Ændring medlemskab

Medlemskab er jvf klubbens vedtægter bindende i 1/2 år.

Udmeldelse og skift af medlemskategori kan ske med 1 månedsvarsel til en kontingentopkrævning, dvs inden udgangen af november respektive maj måned.

Vedtægter