Udvalg

Uden vores mange udvalgsmedlemmer, som løser utallige opgaver for klubben, ville det ikke kunne lade sig gøre at drive Værløse Golfklub. Vi har cirka 80 frivillige klubmedlemmer, som yder en kæmpe indsats i udvalg, og bidrager i forbindelse med ad hoc opgaver for klubben.

Ved sæsonafslutning holder vi en “Tak for hjælpen” turnering, hvor klubben inviterer alle frivillige til en dyst på banen med efterfølgende præmieoverrækkelse og spisning.

Hvis du er interesseret i at bidrage til det frivillige arbejde for klubben i et udvalg eller i forbindelse med projekter og ad hoc opgaver, er du velkommen til at kontakte Sekretariatet eller formanden for det aktuelle udvalg herunder.

Værløse Golfklub har følgende udvalg:

Baneservice

Baneudvalg

Begynderudvalg

Juniorudvalg

Klubhusområdeudvalg

Motionistudvalg

Regel- & Dommerudvalg

Sport & Eliteudvalg

Turneringsudvalg