Nyheder

Mandag, den 18. november afholdt vi klubbens årlige, ordinære generalforsamling på Marie Kruses Skole i Farum.

Der var mødt 86 medlemmer med 14 fuldmagter, i alt var 100 stemmeberettigede repræsenteret.

Her er et kort resumé af generalforsamlingen. Det fulde referat offentliggøres i løbet af få dage.

 • Søren Thorsen blev valgt som dirigent.
 • Formand Kim Christensen fremlagde bestyrelsen årsberetning, som blev taget til efterretning.
  To udvalgsformænd – Lene Sommer for Juniorudvalget og Eugene Spiro for Begynderudvalget – overdrog formandskabet til Erik Krzton respektive Sanne Bech. Formand Kim Christensen takkede Lene og Spiro for deres mangeårige engagement i udvalgene. Sonja Horsted fik også en påskønnelse for hendes indsats med det nye Turneringsudvalg i år.
  Vi hyldede årets ildsjæl: Erik Pedersen. Og årets udvalg: Regel- og Dommerudvalget.
 • Kasserer Ole Nielsen fremlagde årsregnskabet 2018/19, som blev godkendt.
 • Formand Kim og Næstformand Søren Boye redegjorde kort for fremtidsplanerne, som blev gennemgået på dialog møderne, og bad generalforsamlingen om mandat til at kunne sætte projektet vedrørende indendørs træning og sammenlægning af sekretariat og proshop i gang efter nøje vurdering af de yderligere muligheder, der er kommet frem efter dialogmøderne. I budgettet for 2019/20 indgår en ekstraordinær omkostning til dette projekt på 482 tkr.
 • Kasserer Ole Nielsen fremlagde forslag til kontingentsatser 2020 og budget for 2019/20 inklusive ovennævnte ekstraordinære omkostninger.
  Budgettet blev sendt til afstemning og godkendt af generalforsamlingen med 75 for, 22 imod og 3 blanke stemmer.
 • Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne.
 • Valg af formand: Kim var på valg, modtog og fik genvalg.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer: Søren Boye var på valg, og Ole ønskede at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen forslog genvalg af Søren og Wagn Erik Nørgaard som nyt medlem af bestyrelsen. Der var ingen andre kandidater.
 • Eventuelt: Et medlem havde bedt om generalforsamlingens stillingtagen til den midlertidige ordning med tilladelse af hund på banen. Dirigent Søren konstaterede, at der ved håndsoprækning var overvejende modstand mod beslutningen.

Mange tak til de frivillige hjælpere – Anne-Lise, Hanne, Svend og Carsten.

Sekretariatet/Pia

Som det fremgår af ’Formandens beretning’ i indkaldelsen til generalforsamlingen udløber forpagtningsaftalen med Ricardo og hans stab (Cana Catering) ved udgangen af indeværende år. Vi drøfter både en forlængelse med Ricardo og andre alternativer.

Som det også fremgår af beretningen, er det bestyrelsens opfattelse, at Cana havde en svag start, men samarbejdet er år for år blevet bedre, og det fungerer i dag. Vi har imidlertid også fulgt med i medlemmernes vurdering af caféen i Golfspilleren i Centrum, og her må vi konstatere, at der skal ske forbedringer, hvis vi skal fortsætte med den nuværende løsning. Vi har derfor også bedt Ricardo om at gøre sig overvejelser om, hvor han ser, at medlemmernes tilfredshed kan ændres i positiv retning. Samtalerne om en ændret eller ny forpagtningsaftale forløber i november, så vi forventer at kunne orientere nærmere i december. 

Hvis der er medlemmer, der – udover det, som vi kan læse i Golfspilleren i Centrum – har indspark, kan I sende dem til mig på klchristensen@hotmail.com.

På bestyrelsens vegne,

Kim Christensen

Efter ønske fra flere medlemmer har bestyrelsen besluttet, at vi foreløbigt i en forsøgsperiode tillader, at medlemmer og gæster kan have hund med på banen ved spil i private runder.

Det er selvfølgelig en forudsætning, at det kan ske uden gene for andre spillere. Hunden skal være i snor, må ikke færdes på greensområderne og eventuelle efterladenskaber skal fjernes af hundens ejer med det samme.

Klubbens ordens- og etiketteregler vil blive opdateret tilsvarende.

På bestyrelsens vegne

Sekretariatet/Pia

Igen i år har vi booket 5 søndage hos Simgolf i Grøndalcentret, hvor du under hyggelige former kan møde andre medlemmer fra klubben og ‘spille på’ nogle af verdens bedste baner.

Vi har booket:

24. november, 12. januar, 2. februar, 23. februar, 15. marts

alle dage fra 14-17, Tilmelding ligger i GolfBox. 135 kr. for 3 timer.

Husk at melde dig ind i Simgolf og opnå rabat. Fortæl at du spiller i Værløse Golfklub. Vi kan max. være 20 deltagere, så derefter venteliste.

Mødested: Grøndalscentret, Hvidkildevej 64, 2400 Kbh NV, kl. 14.45.

Vel mødt

Motionistudvalget

Bestyrelsen inviterer medlemmerne til dialogmøder:

Tirsdag d. 29. oktober, kl. 19:00 – 21:00 i Golfcaféen

Mandag d. 4. november, kl. 19:00 – 21:00 i Golfcaféen

På generalforsamlingen i november vil vi fremlægge en femårsplan for videre udvikling af klubbens tilbud, herunder planerne for banen, bygningerne og indendørs træning. Planerne vil blive gennemgået med tilpas grundighed på selve generalforsamlingen, hvor den endelige beslutning om gennemførelse vil blive truffet.

Da planerne rækker flere år frem, og der er tale om større investeringer, vil vi gerne give alle mulighed for at sætte sig grundigt ind i det, stille spørgsmål og give sin mening tilkende allerede inden generalforsamlingen.

Derfor inviterer vi til dialogmøder begge dage med følgende agenda:

 1. Introduktion v/bestyrelsen
 2. Indendørs træning (simulatorgolf) og flytning af Sekretariat v/bestyrelsen
 3. Femårsplan for banen v/Baneudvalg

Fortsæt med at læse “Invitation til dialogmøder”

Joachim Nordli er udtaget til junior landsholdets udviklingstrup.

Vi har som klub igen fået en junior ind i DGU’s landsholdsarbejde. Joachim er blevet udtaget til udviklings-truppen for DGUs drenge landshold.

Det er kulminationen på en god sæson, som har budt på en masse gode resultater:

1. Cleveland Srixon Værløse Junior/ynglinge Open nr 1, i +2
2. Mølleåens Junior/ynglinge cup nr 2, i -2
3. Kronborg Masters nr 21, i +8
4. Hillerød pokalen nr 17, i +3 Herre turnering
5. Royal Cph nr 11, i +5
6. Asserbo Wilson staff Junior Open nr 11, i +9
7. Cobra puma Junior open nr 4, i +3

Fortsæt med at læse “Breaking news: Joachim på landsholdet”

Buggyforbud

Banen er nu så våd, at det ikke længere er forsvarligt at anvende buggies. Buggyforbuddet træder i kraft fredag den 11. oktober, og må forventes at vare til foråret.

Foreløbigt er alle andre former for køretøjer, inklusive trolleys, tilladt. Men alle opfordres på det kraftigste til kun at køre til den hvide linje, som er tegnet ved hver green. Dette gælder også trolleys.

Desværre er der noget, der tyder på, at det våde vejr forsætter den næste uges tid. Så pas på banen.

Nedslagsmærker

Jeg undrer mig over, at det er nødvendigt endnu engang at skulle skrive om nedslagsmærker, som ikke bliver rettet op.

Men det er det, desværre. Den ene ting, som er allermest skyld i ujævne greens, er uoprettede – eller dårligt oprettede – nedslagsmærker. Lige meget hvor gerne vi end vil, så har vi ikke tid at rette alle de mærker op. Det er spillerens ansvar. Det er vigtigt at rette nedslagsmærker op hele året, men det er allermest vigtigt nu. Væksten i græsset er stort set stoppet, der er ikke vækst til at græsset kan retablere sig. Det er samtidig højsæson for svampeangreb, og for svampene findes der ikke noget bedre sted at etablere sig end i et nedslagsmærke, hvor græsset er svagt og mangler modstandskraft. Så I vil gøre alle, men allermest jer selv, en kæmpe tjeneste ved at rette nedslagsmærker op.

Rimfrost

De første tilfælde af rimfrost har været her. Der vil sikkert komme flere. Proceduren fra vores side er, at hvis vi med rimelig sikkerhed ved, at der er rimfrost den kommende dag, blokerer vi de tider, som vi forventer vil være ramt af forsinkelse. Der vil blive sendt en besked ud til de spillere, som får slettet deres tider. Hvis vi er på stedet – altså på job – vil en af os tjekke op på forholdene løbende. Vi ved af erfaring, hvor frosten sidst forsvinder. Det er typisk på green hul 1, når der er tale om for-9. På bag-9 er det altid hul 15, som er senest klar, op til en time senere end på hul 1. Når der er rimfrost er alle dele af banen lukket, også puttinggreens og arealerne omkring samt træningsområde. Hvis ikke vi er på job, skal den indsatte blokeringstid accepteres. Er der stadig rimfrost, viser det bare, at vi ikke blokerede nok. Banen er stadig lukket.

Fairways

På trods af sidste års lange tørke, har fairways været ret gode i år. Vi har nok alle set, at det ikke er på alle baner, at de har været lige heldige. På grund af den investering der gennem årene er lagt i arbejdet med fairways; dybdeluftning, topdress, eftersåning, overfladeluftning etc., står vi med fairways, som er mere klar til de klimaudfordringer, som vil komme. Lige nu er der dog så vådt, og der er så mange ormeskud, at det er bedst for banen og for spillet, at vi indfører spil med lejeforbedring.

Med venlig hilsen

Greenkeeperne

Vi har indgået en aftale med rejseselskabet GolfPlaisir, som kommer både dig og klubben til gode.

Herunder er 2 aktuelle rejsetilbud.

Book din rejse i GolfPlaisirs webshop og spar penge

Frem til den 24. oktober får du kr. 300 i rabat per person, hvis du booker din golfrejse online. Kampagnen gælder alle ugerejser, som kan bookes online i webshoppen.

Læs mere

Spar 1.000 kr og få All Inclusive på Lanzarote og dansk golfvært

Til november starter rejserne til det skønne All Inclusive hotel, Sentido Aequora Suites, på Lanzarote. I år er der for første gang en dansk golfvært på plads i Spanien, og det fejrer GolfPlaisir med 1.000 i rabat per person på alle nye bookinger med afrejse frem til januar 2020.

Læs mere

For hver rejse et Værløse Golfklub medlem booker hos GolfPlaisir modtager klubben 175 kr. Husk at oplyse dit medlemsnummer (DGU-nummer) ved bookning hos GolfPlaisir.

Sekretariatet/René