Turneringsudvalg

Arne Kristensen
Formand

26318600

Send en mail

Christine Hansen

20119745

Send en mail

Susanne Clausager

2226 8246

Send en mail

Michael Bjørn Nielsen

2367 4240

Send en mail

Liuming Qin

2982 8821

Send en mail

Steen Hagensen

2228 1380

Send en mail

Susanna Vitagliano

2628 0474

Send en mail

Søren Krogh

2222 4606

Send en mail

Claus Christensen

40853907

Send en mail

Jan Martinussen

23397127

Send en mail

Hasse Bonde Rasmussen

2695 6606

Send en mail

Kontaktperson for Turneringsudvalget til Bestyrelsen: Sekretariatet

Du finder information om årets klubturneringer og klubmesterskaber i Medlemsområdet.

Kommissorium for Turneringsudvalg

Formål og Mål:
Udvalget planlægger, tilrettelægger og afholder sæsonens klubturneringer med vågent øje for de enkelte turneringers deltagerantal, turneringsform og mulige nyskabelser.

Organisation:
Udvalget består af en formand som er godkendt, om nødvendigt udvalgt, af bestyrelsen. Udvalget har herudover 5-8 medlemmer.

Driftsmæssige opgaver:

  • Indstille/aftale max. handicapgrænse for sæsonens turneringer til bestyrelsen.
  • Udarbejde og vedligeholde Generelle Turneringsbetingelser for Værløse Golfklub samt informere om disse på klubbens hjemmeside.
  • Lægge et varieret program for klubturneringer, der omfatter forskellige turneringsformer.
  • Indlægge det godkendte program for klubturneringer senest medio marts på klubbens kalender via Golfbox.
  • Udarbejde turneringsbetingelser for den enkelte klubturnering.
  • Opsætte klubturneringer i Golfbox, herunder blokeringer og kalendervisning.
  • Afholde de programlagte klubturneringer, herunder også klubmesterskaber. Dette omfatter udarbejdelse af startlister, indtastning af scores, overrækkelse af præmier samt samarbejde med eventuelle sponsorer.
  • Rekruttere, oplære og sørge for uddannelse af nye medlemmer af TU.

Udviklingsopgaver:
Gennem nødvendig rekruttering sikre, at kontinuiteten i udvalget bevares samt gennem uddannelse sikre, at udvalgets ekspertise holdes ved lige.

Budgetansvar:
Udarbejdelse af budget samt opfølgning på dette. Sekretariatsleder skal informeres om – og evt. godkende – større budgetafvigelser i negativ retning.

Reference:
Bestyrelsen via Klubsekretær. Klubsekretær melder Bestyrelsens svar på eventuelle forslag/indstillinger fra TU. Bestyrelsen/Klubsekretær tager kontakt til TU, inden den træffer beslutninger vedr. TU’s arbejdsområde.

Leverancer:

Udarbejder forslag til årets turneringsprogram og forelægger dette til Sekretariatsleders godkendelse.

Udarbejder udvalgets beretning til klubbens årsrapport.

Kontaktflader:

Baneudvalget, andre relevante udvalg, Chefgreenkeeper, Sekretariat, Café og Proshop.