Baneudvalg

Henrik Sørensen
Formand

2127 9316

Send en mail

Kasper Frank

9392 2080

Send en mail

Jeanette Dam

2093 7060

Send en mail

Pia Fly Pedersen
Support, deltid

2898 7862

Send en mail

Martin Hjort
Chefgreenkeeper

2898 7647

Send en mail

Thomas Lindhardt
Headpro

2464 5218

Send en mail

Kontaktperson for Baneudvalg til Bestyrelsen: Næstformand Søren Boye Nielsen

Kommissorium for Baneudvalg

Formål og Mål:

Udvalgets hovedopgave er at sikre den fortsatte udvikling af baneanlægget.

Organisation:                                                                                                                                                 

Udvalgets arbejde ledes en formand valgt eller godkendt af Bestyrelsen. Herudover består udvalget af 4-6 medlemmer inkl. Chefgreenkeeper, Headpro og Sekretariatsleder.

Driftsmæssige & Udviklingsmæssige opgaver:

  1. beslutte ændringer i baneanlæggets layout, herunder placering af bunkere, træer, øvrig beplantning, vandløb etc. med skyldig respekt for input fra banearkitekter m.fl.
  2. sikre at baneanlægget udvikles i overensstemmelse med myndighedskrav, herunder lokalplaner.
  3. sikre identificering og vurdering af lovgivningsmæssige konsekvenser for golfbaneanlægget tilstrækkelig tidligt til, at en meningsfyldt dialog med myndighederne kan gennemføres.
  4. sikre udarbejdelse af en plejeplan for de enkelte huller i et tæt samarbejde med chefgreen­kee­pe­ren.
  5. indstille det kommende års handlingsplaner for banen til golfklubbens bestyrelse.

Budgetansvar:

Sekretariatslederen har over for Bestyrelsen ansvaret for budgettets overholdelse og orienterer løbende chefgreenkeeperen om budgetopfølgningen i forhold til banens drift og investeringer. Formanden for Baneudvalget modtager kopi af budgetopfølgningen. Bestyrel­sens forhåndsgodkendelse skal indhentes, såfremt væsentlige ændringer til de godkendte planer og budgetter er nødvendige.

Reference:

Baneudvalget refererer direkte til klubbens bestyrelse.

Leverance:

Plejeplan for de enkelte huller, som udarbejdes i samarbejde med chefgreenkeeper.

Udvalgets beretning til klubbens årsrapport.

Udvalgets budgetforslag til bestyrelsen.

Kontaktflade:

Regel- og Dommerudvalg

Baneoversigt