Baneservice

Baneservice består af mange frivillige medlemmer. Baneservice kan kontaktes via følgende:

Leif Mårtensson
Formand

4013 2788

Send en mail

Øvrige medlemmer af Baneservice:

John WichmannJesper Clausager
Mogens GrünerPer Larsen
Aase KhanAsger Balle
Kim ChristensenBent Olsson
Søren SpangsbergBjarne Christensen
Tom NistedLars C. Christensen
Christian KjeldbjergPeter Storgaard
Peter SideniusPhilip Puls
Henrik Eklund

Weekendstartere

Lasse HoffArne Eskildsen
Søren Spangsberg

Kontaktperson for Baneservice til Bestyrelsen: Sekretariatet.

Kommissorium for Baneservice

Formål og mål:

Baneservice-udvalget varetager driftsopgaven i relation til kontrollen af spillere på banen og sikring af flowet på banen.

Organisation:
Udvalget ledes af en udvalgsformand, som er valgt eller godkendt af Bestyrelsen. Herudover består Baneservice af 10-15 medlemmer.

Driftsmæssige opgaver:
1. Banekontrol af medlemmer og gæstespillere
2. Spilfremmende foranstaltninger

Banekontrollen af medlemmer og gæstespillere består i at checke, at alle har en pitchfork til at rette nedslagsmærker op med, og at alle gæstespillere har gyldig adgang til at spille på banen enten via en greenfee-bagtag eller et gyldigt Firkløver-medlemskort. De enkelte bolde sammenholdes med startlisten fra Golfbox. Om fornødent kan Baneservice bede om at få forevist den pågældende spillers DGU-kort eller for udenlandske spillere en tilsvarende dokumentation for medlemskab af en golfklub.
For at fremme flowet på golfbanen kan Baneservice bede langsomtgående ”bolde” til at sætte hastigheden op alternativt lukke hurtigere gående ”bolde” igennem, hvis det skønnes nødvendigt.

Som en service til spillerne kan Baneservice lejlighedsvis medbringe forfriskninger og chokolade til videre-salg. Baneservice afregner selv med Spisehuset.
Som en service til Sekretariatet, kan Baneservice assistere med udkørsel af forfriskninger ved sponsorarrangementer og company-dage.

Inden sæsonstart planlægger udvalget årets aktiviteter, og der føres løbende protokol over kontrolarbejdet. Indholdet af protokollen er fortrolig og anvendes primært til opfølgning og til tværgående information i udvalget.

Klager over udvalgets arbejde eller spilleres opførsel rettes til Sekretariatsleder.

Budgetansvar:
Udvalget udarbejder hvert år forud for det nye regnskabsår et månedsopdelt budget, der efter Sekretariatsleders godkendelse indarbejdes i golfklubbens samlede budget. Sidstnævnte budget fremlægges til generalforsamlingens godkendelse. Udvalgets formand godkender og attesterer alle fakturaer, og har ansvar for budgettets overholdelse over for Sekretariatsleder.

Reference:
Udvalget refererer til Bestyrelsen via Sekretariatsleder.

Leverance:
Udvalgsformanden udarbejder vagtplan for den kommende sæson. Udvalgets medlemmer og Sekretariatsleder modtager denne i god tid inden sæsonstart.
Udvalgets beretning til klubbens årsrapport.
Udvalgets budgetforslag til Sekretariatsleder.

Kontaktflade:
Sekretariat, Café, Chefgreenkeeper.

Ordens- og Etiketteregler for Værløse Golfklub