FAQ

Indmeldelse og bliv golfklar medlemskab:

1.  Jeg har tidligere gennemgået et forløb i Værløse Golfklub, men ikke meldt mig ind som fuldgyldigt medlem. Skal jeg gennemgå hele forløbet igen, eller kan jeg melde mig ind med det samme?

Man kan kun være bliv golfklar medlem én gang i Værløse Golfklub. Vi anbefaler, at du indmelder dig som fuldgyldigt medlem og tager kontakt til Begynderudvalget, som sammen med dig beslutter, om du har behov for en genopfriskning af elementer i begynderforløbet.

2.  Jeg har tidligere gennemgået et lignende forløb i en anden golfklub. Skal jeg også gennemgå Værløse Golfklubs forløb, før jeg melder mig ind?

Hvis du har dokumentation for bestået forløb i en anden klub, behøver du ikke gennemgå et igen. Vi opfordrer dog til, at du tager kontakt til Begynderudvalget, da du kan have behov for dele af Værløse Golfklubs begynderforløb.

3. Hvor mange deltagere er vi pr. gang til fællestræningen?

Dette varierer fra gang til gang, men som regel er begyndertræningerne meget søgte. Du skal huske at tilmelde dig via GolfBox – vær opmærksom på tilmeldingsfristerne.

4. Hvis jeg gennemfører bliv golfklar medlemskabet, skal jeg så stadig betale fuld kontingent oven i?

Det kommer an på, hvornår på året, du ønsker at melde dig ind. Vi beregner dit kontingent på en fair måde ud fra forskellige faktorer (tidspunkt, allerede betalte beløb osv.).

5. Jeg har tilmeldt mig et bliv golfklar forløb, men er forhindret i at deltage i 3 uger grundet ferie/sygdom, så jeg misser undervisning og prøver, hvad gør jeg?

Kontakt Sekretariatet på mail@vaerloese-golfklub.dk så vi sammen kan finde en løsning der passer alle parter.

6. Hvad gør jeg, hvis jeg er forhindret i at deltage i Begynderturneringerne, når jeg kommer så langt?

Kontakt Begynderudvalget og hør om mulighederne for at gå en privat runde med en af de officielle faddere eller et andet klubmedlem.