Udvalg

Uden vores mange udvalgsmedlemmer, som løser utallige opgaver for klubben, ville det ikke kunne lade sig gøre at drive Værløse Golfklub. Vi har cirka 80 frivillige klubmedlemmer, som yder en kæmpe indsats i udvalg, og bidrager i forbindelse med ad hoc opgaver for klubben.

Ved sæsonafslutning holder vi en “Tak for hjælpen” turnering, hvor klubben inviterer alle frivillige til en dyst på banen med efterfølgende præmieoverrækkelse og spisning.

Hvis du er interesseret i at bidrage til det frivillige arbejde for klubben i et udvalg eller i forbindelse med projekter og ad hoc opgaver, er du velkommen til at kontakte Sekretariatet eller formanden for det aktuelle udvalg herunder.

Værløse Golfklub har følgende udvalg:

Baneservice
Baneudvalg
Begynderudvalg
Juniorudvalg
Regel- & Dommerudvalg
Sport & Eliteudvalg
Turneringsudvalg

Desuden har vi mange frivillige, der stiller op, når vi skal have løst forskellige store og små ad hoc opgaver f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse af klubhusområderne.

Klubhusområde vedligeholdelse