Nyheder fra siden

Nyheder

Torsdag aften afholdte vi klubbens årlige, ordinære generalforsamling på Marie Kruse Skole i Farum. Der var mødt 68 medlemmer med 8 fuldmagter, i alt var 76 stemmeberettigede repræsenteret.

Her er et kort resumé af generalforsamlingen. Det fulde referat kan du læse her.

 • Christian Kjeldbjerg blev valgt som dirigent
 • Formand Kim Christensen fremlagde bestyrelsens årsberetning, som blev taget til efterretning. Den fulde beretning inkl. udvalgsberetninger ligger også her på hjemmesiden.
 • Vi takkede Anette Lindhard, Erik Krzton, Sanne Bech og Sonja Horsted for deres engagerede indsats som udvalgsformænd i en årrække. De overdrager nu opgaverne til andre frivillige kræfter.
 • Vi hyldede Årets Udvalg: Baneudvalget. Formand Henrik Sørensen modtog prisen på udvalgets vegne. De øvrige medlemmer i udvalget er Jeanette Dam, Kasper Frank, Thomas Lindhardt, Martin Hjort og Pia Fly Pedersen.
 • Hyldest også til Årets Ildsjæl: Arne Eskildsen, som har beriget os med fantastiske billeder og droneoptagelser.
 • Kasserer Wagn Erik Nørgaard fremlagde årsregnskabet 2022/23, som viser et overskud på 203 tkr. Regnskabet blev godkendt.
 • Wagn Erik redegjorde også for medlemsudviklingen. I budgettet indgår 1.050 voksne medlemmer og 75 juniorer.
 • Wagn Erik fremlagde derefter bestyrelsens forslag til kontingentsatser og budget for 2023/24. Du kan se de nye satser her.
 • Kim havde, som annonceret besluttet at stoppe efter 9 års bestyrelsesarbejde og 8 år som formand.
 • Bestyrelsen havde indstillet Wagn Erik til formandsposten. Der var ikke andre kandidater. Wagn Erik er således ny formand for klubben.
 • Næstformand Søren Boye Nielsen modtog og fik genvalg.
 • Bestyrelsen havde indstillet Kenneth Jensen til den ledige bestyrelsespost. Der var ikke andre kandidater. Velkommen i bestyrelsen til Kenneth.
 • Joan Theil Hansen og Michael Hauskou fortsætter i bestyrelsen.

Søren Boye holdt en flot afskedstale for Kim.

Wagn Erik takkede forsamlingen for opbakningen og Christian for en velgennemført ledelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Wagn Erik Nørgaard, formand

Søren Boye Nielsen, næstformand

Kenneth Jensen, kasserer

Joan Theil Hansen, bestyrelsesmedlem

Michael Hauskou, bestyrelsesmedlem

Sekretariatet/Pia

 

Vi har via vores rådgiver, Arkitektfirmaet AG5, modtaget udbudsresultatet på opførelse af en bygning bag ved Proshoppen, som skal skabe fælles modtagelse og nyt medlemsområde. Tilbud fra 3 entreprenører, som alle er væsentligt over projektsum/budget, som bestyrelsen fik mandat til at gå videre med på den ekstraordinære generalforsamling i januar 2022.

Vi har bedt AG5 om, dels at udarbejde en fyldestgørende redegørelse for forskellen mellem projektsum og tilbud, og dels at komme med forslag til ændringer i byggeriet, der kan bringe projektsummen ned.

Hvis ikke det er muligt, går bestyrelsen ikke videre med projektet uden at inddrage medlemmerne i form af en ny ekstraordinær generalforsamling.

Klubbens Sekretariatsleder – Pia Fly Pedersen – har meddelt bestyrelsen, at hun ønsker at stoppe sin ansættelse på fuldtid med udgangen af februar måned 2024. Vi søger derfor Pias efterfølger. 

Stillingen:

Som Sekretariatsleder i Værløse Golfklub vil du spille en central rolle i at sikre den daglige drift og administration af klubben. Du vil have ansvaret for at lede sekretariatet, organisere aktiviteter, og støtte bestyrelsen i deres arbejde med at udvikle klubben yderligere

Stillingsopslaget i sin fulde længde kan du se her

 

VGK og Fysioclub tilbyder foredrag tirsdag d. 24.okt. kl. 19.30-20.30 i Spisehuset.

Meld dig til en spændende og lærerig aften i selskab med klubbens sponsor og Fysioterapeut Thorsten Holst fra Fysioclub, hvor han vil øse ud af sin viden om kroppen og hvordan man kan træne den til at virke bedre og mere effektivt.

Hvis du kan genkende et eller flere af disse udsagn hos dig selv….

 1. Bare jeg kunne slå kuglen længere
 2. Jeg ønsker at komme af med de smerter der generer når eller efter jeg spiller golf
 3. Bare jeg kan blive ved med at spille golf i mange år endnu 

…… kan aftenen være starten på at nå derhen. 

Fortsæt med at læse “Golffysioterapeutens ABC”

Efteråret er den bedste årstid at gennemføre forskellige banearbejder, da græsset alt andet lige stadig er i vækst. Vi har igangsat følgende arbejder med tre bunkers, som er besluttet i Baneudvalget:

Hul 13 fairwaybunker længst til højre ind mod hul 16. Den skal lukkes, da spillere bliver dobbelt straffet, når de lander i denne bunker.  Dels bunkerbesøget, dels at slaget fra bunkeren efterfølgende skal slås hen over træerne for at komme tilbage på fairway.

Vi er i gang med at fylde bunkeren op med jord. Derefter bliver den lukket med rullegræs, så snart vi er sikre på, at der efterfølgende kommer nedbør.

Hele området er markeret med blåt/pæle m/grøn top, altså areal under reparation med spilleforbud.

Hul 5 greenbunkeren i venstre side reducerer vi lidt i bagkanten, så gangarealet til og fra green bliver større. Bunkeren er stadig i spil, men markeret med blåt rundt om selve det område, vi arbejder i.

Huls 16 fairwaybunkeren i højre side reducerer vi ligeledes, så man heller ikke her bliver dobbelt straffet, hvis man er landet i bunkeren og bagefter skal hen over træerne for at komme tilbage på fairway.

Denne bunker er også stadig i spil, men med blåt om det område vi arbejder i.

Martin Hjort

Chefgreenkeeper

Vores rådgiver AG5 har nu sendt udbuds materiale til 3 entreprenører, som har frist til udgangen af oktober måned til at give tilbud på byggeriet.

Vi har separat også haft projektet med renovering af café-toiletterne sendt i udbud. De tilbud vi har modtaget, har været alt for høje, så vi har besluttet at undersøge mulighederne for en mindre renovering i løbet af efteråret/vinteren.

Søndag, den 10. september var finaledag for den løbende parturnering. Der blev afviklet finaler i de 4 grupper turneringen var opdelt i, samt en opsamlingsgruppe bestående af de par, der ikke havde kvalificeret sig til finalerne.

Men før vinderne bliver nævnt skal der lyde en stor tak til Pondus Vin v/Christian Kjeldbjerg, der igen i år var sponsor for turneringen.

Vinder Herrerækken: Søren Krogh / Arne Eskildsen

Vinder Mix A: Sonja Horsted / Niels-Jørgen Adamsen

Vinder Mix B: Bettina Ryvard / Preben Ryvard

Vinder Mix C: Arne Kristensen / Birgitte Kristensen

Vinder Opsamlingsrække: Ole Ljungberg / Kirsten Ljungberg (ikke med på billederne) 

Tillykke til vinderne, håber at se jer alle igen til næste år.

Hilsen Turneringsudvalget

Det er perfekt vejr for græsvækst. Det ses tydeligt både på farven og den daglige, ja timelige tilvækst.

Kombinationen af varme og stor fugtighed giver desværre god grobund for svampeangreb.

Vi har heldigvis ikke set angreb af den frygtede Dollarspot, som en del klubbaner er angrebet af. Men vi har nogle angreb af Goldfodsyge, som giver de mærker, I kan se på greens.

Derfor sætter vi ind med førstehjælp til greens man-tirsdag (4.-5.9). Vi prikker, eftersår, topdresser og tromler greens. Det vil selvfølgelig kunne ses, men er primært et visuelt problem for spilleoplevelsen tirsdag og onsdag.

Vi har blokeret banen i morgentimerne indtil kl. 8. Det indebærer også, at I ikke spontant kan gå ud på bag9 frem til og med kl. 10.

Nedslagsmærker

For at mindske risikoen for yderligere svampeangreb, er det som altid rigtig vigtigt, at alle gør en indsats og retter nedslagsmærker op, egne eller andres.

Med de regnmængder, vi har i øjeblikket, tager greens virkelig godt imod, og boldene danner store kratre.

Turfs/fairways

Græsset på fairways/semirough er nu stort set kommet sig efter juni måneds tørke. Det og fugtigheden gør, at der slåes mange turfs op. Vi skal opfordre til at bruge divot poserne, der hænger ved vaskepladsen. Det er en stor hjælp for os.

I vores bestræbelser på fortsat at gøre fairways mere spilbar også i våde perioder, igangsætter vi den årlige topdress af fairways mandag den 25. september forudsat banen er klar til det. Vi vertidræner de vådeste fairways i samme omgang, så de får lidt ekstra kærlighed.

Banen er våd

Hele banen er mættet af vand, så selv små regnskyl giver problemer med fritliggende vand og vand i bunkers. Vi bruger meget tid på at oprette skyl render i bunkers.

Vi er desværre nødt til ind imellem at lukke for brug af buggy/løbehjul/scootere på banen.

God weekend.

Martin Hjort

Chefgreenkeeper

Nyheder fra Facebook

Værløse Golfklub

Værløse Golfklub blev stiftet i 1993, og er med sine ca. 1.100 medlemmer den næststørste idrætsforening i Furesø Kommune. Golfbanen er tegnet af banearkitekt Jan Sederholm, og blev indviet i 1996. Den er anlagt i et åbent og meget smukt kuperet moræne-landskab grænsende op til Ryet Skov. Det er en bane, hvor vinden spiller en stor rolle, og afhængig af dens retning og styrke præmieres præcisionsspil fremfor længde. Den spiller, der tænker sig om, vil have størst chance for at komme hjem til klubhuset med en lav score. Det er vores mål, at banen altid skal stå i den bedste udgave af sig selv, og vi investerer løbende i udvikling og forædling af banen og beplantning på området. Vi håber, at alle, der spiller på Værløse Golfklubs bane, vil føle, at de, udover spillet, har fået en dejlig naturoplevelse på en golfbane, hvor klubben gør sit til at fremme og bevare flora og fauna.
Værløse Golfklub
Værløse Golfklub
Værløse Golfklub.
Værløse Golfklub
Værløse Golfklub
En måned til juleaften 🎄

God weekend
Værløse Golfklub
Værløse Golfklub
Her til aften, på årets ordinære generalforsamling, var der rig lejlighed til at hylde mange af klubbens næsten 100 frivillige:

Formand Kim Lindquist Christensen takkede af efter 9 år i bestyrelsen og overdrog roret til Wagn Erik Nørgaard. Næstformand Søren Boye Nielsen modtog genvalg, Michael Hauskou og Joan Theil Hansen fortsætter i bestyrelsen. Velkommen til Kenneth Jensen som nyt bestyrelsesmedlem.

Fire udvalgsformænd takker af i år efter mange års engageret arbejde: Sanne Bech fra Begynderudvalget, Sonja Horsted fra Turneringsudvalget, Erik Krzton fra Juniorudvalget og Anette Lindhard fra Motionistudvalget. Alle fire skal også have en stor tak for at sørge for god overdragelse til de nye udvalgsformænd.

Vi kårede traditionen tro årets udvalg🏆: Baneudvalget. Formand Henrik Sørensen takkede på udvalgets vegne. Udvalgets øvrige medlemmer er Jeanette Dam, Kasper Frank, Thomas Lindhardt, Martin Hjort og Pia Fly Pedersen.

Og sidst, men absolut ikke mindst Årets Ildsjæl 🔥 : Arne Eskildsen, som har beriget os med helt fantastiske billeder både i øjenhøjde og med alting set lidt fra oven.

Tak til dirigent Christian Kjeldbjerg for vel gennemført generalforsamling.

👏👏👏👏👏👏👏
Værløse Golfklub
Værløse Golfklub
Når dette sker, skyldes det normalt, at ejeren kun har delt det med en lille gruppe mennesker, har ændret, hvem der kan se det, eller har slettet det.
Værløse Golfklub
Værløse Golfklub
Når dette sker, skyldes det normalt, at ejeren kun har delt det med en lille gruppe mennesker, har ændret, hvem der kan se det, eller har slettet det.
Værløse Golfklub
Værløse Golfklub
Når dette sker, skyldes det normalt, at ejeren kun har delt det med en lille gruppe mennesker, har ændret, hvem der kan se det, eller har slettet det.