Nyheder

Opdateret 9. april

Den samlede, opdaterede information:

 1. Book tid i GolfBox. Både For9 og Bag9 kan nu bookes – hver for sig. Der er opsat starttider 00-10-20-30-40-50 på For9 og 05-15-25-35-45-55 på Bag9. Du vælger For9 eller Bag9 ved at ændre ressource i tidsbestillingsvinduet. Hvis du vil spille 18 huller, skal du booke teetid på Bag9 ca. 2 timer efter din starttid på 1. tee. Der er sat et max på 2 tider per medlem. Hver 9 huls runde regnes i dette set up som en teetid. Du kan have en teetid på For9 og en teetid på Bag9 booket ud i tid.
 2. Baneopsætningen er til spil i 2- bolde. Banen kan kun bookes af og til medlemmer. 
 3. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 4. Der er åbent for at anvende trolleys, scootere og løbehjul, ikke buggykørsel endnu.
 5. Ankom til golfbanen tidligst 10 minutter før starttid, og kør hjem umiddelbart efter runden er færdigspillet.
 6. Teetiderne skal ikke/kan ikke bekræftes i klubben. Bygningerne er aflåst, og der er således heller ikke adgang til toiletter.
 7. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 8. Der må kun være en person i bagskabsrummene ad gangen. Tag evt. dit udstyr med hjem efter runden.
 9. Alle træningsfaciliteter er lukkede og må ikke benyttes.
 10. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 11. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 12. Der er kun start fra 1. tee og 10. tee. Det er IKKE tilladt at gå ud fra andre huller.
 13. Vi spiller nu fra de normale teesteder til sommergreens, med oplæg overalt på banen, dog ikke på greens.
 14. River, boldvaskere, affaldsspande er fjernet eller blokeret.
 15. Hulkanter og flag må ikke berøres.
 16. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der må ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, skal I samle bolden op og følge op, så I er i tempo med bolden foran.
 17. Forlad klubben med det samme efter spil.
 18. Banen er ikke godkendt til handicapregulering.

Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning.

HOLD AFSTAND

Sekretariatet/Pia

Vi åbner nu – med Dansk Golf Unions anbefalinger – For9 for privat spil i 2- bolde, i dag fra kl 12. Vi forventer at kunne åbne Bag9 den 9. april.

Det er vigtigt, at du er bekendt med restriktionerne herunder. Det er DIT ansvar.

ALLE skal efterleve disse restriktioner:

 1. Book tid i GolfBox. Der ligger ny baneopsætning til spil i 2- bolde. Banen kan kun bookes af og til medlemmer. Der er sat et max på 2 tider per medlem.
 2. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 3. Husk at medbringe bærebag.
 4. Ankom til golfbanen tidligst 10 minutter før starttid, og kør hjem umiddelbart efter runden er færdigspillet.
 5. Teetiderne skal ikke/kan ikke bekræftes i klubben. Bygningerne er aflåst, og der er således heller ikke adgang til toiletter.
 6. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 7. Der må kun være en person i bagskabsrummene ad gangen. Tag evt. dit udstyr med hjem efter runden.
 8. Alle træningsfaciliteter er lukkede og må ikke benyttes.
 9. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 10. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 11. Der er kun start fra 1. tee. Det er IKKE tilladt at gå ud fra andre huller.
 12. Vi spiller fra midlertidige teesteder til sommergreens med oplæg overalt, dog ikke på greens.
 13. River, boldvaskere, affaldsspande er fjernet eller blokeret.
 14. Hulkanterne er hævet, så bolden ikke skal samles op i hullet. Hulkanter og flag må ikke berøres.
 15. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der må ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, skal I samle bolden op og følge op, så I er i tempo med bolden foran.
 16. Forlad klubben med det samme efter spil.
 17. Banen er ikke godkendt til handicapregulering.

Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning.

HOLD AFSTAND

Vi vil løbende vurdere, om det er nødvendigt at ændre/tilrette noget. Det vil i så fald blive opdateret her på hjemmesiden. Det er her, du altid finder den seneste, korrekte information.

Alle er nok klar over, at hvert eneste ord er dybt alvorligt. Vi er nødt til lukke igen, hvis ikke alle respekterer dette.

God fornøjelse – hver for sig, eller 2 og 2.

På vegne af bestyrelse, greenkeepere og sekretariat

/Pia

Som I sikkert er klar over, så er der iværksat yderligere stramninger fra myndighedernes side. Det indebærer følgende for aktiviteterne i klubben:

Indendørs træning og simulatorboks

Vi lukker for indendørs træning både i simulatorboksen og i slag-nettet i omklædningsrummet fra og med onsdag den 18. marts og indtil videre til den 30. marts (er forlænget til og med 31. marts). I praksis lukker vi helt af for adgang til sekretariatsbygningen.

De medlemmer, der har booket og betalt for tider i dette tidsrum, får pengene refunderet. Men giv os lige et par dage til at få styr på det.

Fortsæt med at læse “Ny information – lukning af alle klubbens aktiviteter”

Her har vi samlet information om klubbens aktiviteter og drift de kommende to uger. Beslutningerne er taget i samarbejde med klubbens bestyrelse.

Spil på vinterbanen

Kan foregå i privat regi. Dansk Golf Union og Dansk Idræts Forbund vurderer ikke, at smitterisikoen ved privat spil på banen er på et niveau, hvor der på nuværende tidspunkt er behov for en lukning.

Bestil tid i GolfBox, men UNDLAD AT BEKRÆFTE DIN TEETID PÅ TERMINALERNE I KLUBBEN, så vi reducerer risiko for smittefare ved berøring. Du kan bekræfte tid på GolfBox app-en, hvis du bruger den. Ellers går du bare ud til den tid, du har bestilt.

Indendørs træning i simulatorboks, udslagsnet

Der er åbent for træning i lobbyen. Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne forhold. De er ophænget i lokalet. Vi kan ikke rengøre håndtag og overflader 24-7, så sørg selv for at beskytte dig og andre bedst muligt. Håndsprit kan vi ikke opdrive, så medbring det eventuelt selv.

Udvalgsmøder mv.

Vi aflyser alle administrative møder i klubben og eventuelle øvrige aftalte fysiske udvalgsmøder/møde i Klubber-i-klubben skal aflyses/flyttes. Hold eventuelt telefon eller virtuelle møder i stedet for.

Caféen

Som vi har meddelt de medlemmer, der havde tilmeldt sig, så er receptionen på søndag aflyst. Pia Skelmose har desuden besluttet at holde caféen lukket p.t. indtil den 27. marts.

Pia tager selv kontakt til de personer, der har aftalte arrangementer i den mellemliggende periode.

Proshoppen

Den er som i forvejen planlagt lukket de næste to uger.

Klubbens ansatte

Greenkeeperne: Chefgreenkeeper prioriterer opgaverne, og tager en individuel snak med hver især om deres familiesituation mv., og aftaler eventuel afspadsering/ferieafholdelse.

Medarbejderne i sekretariatet arbejder i videst muligt omfang hjemmefra. Dvs henvendelse skal ske enten på email: mail@vaerloese-golfklub.dk eller telefon 4447 2124.

Golfklubben er altså som sådan åben, men I skal forvente at betjene jer selv.

Vi håber alle, at situationen normaliseres indenfor disse to uger. Vi følger selvfølgelig situationen, og informerer igen, hvis der bliver behov for det.

Med venlig hilsen

Sekretariatet/Pia

Det længste og vådeste efterår nogensinde er ved at være overstået – håber vi.

På grund af de våde forhold, har det været næsten umuligt at arbejde på banen. Der er derfor flere opgaver, som ligger og venter på bedre vejr. Til gengæld har der været god tid til eftersyn, slibning og servicering af maskiner, ligesom alle medarbejdere har afviklet manglende ferie og afspadsering. De sidste dage er der brugt energi på et tiltrængt facelift i caféen og ved indtjekningsområdet, samt hjælp i forbindelse med opsætning af simulatorgolf.

Fortsæt med at læse “Arbejde med vejret som mod-/medspiller…”

Dette er et nyt tiltag i VGK, som henvender sig til alle jer, der gerne vil et skridt videre med jeres golfspil. Udgangspunktet er at udfordre og udvikle dine golfkompetencer samtidigt med, at du får mulighed for at lære andre golfspillere i klubben at kende.

Golfhøjskolen er en 3 dages daghøjskole, som foregår i Værløse Golfklub. Du vil blive undervist hver dag i golfklubben af klubbens egne dygtige pro trænere. Alle dage vil der blive fokuseret på forskellige teknikker og slag, og du vil derfor lære en masse nyt, som du kan tage med ud på golfbanen. Dagene vil indeholde træning, spil på store bane samt fælles spisning morgen, frokost og aften.  Der vil desuden være forskellige indslag af underholdende/undervisende karakter i løbet af de 3 dage. Højskolen afsluttes med en fælles 9 hullers afslutningsmatch lørdag eftermiddag.

Fortsæt med at læse “Golfhøjskole i Værløse Golfklub”