Baneservice

Baneservice består af mange frivillige medlemmer. Baneservice kan kontaktes via følgende:

Leif Mårtensson
Formand

4013 2788

Send en mail

Øvrige medlemmer af Baneservice:

John WichmannJesper Clausager
Mogens GrünerPer Larsen
Aase KhanAsger Balle
Michael HauskouBent Olsson
Søren SpangsbergBjarne Christensen
Tom NistedLars C. Christensen
Christian KjeldbjergKim Lindquist Christensen
Peter SideniusPhilip Puls

Weekendstartere

Lasse HoffArne Eskildsen
Søren SpangsbergPeter Storgaard

Kontaktperson for Baneservice til Bestyrelsen: Sekretariatet.

Kommissorium for Baneservice

Formål og mål:

Baneservice-udvalget varetager driftsopgaver på banen og træningsfaciliteterne, service overfor medlemmer og gæster, der skal bidrage til en god spilleoplevelse og sikre, at der ikke er spillere på banen, som ikke enten har gyldigt medlemskab eller betalt greenfee.

Organisation:
Udvalget ledes af en udvalgsformand, som er valgt eller godkendt af Bestyrelsen. Herudover består Baneservice af 15-20 medlemmer.

Driftsmæssige opgaver:

  1. Spilfremmende foranstaltninger.
  2. Information om banearbejde og golfetikette.
  3. I højsæson, primetime weekends og på helligdage supplere med startere på 1. tee.
  4. Service overfor medlemmer og gæster.
  5. Banekontrol af medlemmer og gæstespillere.

For at fremme flowet på golfbanen kan Baneservice bede langsomtgående ”bolde” sætte hastigheden op alternativt lukke hurtigere gående ”bolde” igennem, hvis det skønnes nødvendigt. Hvis nødvendigt informere om flow på banen, holde tempo, lukke igennem, slå provisorisk bold, ikke lede for længe. Følge tiderne, der er trykt på scorekort. Spille ”Ready golf”.

Påminde om god golfetikette, især vigtigheden af at rettenedslagsmærker (pitchfork i lommen) og rive i bunkers efter sig.

Være opdaterede på og informere spillerne om eventuelle banearbejder, der har indflydelse på spillet. Banestatus mv. bliver opdateret på informationsskærm i starterhuset ved 1.tee.

Startere i weekends/på helligdage er synlige på 1. tee, tager imod medlemmer og gæster og fokuserer på at få spillerne afsted til booket teetid. Ved behov slås bolde sammen og starteren vejleder i, hvornår spillerne kan tee ud på 1. tee med relevant afstand til spillerne foran. Starteren kommunikerer med og koordinerer indsatsen med det baneservice medlem, der har vagten på banen.

Som en service til spillerne kan Baneservice medbringe forfriskninger og chokolade fra caféen til videre­salg. Baneservice afregner selv med forpagter af caféen.

Som en service til klubbens sekretariat, kan Baneservice assistere med udkørsel af forfriskninger ved sponsorarrangementer, company-dage, hverveaktiviteter.

De enkelte bolde sammenholdes med startlisten fra GolfBox. Banekontrol af medlemmer og gæstespillere består i at checke, at spillere på banen/træningsfaciliteterne enten har gyldigt medlemskab eller har betalt greenfee. Dvs. at der ikke er spillere på banen, som ikke er registreret på den aktuelle startliste. Sekretariatet følger op på korrekt betalt greenfeebeløb.

Inden sæsonstart planlægger udvalget årets aktiviteter. Der føres løbende protokol over erfaringerne fra dagens kørsel. Indholdet af protokollen er fortroligt og anvendes primært til opfølgning og til tværgående information i udvalget.
Klager over udvalgets arbejde eller spilleres opførsel rettes til Sekretariatsleder.

Budgetansvar:
Udvalget udarbejder hvert år forud for det nye regnskabsår et månedsopdelt budget, der efter Sekretariatsleders godkendelse indarbejdes i golfklubbens samlede budget. Sidstnævnte budget fremlægges til generalforsamlingens godkendelse. Udvalgets formand godkender og attesterer alle fakturaer, og har ansvar for budgettets overholdelse over for Sekretariatsleder.

Reference:
Udvalget refererer til Bestyrelsen via Sekretariatsleder.

Leverance:
Udvalgsformanden udarbejder vagtplan for den kommende sæson. Udvalgets medlemmer og Sekretariatsleder modtager denne i god tid inden sæsonstart.

Udvalgets beretning til klubbens årsrapport.

Udvalgets budgetforslag til Sekretariatsleder.

Kontaktflade:
Sekretariat, restauratør, Chefgreenkeeper.

Ordens- og Etiketteregler for Værløse Golfklub