Ændring medlemskab

Medlemskab er jvf. klubbens vedtægter bindende i 1/2 år.

Udmeldelse og skift af medlemskategori kan ske med 1 måneds varsel til en kontingentopkrævning, dvs. inden udgangen af november respektive maj måned.

Vedtægter