Familiemedlemskab

Golf er for alle – og kan spilles af alle på tværs af alder, køn og erfaring med spillet. Det er en af de få idrætsgrene, familiens medlemmer kan dyrke både individuelt og sammen.

I Værløse Golfklub har vi valgt at tilgodese familier, hvor både mor, far og børn er medlem med en reduktion i det samlede kontingent. Således fratrækker vi 1.500 kr årligt i kontingent for den sidst indmeldte forældre på en familie bestående af to forældre og minimum et barn i alderen 8 til og med 18 år.

I Værløse Golfklub er man ungsenior medlem helt indtil det fyldte 30 år.

Se de aktuelle kontingentsatser

Familien Fræhr Mikkelsen:

“I vores travle hverdag er golf en fantastisk dejlig sport, som vi dyrker både hver for sig og i fællesskab. Vi hygger os virkelig med at kunne spille sammen, komme i klubben og drengene har stor glæde af aktiviteterne i klubbens juniorudvalg”