dels om andre medlemmer gør sig lignende tanker – eller om jeg er klubbens eneste sure gamle mand. Skulle der være flere som mig, kunne det være interessant at høre hvilke tanker bestyrelsen har gjort sig om hvorvidt dette års baneændringer bidrager til at fastholde klubbens medlemmer, eller om de virker modsat.

  Venlig hilsen

  1199 Johan Skov Jensen

  #8499
  Birgit Jørgensen
  Deltager
  117-1599

  Jeg er helt enig med Anni og Johan.
  Hvorfor skal det hele tiden laves om på vores gode golfbane.
  Der bliver hele tiden talt om vi skal holde på medlemmer, det gør vi ikke med de forandringer i laver.
  Hh Birgit
  117-1599

  #8504
  Lena Dahl
  Deltager
  117-2978

  Jeg er også helt enige med Anni og Johan.
  Hul 14 er mit favorit-hul, og fremg¨år som en slags signatur-hul, idet greenfeespillere/Firkløvermedlemmer altid nævner hul 14, når de omtaler Værløse. Det vil ødelægge hullet for damerne, hvis teestedet flyttes frem.
  Jeg synes, at det er ærgerligt med alle de ændringer på banen ved f.eks at fjerne bunkere, buske og andre tiltage. Fairways er jo megabrede, så der skal vel også være nogle forhindringer. At banen er svær, er det der gør, at den bliver ved med at være sjov at spille.
  Jeg har også svært ved at se, hvad meningen med de nye “forbudsområder” er. Et er at man får straf for at slå i roughen, noget andet er, at man ikke må gå ind og hente sin bold. Det er et mindre heldigt tiltag i min optik.
  Håber at I vil overveje det en ekstra gang inden teestedet på hul 14 flyttes.
  Venlig hilsen
  Lena

  #8545
  Lene Kastrup
  Deltager
  117-1549

  Hvad er der egentligt blevet af : GOLFSPILLEREN I CENTRUM ?
  Der bliver lavet flere ændringer på banen hvert år. I år er de planlagte ændringer ikke nogle, der tilgodeser golfspillerne, men hvem så ?
  På hul 6 sletter man den midterste bunker – hvorfor?
  Dropzonerne på hul 3 og 14 giver store fordele – man kan med fordel spille på, at komme til at droppe der frem for at spille hullet.
  Det virker barokt, at vi mangler penge, pga for få medlemmer, og så bruger store beløb på ændringer som medlemmerne ikke ønsker.
  Da der endnu ikke har været nogen reaktion fra baneudvalget efter de ovenstående indlæg og man ikke hører nogen der er positive over for ændringerne vil jeg opfordre til, at man indkalder til medlemsmøder omkring disse ændringer. Jeg tror ikke bestyrelsen er klar over hvor mange der nu genovervejer deres medlemsskab af Værløse golfklub.
  Mvh Lene Kastrup

  #8550
  Yuying Chen
  Deltager
  117-1965

  Jeg er helt enige med Anni og Johan. Jeg synes ikke det vil være godt hvis laves om Hul 14 tee steder. Hul 14 skal ikke spilles som et par-3 hul for nogle herre spillere.
  Mvh. Yuying

  #8554
  Søren Boye Nielsen
  Deltager
  117-2649

  Kære Anni, Liselotte, Johan, Birgit, Lena, Lene og Yuying

  Tak for Jeres indlæg og ikke mindst tak for Jeres engagement og bekymring.
  Johan du spørger direkte til bestyrelsens holdning til de iværksatte baneændringer, så dem vil jeg redegøre for her, med et par indledende betragtninger først.

  1. Bestyrelsen har gentagne gange udtalt at vores fornemmeste opgave er at skabe værdi for medlemmerne, hvilket er og har været mantraet for vores arbejde i de forgangne år. Vi er naturligvis opmærksomme på at vi med godt 1.000 medlemmer vil have svært ved at tilfredsstille alle og tilgodese alle individuelle ønsker og behov. Derfor er ledetråden i vores arbejde at forsøge at tilfredsstille flertallet af medlemmer og med udgangspunkt i at levere en god golfbane, som udfordrer og glæder golfspillere på alle niveauer.

  Vi ser det ligeledes som vores opgave at forsøge at fremtidssikre VGK og vi følger nøje de trends der er omkring golf på tværs af landet, i samarbejde med DGU og de øvrige klubber i hovedstadsområdet. Vi kan konstatere at antallet af klub afhængige golfere bliver færre, det vil sige at golfere som Jer, som har en relation til klubben, som deltager i frivilligt arbejde og som engagerer sig i klubben og klubbens udvikling, desværre bliver færre for hvert år. I vil fortsat være fundamentet i en klub som VGK og det er vores prioritet at forsøge at skabe værdi for medlemmer som Jer.
  Samtidigt må vi også konstatere at medlemsgrundlaget for de fleste klubber i Danmark har ændret sig til et mix af 50% klubafhængige (loyale foreningsmindede) og 50% klubuafhængige (skifter klub hyppigere) golfere, og dermed er vi også nødt til at følge med udviklingen og ønskerne hos ”fremtidens golfere”, hvis vi skal kunne opretholde det nødvendige medlemsunderlag for klubben.
  Det er selvfølgelig en balance at tilgodese begge grupper, men et af de overordnede temaer for begge kategorier er ønsket til spiltempoet og spiloplevelsen som begge uden tvivl spiller en væsentlig rolle i forbindelse med at fastholde såvel nuværende som fremtidens golfere, herunder at spil af 18 huller, maksimalt må tage 4 timer for 4 spillere.

  2. Kommentar til de iværksatte baneændringer:
  Som tidligere nævnt er klubben afhængig af dedikerede frivilliges indsats, ofte i tæt samarbejde med klubbens ansatte medarbejdere samt forpagtere.

  Baneudvalgets medlemsskare er netop sammensat af 3 frivillige, repræsenterende en bred medlemsskare, chefgreenkeeper Jesper, headpro Thomas og sekretariatsleder Pia. Bestyrelsens kontaktperson for udvalget er undertegnede.

  I udvalget arbejdes der kontinuerligt på forbedringer af banen, herunder sværhedsgrad, spiltempo, spil oplevelse og helt overordnet en ambition om at VGK skal være den mest attraktive bane blandt de klubber som vi sammenligner os med.

  Samtidigt arbejdes der ud fra en respekt for banearkitektens tanker og ideer ved anlæggelse af banen inkl. efterfølgende tilpasninger.

  Det er bestyrelsens opfattelse at de iværksatte ændringer som baneudvalget har foreslået netop tilgodeser ovenstående forudsætninger og vil fremme:
  – spiltempoet
  – spiloplevelsen
  – naturoplevelsen inklusive diversiteten i faunaen
  – sikkerheden for klubbens medlemmer og gæster som færdes på banen

  Bestyrelsen bakker op om tankerne bag baneudvalgets anbefalinger. Dels i respekt for de kompetencer som udvalget besidder, men også med baggrund i opbakning til de gennemførte ændringer.

  Baneudvalget vil snarest i dette forum give en nærmere redegørelse for tankerne bag ændringerne.

  Sidst men ikke mindst, har hverken baneudvalg eller bestyrelse til hensigt at genere nogen medlemmer, og vi lytter naturligvis til den feedback vi modtager. Baneudvalget vil løbende evaluere på de input de modtager samt effekten af ændringerne, og om nødvendigt træffe korrigerende beslutninger.

  Vi håber at I vil fastholde Jeres medlemskab af VGK, som fortsat ønsker at være en fantastisk golfklub, med både sociale og sportslige aktiviteter og mindst en dejlig golfbane. Sluttelig vil vi opfordre Jer og øvrige medlemmer, til at fortsætte med at udfordre ”værdiskabelsen” i arbejdet fra bestyrelse og udvalg.

  Venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Søren Boye Nielsen

  #8555
  Lene Larsen
  Deltager
  117-26

  Jeg støtter også op om Anni og Johans indlæg.
  Søren du skriver spilleroplevelse og den går tabt når der ofte er arbejde på banen som kan være til sene for spillet.
  Jeg tænker også at hul 14. vil blive mindre spændende for os damer hvis det kortes af for os.
  Lene Larsen

  #8556
  Johan Skov Jensen
  Deltager
  117-1199

  Kære Søren

  Jeg synes at det er et særdeles politisk korrekt og velformuleret indlæg du har begået. Desværre forstår jeg ikke ret meget af det!

  Er du af den opfattelse, at medlemmer, der ikke har betalt indskud, er mere tilfredse med baneændringerne end de der har betalt indskud ved indmeldelsen? Hvad baserer du i så fald den opfattelse på? Har de givet udtryk for, at de gerne ser større dele af banen afspærret for alle medlemmer?

  Gør det overhovedet ingen indtryk på bestyrelsen, at ikke et eneste medlem giver udtryk for deres begejstring for baneomlægningerne ved at skrive et indlæg i denne tråd?

  For at undgå, at vi taler helt forbi hinanden vil jeg lige give et enkelt eksempel på, hvorfor jeg har svært ved i praksis at se at klubbens ledelse har anden interesse for medlemmerne, end at de betaler deres kontingent.

  Hvis man nu besluttede at gennemføre de vedtagne ændringer ved hul 14 ville en bare mådelig interesse for medlemmernes golfspil da tilsige, at det første man foretog sig var at etablere det fremskudte nye teested på hul 14. Først når dette står med nyt græs, der er stærkt nok til at holde til at de ca. 40% af golfspillerne, der plejer at spille fra teested 49, benytter det nye teested, ville der være mening i at afspærre det store område omkring søerne og flytte de ca. 55%, der plejer at spille fra 58 frem på 49! I har da i stedet valgt at spænde vognen for hesten!

  Hvor længe forventer baneudvalgets græseksperter at teested 49 kan holde til at ca. 95% af spillerne slider på dette teested? Skal vi allerede nu indstille os på at enten 49 eller 58 bliver flyttet til et vinter teested fra omkring 1. juni?
  Det forekommer mig, at bestyrelsen trækker store veksler på de betalende medlemmers tålmodighed (med eller uden indskud) primært af hensyn til ukrudtets trivsel i roughen.

  Venlig hilsen
  1199 Johan Skov Jensen

  #8572
  Kim Lindquist Christensen
  Deltager
  117-2707

  For og imod de nævnte baneændringer vil jeg overlade til nogen, der har bedre forstand på det end jeg.

  Jeg er dog nødt til at tage afstand fra den anvendte kommunikationsform. Jeg bliver trist og provokeret, når et medlem anklager klubbens ledelse for ikke at have anden interesse for medlemmerne, end at de betaler deres kontingent.

  Endvidere finder jeg det direkte upassende at skrive, at “bestyrelsen trækker store veksler på de betalende medlemmers tålmodighed…”.

  Bestyrelsen er altså også bare helt almindelige golfspillere, der yder en frivillig indsats. Vi betaler iøvrigt fuldt kontingent som alle andre i klubben.

  Venligst,

  Kim Christensen
  formand for bestyrelsen

  #8575
  Henrik Sørensen
  Deltager
  117-888

  Kære alle
  Tak for de indlæg og den debat, som ændringer på vores bane altid føre med sig.

  Baneudvalget er sat i verden for, at udvikle og vedligeholde vores bane i samarbejde med greenkeeperne, stab og proerne. Vi bruger tid på at optimerer banen bedst muligt. Vi har igennem lang tid arbejdet på en plan for banen, hvor de synlige ændringer også indgår. Vi har gennemgået banen hul for hul og lavet et oplæg, som bestyrelsen skal præsenteres for.

  I udvalget drøfter vi de udfordringer som ligger i fremtiden. Hvad gør klimaet ? hvordan ser den nuværende og en fremtidig golfer ud ? hvordan får vi en sjov og udfordrende bane ? Hvordan tilpasser vi banen nye regler og miljø krav ? mm. Spørgsmål som uden tivl vil afkræve at klubben handler.
  -Der kommer helt sikkert ændringer på banen, som skal afhjælpe fremtidige store regnmængder.
  -Vi arbejder på at optimere golfrunder, så det måske kan tage 3,5 time at spille en runde og dermed kigge efter unødige forhindringer, som kan ændres eller fjernes. Vi har lavet fremskudte teesteder, for de golfere der nye, dem der synes det er krævende med en fuld runde, dem der vil spille noget shortgame og alle dem der vil spille en hurtig eller kort runde golf.
  -Der bliver stillet større og større krav til beskyttelse af miljøet. Derfor har vi taget tiltag til de tre “miljø zoner”(hul3,14/15 og hul 18) med spilleforbud. I udvalget synes vi det er vigtigt at en golfrunde også byder på en naturoplevelse. Derfor kan vi ved en aktiv handling frede nogle områder, hvor dyr og natur kan trives.

  Udvalget skal nok orienterer løbende om de ændringer vi beslutter.

  Omkring den aktuelle situation på hul 14.

  Lad mig først yderlig begrunde vores tiltag, udover dem I blev orienteret om, i “nyhederne” d.29/3 på klubbenshjemmeside.
  Jeg mener, at vi får et bedre golfhul ved at korte det af, som det er nu. Jeg synes man får en dimension, hvor man kan tage en chance og blive belønnet eller straffet. Tidligere slog de fleste tee 58 ned langs søen og fik tit et ned-ad-bakke leje og et andet slag, som skal op på en svær green, 20 højdemeter over en. Jeg tænker det samme gør sig gældende fra tee 49. Hullet er stadig et svært hul, og mit håb er at flere vil kunne “angribe” hullet og få mulighed for en god oplevelse.

  I dag har jeg bedt om at få tee 49 frem. Jeg er helt klar over, at dem der spiller fra det teested igen bliver ramt af dårligere forhold.

  Det kan være vi har taget forkerte beslutninger, og I skal vide, at jeres respons sætter sig i mig. Det er dog vigtigt for mig at sige, vi laver dette arbejde af et godt golfhjerte og med de bedste hensigter. Derfor vil jeg bede jer se ændringerne på hul 14, som et forsøg på at udvikle banen. Vi har møde i baneudvalget om godt en måned og den periode er det mit håb, at I vil spille hullet, med nye øjne. Vi drøfter løbende på mail, de reaktioner der kommer.

  Med hensyn til yderligere ris og ros, tror jeg det er vigtigt, at vi holder indlæggene til de ændringer vi har lavet. Der er allerede skrevet meget nu, som ikke handler ændringerne på hul 14. Der er ikke i udvalget eller i klubbens bestyrelse, forsøg på andet end at gøre værløse golfklub til en god bane og opretholde et godt klubliv. Det sidste har vi alle en forpligtigelse til.
  Skriv gerne til mig, her på Forum eller via mail. Og sidst men ikke mindst, lad ikke evt. vrede gå udover personale, de skal have ro til det arbejde klubben beder dem om. Som jeg ser det lige nu, står vores bane rigtigt godt. Så stor tilfredshed fra udvalget, med greenkeppernes arbejde. Og lad det være en opfordring til at huske ros !

  Med de bedste golf-hilsner
  Henrik Sørensen
  Formand for baneudvalget

  #8578
  Jette Hansen
  Deltager
  117-1334

  Jeg er helt enig i de kritiske bemærkninger om baneændringerne. Jeg synes, at hul 14 er et fantastisk golfhul, og at det er ærgerligt som dame at få flyttet teestedet frem. Samtidig synes jeg, at det er urimeligt at damerne skal spille fra et ujævnt midlertidigt teested hele sæsonen, det kan efter min mening ikke være med til at fastholde medlemmer.

  MVH Jette Hansen

  #8592
  Susanne Lynge Lehmann
  Deltager
  117-2977

  Jeg er helt enig i kritikken af ændringerne på hul 14. Det er blevet noget uinteressant at spille efter tee stederne er flyttet. Det er rigeligt med de øvrige ændringer på banen, som jeg heller ikke er stor fan af. Jeg vil derfor opfodre til at teestederne på hul 14 flyttes tilbage igen og at værdien af de øvrige ændringer genovervejes.

  Fore,

  Susanne Lehmann

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 29 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.

Forsiden Generel debat Fora