Juniorudvalg

 
Erik Krzton
Formand
 
4120 1148  
Send en mail  
Claus Hansen Brian Bergenser
2437 9749 3086 2908
Send en mail Send en mail
Frederik Ditlevsen Brian Duus
4011 5323 2534 6887
Send en mail Send en mail
 
Thomas Lindhardt Headpro og Juniortræner  
2464 5218  
Send en mail  

Kontaktperson for Juniorudvalget til Bestyrelsen: Sekretariatet.

Kommissorium for Juniorudvalg

Formål og Mål:
Formålet med Juniorudvalget er at sikre, at Værløse Golfklub er et sjovt og socialt tilbud til børn og unge. Målet er igennem en årligt opstillet handlingsplan for den kommende sæson at sikre, at klubben til stadighed har ca. 100 juniorer, hvoraf hovedparten bibringes de nødvendige forudsætninger for opnåelse af National Spilleret.


Organisation:
Juniorudvalget består af en formand, som er udpeget eller godkendt af bestyrelsen, samt 4-6 medlemmer.  En af trænerne indgår i udvalget. Klubkoordinator er kontaktperson i Sekretariatet.

Driftsmæssige opgaver:

  • Tilrettelægge sommer og vintertræning med klubbens træner
  • Tilrettelægge turneringer for juniorer/ynglinge
  • Deltage i gennemførelsen af de af DGU pålagte juniorturneringer
  • Tilrettelægge sociale aktiviteter som understøtter vision og formål
  • Drage omsorg for, at klubbens juniorer gennemfører golfuddannelsen og indstiller til lokal og national spilleret
  • Udtage hold og enkelt personer til turneringer
  • Have kontakt til skoler, kommuner og andre golfklubber for at sikre opfyldelse af vision/formål

Udviklingsopgaver:
Juniorudvalget udvikler hele tiden nye tiltag som sikrer, at klubben tiltrækker nye medlemmer helt fra junior tiden.
Juniorudvalget udvikler klubbens tilbud for at fastholde klubbens juniorer.

Budgetansvar:
Udvalgets formand er ansvarlig for, at der årligt afgives budgetforslag, samt at det tildelte budget overholdes.

Reference:
Udvalget refererer direkte til klubbens bestyrelse, der i dagligdagen er repræsenteres af Klubkoordinator.
Klubbens bestyrelse har en udpeget kontaktperson til Juniorudvalget.

Leverance:
Udvalget laver hvert år en handlingsplan til fremlæggelse på det årlige Stormøde samt et budgetforslag for det kommende år inden 15. august årligt. Udvalgsformanden afgiver sin beretning for året til Årsrapporten inden medio oktober årligt.

Udvalgsformanden leverer input til klubbens aktivitetskalender til Sekretariatet.

Kontaktflade:
Juniorudvalget koordinerer med Sport & Eliteudvalg, Turneringsudvalget samt Regel- & Dommerudvalget – alle repræsenteret ved udvalgenes formænd.

Mere information fra Juniorudvalget kan du finde under medlemsområdet.