Lyn og torden på banen

Det eneste vejr, vi ikke spiller golf i, er i tordenvejr, det er livsfarligt!

Bliver du alligevel fanget på banen under kraftig regn, torden og lynnedslag skal du søge ly. Hvis du stadig er tæt på klubhuset eller caféen, så søg tilbage dertil. Ude på banen kan du søge ly her:

Lynhytten, bag teestederne på hul 4 (mellem hul 2 og 4), se oversigtsbilledet.

Lynhytten, til højre bag 13. green (ind mod hul 15), se oversigtsbilledet.

Toiletterne på hul 12 ved Greenkeepergården.

Kan du ikke nå at komme i ly, så husk at:

  • Gå væk fra dit udstyr, der kan virke som elektrisk leder.
  • Holde dig væk fra træer og andet, der rager op.
  • Sætte dig på hug f.eks. i en bunker med samlede fødder, gør dig så lille som muligt.

Hvis lynet slår ned

  • Personer, der bliver ramt af lyn, er ikke elektrisk ladede, så du kan med det samme begynde at yde førstehjælp.
  • Tilkald ambulance på 1-1-2 og fortsæt førstehjælpen.
  • Opstår der brand, så red mennesker og dyr, kald øjeblikkeligt hjælp på 1-1-2 og påbegynd om muligt brandslukning.
  • Der er ophængt hjertestartere på Sekretariatsbygningen og på Greenkeepergården.