Lokalregler

Lokalregler for spil på Værløse Golfklubs bane

1.   Banemarkeringer:

Hvide markeringerOut of bounds
Røde markeringerStrafområde
Blå markeringerAreal under reparation
Grøn top på markeringerOmråde med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2. Ved spil af hul 2 er hul 1 out of bounds. Ved spil af hul 18 er hul 10 out of bounds. Ved spil af alle andre huller er de hvide pæle ikke-flytbare forhindringer.

3. Hvis bolden ved spil på hul 3, 13/14/15 og 18 er i, eller den som en kendsgerning eller så godt som sikkert er i strafområdet med spilleforbud, skal spilleren tage lempelse efter Regel 17.1d eller, ligeledes med ét strafslag, droppe en bold i droppezonen.

4.  Træer med støttepæl er områder med spilleforbud:
Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

5.  Afstandsmarkeringer på banen er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2

Straf for overtrædelse af disse lokalregler: Den generelle straf (Hulspil: tab af hul; Slagspil: 2 strafslag).

6.  Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag droppe et bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede out of bounds grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. Se tillige opslag i klubhuset om denne lokalregel.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a.

Godkendt af DGU september 2022.  

Ordens- og etiketteregler

Det er en betingelse for spil på banen, at man er bekendt med Værløse Golfklubs Ordens- og etiketteregler, som er ophængt på opslagstavlen i klubhuset samt i starterhuset.

Læs Ordens- og etiketteregler her.