Lokale regler

Lokalregler for spil på Værløse Golfklubs bane

1.   Banemarkeringer:

Hvide pæle eller hvide markeringer på hegnspæleOut of bounds
Røde pæle/pladerStrafområde
Røde pæle med grøn topStrafområde med spilleforbud
Blå pæleAreal under reparation
Blå pæle med grøn topAreal under reparation med spilleforbud

2. Out of bounds og banens grænser er defineret som linjen mellem de banenære punkter af hvide pæle. Ved spil af 2. hul er 1. hul out of bounds. Ved spil af 18. hul er 10. hul out of bounds. Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ikke-flytbare forhindringer.

3. E5: Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede out of bounds grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

4.  Ved spil af 2. hul: Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet mellem 1. og 2. hul, må spilleren enten gå frem efter Regel 17.1 eller, ligeledes med ét strafslag, droppe en bold i droppezonen.

5.  Hvis bolden ved spil på hul 3, 14 og 18 er i eller den som en kendsgerning eller så godt som sikkert er i strafområdet med spilleforbud, som er markeret med røde pæle med grøn top skal spilleren tage lempelse efter Regel 17.1d eller ligeledes med ét strafslag, droppe en bold i droppezonen.

6.  Træer med støttepæl er områder med spilleforbud:
Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

7.  Alle røde og blå pæle samt røde og blå pæle med grøn top og afstandsmarkeringer på banen er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALREGLER

Hulspil: tab af hul; slagspil: Den generelle straf.

Godkendt af DGU marts 2019.  

Midlertidig lokalregel- Drænrender på fairway er areal under reparation (AUR). Lempelse efter Regel 16-1b.

Ordens- og etiketteregler

Det er en betingelse for spil på banen, at man er bekendt med Værløse Golfklubs Ordens- og etiketteregler, som er ophængt på opslagstavlen i klubhuset samt i starterhuset.

Læs Ordens- og etiketteregler her.