Nyheder fra siden

Nyheder

I Værløse Golfklub har vi fokus på bæredygtig drift af klubbens områder og faciliteter, og det er en naturlig del af at passe og pleje golfbanen at gennemføre grønne tiltag. Vi forsøger at øge biodiversiteten ved at skabe optimale betingelser for flora og fauna, gennemføre miljøvenlig pleje og drift, og tænke i langsigtet ressourceoptimeringer for at reducere vores ressourceforbrug. 

I år har vi gennemført et spændende projekt med å-forløb ved hul 15, hvor vandet vil flyde stille og roligt, når der vandes på banen. Der er opsat rensningsanlæg, og med nye filtre i pumpe systemet samt oprensning af søen, vil det på sigt betyde, at vi får renere vand. Desuden er der på banen etableret miljøzoner i 3 områder.  Tilsammen skaber tiltagene bedre vækst og levebetingelser for insekter, padder og fugle. Derudover er der opsat fuglekasser til at fremme fuglelivet og tiltrække bestemte typer af fugle til naturlig bekæmpelse af uønskede insekter. Vi er også med i et 3-årigt forskningsprojekt i samarbejde med Norwegian Institute of Bioeconomy Research. Projektets formål er at dokumenterer, hvordan golfbaner kan bidrage til blandt andet biologisk mangfoldighed. 

Ressourceforbrug
I den miljøvenlige pleje og drift tænkes kontinuerligt i at minimere pesticide-forbrug, vandforbrug og gødningsforbrug. Og i Værløse Golfklub arbejder vi blandt andet forsat med at optimere forbruget af vand til vanding, holde øje med nye dræningsområder samt afsøge muligheder for fremover at opsamle regnvand i reservoirs.

I samarbejde med DGU har vi sat fokus på klubbens ESG regnskab. I første omgang har vi deltaget i fase et og gennemført en CO2 rapportering, hvorved vi har fået overblik over vores nuværende CO2 aftryk og indsigter i, hvor vi kan reducerer vores forbrug. I forlængelse af vores fokus på reduktion af klubbens ressourceforbrug, skiftes til el-drevne maskiner ved nyanskaffelser. I år har vi blandt andet investeret i en ny el-bunkerrive.

Bæredygtighedsuddannelse
Til oktober ligger Værløse Golfklub hus til DGU’s Bæredygtighedsuddannelse med fokus på redskaber og værktøjer til at implementere bæredygtige initiativer og identificere muligheder samt udfordringer. Det er hensigten af uddannelsen munder ud i skræddersyede handlingsplaner bestående af konkrete og realistiske mål, der kan fungere som rettesnor. På uddannelsen deltager relevante personer fra bestyrelse, greenkeepere og daglig ledelse.

Miljøudvalg – bæredygtighed og biodiversitet
Bestyrelsen har nedsat et miljøudvalg, som arbejder med balanceret fokus på bæredygtig drift af Værløse Golfklub. Udvalget har fokus på såvel banen, greenkeepergården samt klubhus og øvrige bygninger. Udvalget arbejder på tværs af øvrige udvalg, og står til rådighed med indsigter, inspiration og input til bæredygtig drift, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Udvalget fungerer dermed som sparringspartner for greenkeeperstaben og baneudvalget i forbindelse med arbejdet på banen, herunder bevaring og udbygning af biodiversitet i naturen samt miljøtiltag på bygninger. Du kan læse miljøudvalgets kommissorium her.

Har du interesse for og indsigt i bæredygtig bygningsdrift?  Vi søger et medlem (frivillig) som har indsigt i bygningsdrift og bæredygtige klimabesparende tiltag for vores bygninger, herunder anvendelse af alternative energikilder. Hvis du er interesseret bedes du kontakte Maja i Sekretariatet.

 

 

Arbejdet med nyt byggeri har siden afslutningen af samarbejdet med AG5 i december måned, koncentreret sig om at identificere alternative måder at bygge på, men dog sådan, at vi funktionelt får det samme.
Vi har været rundt om forskellige muligheder, og er endt med et samarbejde med BLOKK, som har stillet os i udsigt at kunne levere den ønskede løsning og indenfor godkendt økonomi. Der er foretaget forskellige konstruktionsmæssige ændringer bl.a. vedrørende taget på mellem-bygningen, der ændres fra høj rejsning til fladt skrånende tag, hvorved vi undgår at skulle bygge ind i stråtaget på østfløjen. Øvrige ændringer er primært materialevalg samt byggemetoder.

Vi har afholdt møder med kommunen og afsendt ændringsønsker til byggetilladelsen med udgangen af maj måned. Vi er stillet en godkendelse af ændringerne i udsigt inden sommerferien

Vi har indledt samarbejde med bygge rådgivningsfirmaet BLOKK for, at de kan rådgive os om valg mellem to løsninger. Begge løsninger forventes at kunne realisere vores ideer om etablering af fælles modtagelse m.m. indenfor de godkendte rammer. Der er foretaget nogle materiale og design skift, men funktionaliteten af huset er fuldstændigt som oprindeligt besluttet

Den eksisterende byggetilladelse udløber den 26. maj 2024. Det kan betyde, at vi skal starte helt forfra, medmindre kommunen med velvilje vil se på vores ansøgning om ændringer i den godkendte byggetilladelse, fremfor at sende os tilbage til start med ny landzonetilladelse m.m.

Vi forventer at have afklaring af projektets økonomi og tidsplan indenfor tre måneder.

“Golfspillere er de rene dydsmønstre” kunne man i sidste uge læse på altomfuresoe.dk. Den dejlige omtale skyldes, at vi har oplevet stor opbakning til affaldssortering blandt alle, der færdes på området.

Efter de første 14 dage, hvor de gamle skraldespande rundt på banen har været taget ned, og de nye sorteringsbeholdere har været taget i brug, er der fundet ganske lidt affald på banen.

Stor tak til medlemmer og gæster for at tage så godt imod det nye system, og få taget affaldet med sig hen til sorteringsspandende.

Chefgreenkeeper Martin og hele teamet, der passer banen og områderne, er godt tilfredse. Du kan læse hele artiklen her.

Fredag den 7. juni afholder vi i samarbejde med Cykelnerven golfturnering til fordel for forskning i sclerose.

Prisen for deltagelse er 4.400 kr eksklusive moms for et 4-mands hold.
Heri indgår både greenfee, præmier, morgenmad, frokost og en lækker goodiebag til alle.

Alt overskud fra dagen går til Scleroseforeningen.

Kontakt Sponsor- og Eventansvarlig Stefan Ravnholt, hvis du eller dit firma er interesseret i at støtte op om den gode sag.
Tlf. 2789 7767 eller e-mail sr@salgforalle.dk.

Duften af nyslået græs betyder, at banen snart er klar!

I vinterens løb har greenkeeperne arbejdet hårdt for at optimere banen inden sæsonstart. Blandt andet med en smuk og funktionel ny trappe og et færdigetableret rensningsanlæg og å-forløb ved hul 15.

Det nye rensningsanlæg og å-forløb giver os et smukkere hul med mere appetitligt vand både at se på og at leve i for vandets beboere. Dog skal vi have en smule tålmodighed med vandet, da dyrelivet i søen betyder, at vi først kan rense rigtigt op til efteråret.

Der er etableret fuglekasser til alle de fugle, der hjælper os med at bekæmpe uønskede insekter, og så er der lavet forsøg med hegn omkring hul 1 for at holde gæssene væk fra greenen. Til gengæld er robotterne kommet på græs på driving range, så der bliver samlet bolde og klippet.

Hjælp os med at passe på banen!

Venlig Hilsen,

Martin Hjort, Chefgreenkeeper

Den nye bygning
Det er som at deltage i et langt forhindringsløb, men bestyrelsen arbejder stadig ihærdigt videre! Den fælles modtagelse med en bygning bag Proshop har til formål at danne rammerne for et endnu højere serviceniveau overfor medlemmer og gæster samt et tættere samarbejde mellem Sekretariat og Pro’er.

Bestyrelsen har prioriteret leverandører at arbejde videre med. Det kræver dog stadig yderligere dialog med kommunen, ny byggetilladelse og endelig enighed med leverandørerne om løsningsmodeller, der ligger indenfor den økonomiske ramme.

Bestyrelsen håber på at kunne præsentere en løsning inden sommer.

Toiletterne i Spisehuset
Vi kan med glæde oplyse, at toiletterne står færdigrenoveret og klar til sæsonstart.

Svinestalden er nu tør
Svinestalden er den eneste af bygningerne, som klubben ikke selv ejer. Det er Furesø Kommunes bygning, som vi låner/deler med rideskolen. Taget trænger stadig til udskiftning, men kommunen har sørget for en midlertidig presenning, imens de indhenter tilbud på at udskifte taget.

Vi er glade for, at vi igen kan benytte bagskabe i bygningen og gå tørskoet fra svinestalden.

 

“Kære medlemmer, tre nyheder fra os til jer.

Udendørs Golffitness i VGK hele sommeren – få en bedre fysik

Nu får du muligheden for at være med til golffitness i klubben. Træningen er til dig der gerne vil arbejde målrettet på at få bedre bevægelighed, styrke og balance så du kan lave en bedre og mere effektiv svingbevægelse og samtidig forebygge skader og smerter i kroppen. Træningen er for alle uanset alder, spilerfaring og golfhandicap.

Gratis foredrag + prøvetræning. Tilmelding på Golfbox her

  • Tirsdag den 19. marts kl. 17.00 – 18.00
  • Torsdag den 21. marts kl. 10.30 – 11.30
Fortsæt med at læse “Medlemstilbud fra Fysioclub”

Nyheder fra Facebook

Værløse Golfklub

Værløse Golfklub blev stiftet i 1993, og er med sine ca. 1.100 medlemmer den næststørste idrætsforening i Furesø Kommune. Golfbanen er tegnet af banearkitekt Jan Sederholm, og blev indviet i 1996. Den er anlagt i et åbent og meget smukt kuperet moræne-landskab grænsende op til Ryet Skov. Det er en bane, hvor vinden spiller en stor rolle, og afhængig af dens retning og styrke præmieres præcisionsspil fremfor længde. Den spiller, der tænker sig om, vil have størst chance for at komme hjem til klubhuset med en lav score. Det er vores mål, at banen altid skal stå i den bedste udgave af sig selv, og vi investerer løbende i udvikling og forædling af banen og beplantning på området. Vi håber, at alle, der spiller på Værløse Golfklubs bane, vil føle, at de, udover spillet, har fået en dejlig naturoplevelse på en golfbane, hvor klubben gør sit til at fremme og bevare flora og fauna.
Værløse Golfklub
Værløse Golfklub2 dage siden
Oscar får en fin 10. plads til Junior Open '24

Efter en uge til EM i Østrig hvor drengene fik en 10. plads, blev Oscar hentet i lufthavnen i Edinburgh søndag morgen for at spille Junior Open. Han var oppe kl. 01.30, fløj fra Wien 06.10 for at nå prøverunde på Kilmanock (Barassie) golfklub kl. 11.24 med efterfølgende åbningsceremoni. Ikke mindre en Padraig Harrington ( to gange The Open Champion) bød de unge spillere velkommen og sendte et par gode råd med på vejen.

Der stillede 66 drenge op fra hele verden på en udfordrende links bane. Der var meget lidt regn men blæst fra vest, hårde greens og dybe bunkers får det til at løbe en kold ned af ryggen når man spiller sådan en bane. Oscar spillede med stort mod og gejst og gik runderne i 72, 76 og 74 hvilket rakte til en flot 10. plads - sidste runde blev spillet på Oscars fødselsdag hvor han fyldte 16 år. Især et hul (15) på banen drillede lidt med 2 x lost balls - men han kom fint videre selv om frustrationen var tydeligt at mærke. Hele stillingen kan ses her: https://www.randa.org/championships/junior-open-boys-leaderboard

Der er en masse at bygge videre på og Oscar er klar på næste udfordringer hvilket bliver junior DM i næste uge. Dog tager han lige en slapper fra golfen og vil være tilskuer på Royal Troon torsdag for at opleve de bedste golfspillere i verden dyste til The Open.
Værløse Golfklub
Værløse Golfklub3 dage siden
When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.
Værløse Golfklub
Værløse Golfklub2 uger siden
When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.
Værløse Golfklub
Værløse Golfklub3 uger siden
Vores mangeårige medarbejder Henrik har afsluttet sin greenkeeper uddannelse med et flot 10 tal.
Stort tillykke med at du er udlært greenkeeper, vi glæder os til at du kommer tilbage mandag.
De bedste hilsner fra dine kollegaer
Værløse Golfklub
Værløse Golfklub4 uger siden
Oscar til EM og Junior Open

Siden Oscar Risager Krzton er kommet på landsholdet i oktober 2023 har hans udvikling taget fart. Han har været på en del træningslejre med landsholdet og har fået en rigtig god start på turneringssæsonen i 2024. Det kræver en højt træningsindsats at fortsætte sin udvikling hvor der både bliver trænet fysisk, mentalt og teknisk - sidstnævnte i tæt samarbejde mellem Thomas Lindhart og juniorlandstræneren Lars Larsson. Det er en fornøjelse at følge Oscars positive udvikling.

Oscars fine præstationer har resulteret i at Oscar har fået et rigtig spændende program for sommeren 2024:
- DIAC (Danish International Amateur Championship i Silkeborg 2-5. juli https://diac.dk/
- Junior EM for hold, hvor Oscar skal afsted sammen med 5 andre juniorlandsholdspillere til Østrig og dyste om EM medaljer til Danmark. Turneringen bliver afholdt 9-13. juli. https://www.ega-golf.ch/content/european-boys-team-championship-jean-louis-dupont-trophy-0#/competition/4099166/teammatchscores
- Junior Open 15. - 17. juli (https://www.randa.org/da-DK/championships/junior-open) i Skotland tæt på Royal Troon Golf Club hvor The Open bliver spillet. Junior Open bliver kun spillet hver 2. år og I år er der 120 deltagere fra hele verden. Hvert land kan deltage med en dreng og en pige.
- Junior DM i Furesø golfklub 23. - 25. juli.

Vi er super stolte af Oscars præstationer og ønsker ham alt mulig held og lykke de kommende 4 uger!
Værløse Golfklub
Værløse Golfklub4 uger siden
Lækkert greenfee tilbud fra fredag d. 5. juli til onsdag d.31. juli ⛳️Book din teetid i Golfbox og spred det glade budskab blandt dine golfvenner 🏌️‍♀️