Forløb

For at blive ’uddannet’ golfspiller anbefaler vi, at du deltager i et prøveforløb. Dette forløb strækker sig over 3 måneder og sikrer, at du opnår den tilstrækkelige erfaring til at kunne erhverve spilleret til stor bane. Du kan læse flere detaljer om hvordan du bliver uddannet golfspiller under Medlemsområdet

Vi lægger vægt på, at du fra første færd får en god fornemmelse for, hvad golf i almindelighed er, og hvad Værløse Golfklub i særdeleshed har at tilbyde dig.

Vi sørger for din ”golfuddannelse”, og du får støtte og hjælp til det hele. Vores dygtige trænere hjælper dig godt i gang med de basale færdigheder. Du skal dog selv slå slagene og huske at træne for at få rutinen.  

Du får også mulighed for at etablere det vigtige sociale golfnetværk allerede fra starten af dit prøvemedlemskab.  

Fællestræning og samlinger hjælper til, når sociale kontakter skal skabes, og via fællesspisning i klubbens café får du chancen for at lære både nye og etablerede golfspillere nærmere at kende.

Når du har tegnet et prøvemedlemskab, bliver du inviteret til et introduktionsmøde sammen med andre nye golfspillere, hvor forløbet vil blive gennemgået (inkl. træningstider). Endvidere får du en rundvisning på klubbens faciliteter.

Ved de ugentlige træninger vil begynderudvalget være til stede og hjælpe.

Under forløbet skal du bestå forskellige prøver (eksempelvis en slagprøve). De forskellige prøver vil blive gennemgået og forklaret under prøveforløbet. Vores begynderudvalg har et stort aktivitetstilbud, som sikrer, at du opnår de færdigheder, der skal til.

Når de 3 måneders prøvemedlemskab er gået, skal du beslutte om du vil indmeldes som medlem.  Du kan sagtens melde dig ind som medlem også selvom du ikke har opnået national spilleret under prøve forløbet (evt. undtagelse herfra kun efter aftale med sekretriatet, eksempelvis i tilfælde af længere tids ferie eller sygdom).

Når du har gennemført dit prøve medlemsskab og har opnået de nødvendige point ved kaninturneringer modtager du dit ’Golfkørekort’, som er din dokumentation for at kunne melde dig ind som klubmedlem og modtage dit DGU-kort (national spilleret).

Uden DGU-kortet har du ikke spilleret til 18-huls banen når prøveforløbet er overstået.

Værløse Golfklubs tilbud til nye golfspillere 2019