Turneringsudvalg

   
 Sonja Horsted
Formand
Torben Fog
2240 6230 4025 4434
 Send en mail  Send en mail
Lise Jonasen Simone Frandsen
 2931 0757 4075 1628
 Send en mail  Send en mail
Christine Hansen Hasse Bonde Rasmussen
2011 9745 2695 6606
 Send en mail Send en mail
Søren Krogh Michael Bjørn Nielsen
2222 4606 2367 4240
Send en mail Send en mail
Steen Hagensen Poul Koefoed-Petersen
2228 1380 2015 4948
Send en mail  Send en mail

Kontaktperson for Turneringsudvalget til Bestyrelsen: Sekretariatet

Du finder information om årets klubturneringer og klubmesterskaber i Medlemsområdet.

Kommissorium for Turneringsudvalg

Formål og Mål:
Udvalget planlægger, tilrettelægger og afholder sæsonens klubturneringer med vågent øje for de enkelte turneringers deltagerantal, turneringsform og mulige nyskabelser.

Organisation:
Udvalget består af en formand som er godkendt, om nødvendigt udvalgt, af bestyrelsen. Udvalget har herudover 5-8 medlemmer

Driftsmæssige opgaver:

  • Indstille/aftale max. handicapgrænse for sæsonens turneringer til bestyrelsen.
  • Udarbejde og vedligeholde Generelle Turneringsbetingelser for Værløse Golfklub samt informere om disse på klubbens hjemmeside.
  • Lægge et varieret program for klubturneringer, der omfatter forskellige turneringsformer.
  • Indlægge det godkendte program for klubturneringer senest medio marts på klubbens kalender via Golfbox.
  • Udarbejde turneringsbetingelser for den enkelte klubturnering.
  • Opsætte klubturneringer i Golfbox, herunder blokeringer og kalendervisning.
  • Afholde de programlagte klubturneringer, herunder også klubmesterskaber. Dette omfatter udarbejdelse af startlister, indtastning af scores, overrækkelse af præmier samt samarbejde med eventuelle sponsorer.
  • Rekruttere, oplære og sørge for uddannelse af nye medlemmer af TU.

Udviklingsopgaver:
Gennem nødvendig rekruttering sikre, at kontinuiteten i udvalget bevares samt gennem uddannelse sikre, at udvalgets ekspertise holdes ved lige.

Budgetansvar:
Udarbejdelse af budget samt opfølgning på dette. Sekretariatsleder skal informeres om – og evt. godkende – større budgetafvigelser i negativ retning.

Reference:
Bestyrelsen via Klubkoordinator. Klubkoordinator melder Bestyrelsens svar på eventuelle forslag/indstillinger fra TU. Bestyrelsen/Klubkoordinator tager kontakt til TU, inden den træffer beslutninger vedr. TU’s arbejdsområde.

Leverancer:

Udarbejder forslag til årets turneringsprogram og forelægger dette til Sekretariatsleders godkendelse.

Udarbejder udvalgets beretning til klubbens årsrapport.

Kontaktflader:

Baneudvalget, andre relevante udvalg, Chefgreenkeeper, Sekretariat, Café og Proshop.