Kontingent

Vi har i 2024 fået så stor tilgang af nye medlemmer, at vi, af hensyn til tilgængelighed på banen, har indført venteliste for voksne medlemmer. 

Vi har plads til juniorer i aldersgruppen 7-18 år. 

Vi fører ventelister og tilbyder medlemskab i følgende prioriteret orden: 

 1. Passive, der ønsker at ændre status til aktivt medlem
 2. Spillere med registreret handicap, der har aktiv samlever/ægtefælle i klubben
 3. Spillere med registreret handicap, som er i familie med (i direkte linje) et aktivt medlem
 4. Andre spillere med registreret handicap

Hvis et ventelistemedlem vælger at ”stå over”, er dette et frit valg, der ikke påvirker pladsen på ventelisten. Der tilbydes normalt ikke medlemskab to gange samme år, hvorfor den pågældende må acceptere først at blive tilbudt medlemskab næstfølgende år, selv om der optages flere nye medlemmer hen over året. 

Ved optagelse på venteliste opkræver VGK et ventelistegebyr på 250 kr. årligt (for 2.-3.-4.). Ventelistegebyret for det år, hvor indmeldelse sker, bliver fratrukket første halvårs kontingent. 

VGK tilbyder årligt 30 prøvemedlemskaber til nye golfspillere uden handicap. Efter prøvemedlemskabets udløb, efter tre måneder, tilbydes indmeldelse på vanlige vilkår udenom ventelisten indenfor samme kalenderår. 

Alle typer medlemskaber, undtagen passivt og greenfee medlemskab, inkluderer fri adgang til alle udendørs træningsfaciliteter hele ugen for fuldtidsmedlemmer og på hverdage for hverdagsmedlemmer samt tilbud om deltagelse i gratis fællestræning.

Andre fordele for medlemmer af Værløse Golfklub

Medlemmer uden indskud har samme spillerettigheder som medlemmer med indskud.

Her finder du medlemskabskategorier og kontingentsatser for 2024, som blev godkendt på klubbens generalforsamling 23. november 2023.

Medlemskab typeKontingent
DKK/år
Indskud
DKK
Senior
med indskud
2 x 4.1002 x 4.000
Senior
uden indskud
2 x 4.600 
Senior m/indskud
kun hverdage
2 x 3.2002 x 4.000
Senior u/indskud
kun hverdage
2 x 3.650 
Ungsenior (19-29 år)
med indskud
2 x 1.8251 x 4.000
Ungsenior (19-29 år)
uden indskud
2 x 2.325 
Junior (<19 år)
inklusiv træning
2 x 925 
Junior (<8 år)
i følge med medlem
1 x 500 
Familiemedlemskab *  
Passiv **1 x 800 

*Der fratrækkes 1.500 kr årligt i kontingent for den sidst indmeldte forældre på en familie bestående af to forældre og minimum et barn i alderen 8 til og med 18 år.

**Passive medlemmer, der ikke har et aktivt DGU/SGU-kort i en anden klub, kan tilkøbe et træningskort og derved benytte træningsfaciliteterne.

VG Flex Golf – greenfee medlemskab – der er lukket for denne type medlemskab.

Medlemskabet indeholder:

 • Fleksmedlemskab med DGU-kort (1.700kr.)
 • Fulde rettigheder til tidsbestilling
 • Tilkøb af adgang til træningsfaciliteter og frie rangebolde (1.000 kr.)
 • Tilkøb af greenfeerunder, rabatkort 5/10 runder (1.875 kr./3.500 kr.)
 • Fuld greenfeebetaling derudover

Begrænsninger

 • Ikke mulighed for KløverGolf
 • Ingen medlemskab af Klubber-i-klubben
 • Ingen deltagelse i klubturneringer
 • Ingen deltagelse i Regionsgolf og Danmarksturnering

Kontingent og træningskort betales en gang årligt.

Tilmelding til Betalingsservice