Klubbens formål og værdier

Værløse Golfklubs vision:

“En naturskøn 18-hullers golfbane på et højt niveau, hvor alle spillere føler sig velkommen og sportsligt udfordret, med et godt klubliv og en afslappet atmosfære”

Med udgangspunkt i visionen ønsker Værløse Golfklub at skabe de bedst mulige forhold for medlemmernes udøvelse af golfsporten, herunder:

  • Drive og udvikle golfbane med tilhørende klubfaciliteter
  • Fremme medlemmernes lyst til at lære og dygtiggøre sig i golfspillet
  • Skabe de bedst mulige rammer for et godt klubliv
  • Fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i klubben

Driften af Værløse Golfklub er baseret på en kombination af forening og forretning, idet forretningen er en forudsætning for at finansiere driften af Værløse Golfklub.

Værløse Golfklub forvalter et stort naturområde på en måde som – i respekt for golfspillet – fremmer naturen mest muligt under hensyntagen til gældende regler og bestemmelser. Se vores miljøpolitik her.

Værløse Golfklub støtter op om eliteidræt med træning og økonomiske tilskud. Klubben er dog ikke villig til at betale spillere for at repræsentere Værløse Golfklub.

Værløse Golfklub bygger på et forpligtende fællesskab mellem medlemmer og ansatte, og klubben ønsker en aktiv deltagelse fra medlemmerne i klubbens aktiviteter, sociale liv samt opgaveløsning. De ansatte sikrer rammerne for foreningsaktiviteten, og medlemmerne udfylder dem.

Værløse Golfklub er et rart sted at være for alle uanset alder og forudsætninger. Derfor vægtes gensidig respekt, tolerance, godt humør og god omgangstone højt. Under god omgangstone henregnes præsentabel påklædning.

Værløse Golfklub er kendt for kvalitet i den måde, vi arbejder på og måden, hvorpå vi servicerer medlemmer og gæster. Kvalitet gennemsyrer arbejdet både internt i klubben og eksternt i forhold til klubbens sponsorer og samarbejdspartnere.

Værløse Golfklub arbejder aktivt for at være en attraktiv arbejdsplads for ansatte og frivillige med fokus på trivsel, udvikling og optimale arbejdsbetingelser. Ansvar og selvstændig beslutningskompetence prioriteres højt.

Bestyrelsens ansvarsområder