Begynderudvalg

Lise Jonasen
Formand

2931 0757

Send en mail

Lisbeth Kjær

4018 8381

Send en mail

Lars Bech

2144 9160

Send en mail

Erik Pedersen

2133 5280

Send en mail

Jimmy Meggele

2251 2289

Send en mail

Pernille Norup Nielsen

2932 4240

Send en mail

Bente Andersen

5162 4749

Send en mail

Anne-Lise Thorsen

2345 3660

Send en mail

Aksel Hansborg Olsen

3093 4266

Send en mail

Lars Peter Olsen

40351145

Send en mail

Jens-Peter Jensen

40301254

Send en mail

Susanne Lynge Lehmann

23476022

Send en mail

Kontaktperson for Begynderudvalget til Bestyrelsen: Sekretariatet.

Klik HER for at se Begynderudvalgets aktiviteter

Kommissorium for Begynderudvalg

Formål og mål:

Udvalget har to formål:

  1. At få alle nye medlemmer uden DGU-kort igennem et forløb, hvor målet er at kunne give dem national spilleret. Dette sker ved at gennemføre aktiviteter på shortgamebanen, indspilsgreen og puttinggreen, samt gennemføre Nygolfer-runder og turneringer, hvor der er mulgihed for at øve færdigheder i golfspillet, lære at holde styr på regler og etikette.
    For yderligere at undersøtte Ny-golferforløbet arrangerer udvalget Nygolfer-runder med faddere samt Nygolfer-turneringer sammen med Fyraftensgolf, således at spillere med handicap 54 afslappet kan vænne sig til at deltage i turneringer, lære andre spillere at kende og deltage i det sociale samvær, som også er en del af turneringerne.
    Målet er at Ny-golferforløbet gennemføres i prøvemedlemstiden, som dermed kan afsluttes med indmeldelse, DGU-medlemsstatus og national spilleret.
  2. At tilbyde golf- og golfturneringsoplevelser for 36+ handicapspillere, som enten lige har fået DGU-kort og national spilleret eller blot stadig føler sig som “nye” golfere. 36+ runderne henvender sig til alle medlemmer med national spilleret, som fortsat har et handicap over 36, og dermed kan være med i udvalgets Klub36+. 
    Formålet med Klub 36+ er at tilbyde nyere golfspillere med spillehandicap over 36 golfaktiviteter med ligesindede golfspillere, samt mulighed for at lære andre golfspillere at kende, så vejen til at følge sig hjemme i golfklubben og i golfspillet understøttes bedst muligt.

Organisation:

Begynderudvalget ledes af en udvalgsformand. Udvalgsformanden er udpeget eller valgt/godkendt af Bestyrelsen. Herudover består udvalget af 8-10 medlemmer, da der er mange praktiske gøremål i forbindelse med aktiviteterne i udvalget.

Driftsmæssige opgaver:

Udarbejde input til sæsonstart og til årsafslutning og være repræsenteret ved det årlige stormøde og sæsonplanlægningsmøde.

Forestå introduktion og information overfor nye medlemmer, herunder lokalebestilling.

Fastlægge kriterier for deltagelse i Nygolfer-runder og turneringer.

Fastlægge kriterier for deltagelse i Klub 36+ runder og turneringer.

Sammensætte et hold kvalificerede faddere og turneringsledere til Nygolfer-runder og turneringer samt bistå Regel- og Dommerudvalg i regel- og etiketteundervisning af begyndere.

Kontrollere scorekort.

Administrere turneringer via GolfBox.

Gennemføre begynderaktiviteter på klubbens shortgamebane, indspilsgreen og puttinggreen.

Gennemføre Nygolfer runder og Nygolfer-turneringer sammen med Fyraftensgolf et antal gange årligt. Turneringerne gennemføres som en kombination, hvor alle spillere med national spilleret og Nygolfere lærer hinanden at kende i kraft af efterfølgende fælles spisning og præmieoverrækkelse.

Gennemføre Klub 36+ runder og turneringer

Orientere sig om status på klubbens begyndere via GolfBox.

Budgetansvar:

Begynderudvalget udarbejder et budget på diverse aktiviteter som godkendes af Sekretariatsleder i VGK. De kombinerede Nygolfer-turneringer gennemføres i store træk ved deltagernes egenbetaling, så udgiften til denne del er begrænsede.

Udvalgsformanden indstiller budgettet til Sekretariatsleder til sikring af den nødvendige uddannelse af udvalgets medlemmer.

Reference:

Begynderudvalg refererer til Bestyrelsen og Klubsekretær.

Leverancer:

Turneringsplan til godkendelse af Klubsekretær.

Udvalgets beretning til klubbens Årsrapport til Sekretariatsleder.

Udvalgets budgetforslag til Sekretariatsleder.

Kontaktflader:

Spisehuset i forbindelse med planlægning af spisning ved turneringer.

Proshop for hjælp med præmier og assistance med tildeling af spillerettigheder til nye spillere

Sekretariatet for udskrivning af startlister og scorekort til turneringer samt diverse andre støtteopgaver.

Regel- og Dommerudvalg.

Mere information fra begynderudvalget kan du finde under medlemsområdet.