Nyheder

Værløse Golfklub er sammen med ni andre danske golfklubber udtaget til slutspillet i Danmarksmesterskabet i Golfregler for Klubber. 

Det er tredje gang GolfQuis afholder DM i golfregler – de to forgående år er titlen tilfaldet henholdsvis Hjortespring Golfklub og Dragør Golfklub, vi blev nr. 5.

Mesterskabet vil blive afgjort via et slutspil 29-31. januar, hvor 5 spillere fra hver klub skal deltage i en elektronisk regelturnering med flere runder via GolfQuis appen.

Pøj, pøj til vores 5 VGK repræsentanter.

Sekretariatet/Pia

Læs mere om og download GolfQuis appen, en god og lærerig måde at teste sit kendskab til golfreglerne.

GolfBox har nu gennemført de nødvendige systemændringer i forbindelse med overgangen til det nye handicapsystem. Dit nye handicap og udregningen fremgår af din GolfBox profil – i menuen under Scores.

I folderen her kan du se, hvordan dit handicap beregnes fremover

Du kan også lytte til en podcast, som ligger her på golf.dk

Hvis du vil fordybe dig mere i det nye handicapsystem, kan du finde mere information her på Dansk Golf Unions hjemmeside

Sekretariatet/Pia

Det er med stor fornøjelse, vi kan meddele, at vi har ansat Heidi Fauth Brasen som ny Klubsekretær i VGK. Heidi starter hos os den 1. marts 2021.

Interessen for stillingen har været overvældende. Vi modtog i 53 ansøgninger – fra 23 mænd og 30 kvinder. Heraf mange kompetente ansøgere. Det er et meget stærkt felt, vi har valgt Heidi iblandt. Hun skrev bl.a. følgende i sin ansøgning.

”Nøgleord for mig:

 • Arbejder for at gøre en forskel
 • Udadvendt og proaktiv
 • Lattermild og smilende
 • Effektiv og detalje orienteret
 • Mødestabil
 • Ansvarsbevidst
 • Drives af en travl og omskiftelig arbejdsdag
 • Ja-hatten sidder godt fast

Jeg er 56 år og bor med min mand, Carsten, i Ølstykke. Vi har to voksne døtre, og to børnebørn. Jeg har tidligere arbejdet i print- og ingeniørbranchen med service, salg og it. Har i de sidste 5 år været ansat som Klubsekretær i Hornbæk Golfklub, hvor jeg har haft nogle helt fantastiske år.

Fortsæt med at læse “Ny Klubsekretær”

Det er med stor fornøjelse, vi kan meddele, at vi har ansat Martin Piet Hjort som ny Chefgreenkeeper med start i VGK 1. februar 2021.

Martin er 49 år, og kommer fra Københavns Golfklub, hvor han har været de seneste 12 år, heraf de sidste fem år som førstemand.

Martin er uddannet Anlægsgartner og Greenkeeper, og kommer med en stærk faglighed og en bred erfaring. Greenkeeping, ledelse samt renovering af golfbanen, under de særlige forhold, som er gældende i Københavns Golfklub, danner grundlag for Martins kompetencer, som sammen med et højt energiniveau og en positiv tilgang til golfspillere, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere, er et stærkt udgangspunkt for Martins fremtidige virke i VGK.

På spørgsmålet ”Hvad vil du prioritere de første 3 måneder?” svarer Martin:

Fortsæt med at læse “Ny Chefgreenkeeper”

Som det bl.a. fremgik af bestyrelsens seneste nyhedsbrev, så omorganiserer vi arbejdsopgaverne i klubbens sekretariat. Vi har brug for hjælp til at pleje og skabe værdi for vores sponsorer. Der er tale om en freelance-/konsulentopgave med præstationsbaseret aflønning. Du kan læse mere i opslaget herunder og i vedhæftede fil. Det vil også blive slået op i relevante medier.

Er det dig, eller kender du en, det kunne være interessant for? Spred gerne budskabet i din omgangskreds.

Sekretariatet/Pia

Fortsæt med at læse “Vi søger hjælp til at skabe værdi for vores sponsorer”

Vores sponsor Bichel Vine har forhandlet en super attraktiv pris på to traditionelle vine, i topårgangen 2018.
Årgang 2018 viser de gode takter for en stor årgang ved at være lækker allerede som ung. Ligesom 1982 og 1985.

De er begge fra det gode hus Joseph Janouix , hvor connaisseurs med varm erindring husker 2010 Chateau Vieux Sarpe, Saint Emilion Grand Cru. Det er vine, der vil udvikle sig positivt over de næste 15 år!!
 
Du får hermed invitation til at være medimportør, når Bichel trækker vinene hjem i næste uge.
 
2018 Chateau Ferrande Saint Emilion Grand Cru Joseph Janouix
Udsalg Bichel 235,00
Udsalg ved konkurrent 329,00

Medimportørpris 150,00
 
2018 Chateau le Prieure, Pomerol
Joseph Janouix
Udsalg ved Bichel 269,00
Udsalg ved konkurrent 359,00

Medimportørtilbud 175,00
 
Sælges kun i kasser af 12
Priser incl. moms
Leveres i December

Hvis du vil gøre brug af dette tilbud, skal du snarest sende en mail til Carsten Johnsen på carsten@bichel.dk, og skrive hvor mange du ønsker.

Traditionen tro kårede vi – mandag aften på generalforsamlingen – Årets ildsjæl og Årets udvalg. Formand Kim Christensen overrakte priserne til:

Sanne Bech, som tager prisen som Årets ildsjæl. Sanne trådte til som ny formand for et næsten nyt Begynderudvalg. Hun har fået sat god struktur på udvalgets arbejde med de nye golfere, som vi også har haft stor tilgang af i år. Tilbagemeldingerne fra de nye er meget, meget flotte.

Turneringsudvalget, som tager prisen som Årets udvalg. De har om nogen måtte tænke om og anderledes under Covid-19 med forsamlingsforbud/begrænsninger både i spil, spisning og efterfølgende socialt samvær. Det har de løst med stor fantasi, og det fik stor opbakning og ros i medlemsskaren. Christine Hansen modtog prisen på udvalgets vegne.

Udvalget består af: Formand Sonja Horsted, Torben Fog, Simone Frandsen, Lise Jonasen, Gitte Klint Axelsen, Christine Hansen, Hasse Bonde Rasmussen, Søren Krogh.

Tillykke til jer alle sammen

Sekretariatet/Pia

Mandag aften, den 23. november afholdt vi klubbens årlige, ordinære generalforsamling i Galaksen på Værløse Bymidte. Der var mødt 74 medlemmer med 5 fuldmagter, i alt var 79 stemmeberettigede repræsenteret.

Her er et kort resumé af generalforsamlingen. Det fulde referat kan du læse her.

 • Søren Thorsen blev valgt som dirigent.
 • Formand Kim Christensen fremlagde bestyrelsen årsberetning, som blev taget til efterretning. Den fulde beretning ligger her på hjemmesiden.
  Vi hyldede årets ildsjæl: Sanne Bech. Og årets udvalg: Turneringsudvalget
 • Kasserer Wagn Erik Nørgaard fremlagde årsregnskabet 2019/20, som viser et overskud på 466 tkr. Regnskabet blev godkendt.
 • Wagn Erik redegjorde også kort for fremtidsplanerne, og den del, der indgår i budgettet for 2020/21: Ekstraordinært investeringer på 800 tkr til nyt vandingsanlæg og en budgetramme på 1.200 tkr til sammenlægning/renoveringer/indendørs trænings faciliteter. Alt kan afholdelse indenfor klubbens egne likvide midler. Informerede desuden om medlemsudviklingen og indførelse af venteliste.
 • Wagn Erik fremlagde derefter bestyrelsens forslag til uændrede kontingentsatser og budget for 2020/21. Budgettet blev godkendt inklusive ovennævnte investeringer.
 • Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen.
 • Medlems forslag nr. 1 om at droppe muligheden for bookning af bag9, fordele/ulemper blev drøftet i forsamlingen. Ved afstemning blev det besluttet at bibeholde ordningen.
 • Medlemsforslag nr. 2 om at opsætte shelters på banen blev ligeledes drøftet, og generalforsamlingen stemte om shelters skulle etableres i dette regnskabsår uanset det ikke var lagt i budget, eller om bestyrelsen skulle fortsætte undersøgelserne og lægge det i kommende budgetår. Der var flertal for sidstnævnte.
 • Valg af formand: Kim var ikke på valg.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer: Liuming Qin, Michael Hauskou og Wagn Erik Nørgaard var på valg, ønskede og modtog genvalg.
 • Eventuelt: Drøftelser om afstandsmarkering på drivning range, vaskeplads, sponsorpleje fremover, Tee 33.

KC takkede forsamlingen for en god dialog og Søren Thorsen for en velgennemført ledelse af generalforsamlingen.

Mange tak til de frivillige hjælpere – Anne-Lise, Anni og Carsten.

Bestyrelsen har på et efterfølgende møde konstitueret sig uændret:

Kim Christensen, formand

Søren Boye Nielsen, næstformand

Wagn Erik Nørgaard, kasserer

Liuming Qin, bestyrelsesmedlem

Michael Hauskou, bestyrelsesmedlem

Sekretariatet/Pia