Begyndere

Når du starter som begynder i Værløse Golfklub, gennemgår du i dit prøveforløb forskellige aktiviteter, der gør dig til “uddannet” golfspiller, og fører til spilletilladelse til 18 huls banen. Vi anbefaler, at du deltager så ofte, du kan i træning og undervisning. Jo mere aktiv du er, og jo mere du træner selv, jo hurtigere bliver din vej igennem prøveforløbet.

Begynderbagmærke

Som Prøvemedlem bliver du meldt ind med handicap 54. Du får udleveret et medlemskort og et begynderbagmærke påført nogle færdigheder, du skal gennemføre/bestå:

  1. Slagtræning gennemført med Pro på drivingrange, putting, bunkerslag, indspils slag.
  2. Par3 bane 6 huller – gennemført i max 30 slag
  3. Teori undervisning – online
  4. Banegennemgang – deltagelse
  5. Spille 2 x 5 huller med fadder på 18 huls banen
  6. Desuden skal du bestå DGU’s regelprøve, som du kan gennemføre online, klik HER

Når du har meldt dig ind som prøvemedlem i Værløse Golfklub, modtager du 5 gratis individuelle træningslektioner af vores Pro. Sørg for som noget af det første, at booke lektioner med Pro’en, så du får det basale på plads. Du har også mulighed for at tilmelde dig fællestræning for begyndere, som gennemføres i grupper af vores Pro. Du bør have taget mindst en individuel lektion med en Pro, inden du melder dig til fællestræningen.

Du har også mulighed for at deltage i aktiviteter som Begynderudvalget tilbyder, hvor du kan komme og øve dig på slag og putning sammen med andre begyndere.

Ud på den store bane

Når du har gennemført begynderbagmærket og trænerne vurderer, at du er klar til spil på den store bane fra tee 33, og du har gennemført regelundervisningen, får du banetilladelse og kan nu deltage i Nygolfer- runder og turneringer.
Du kan også spille alene eller med en anden golfspiller i de grønne tider på 18 huls banen, så du kan træne. Spil så meget du overhovedet kan – det er en “investering”, som vil komme dig til gode senere hen.

Du bliver tildelt handicap 54 og får dermed et antal ekstraslag, alt efter hvilket teested du slår ud fra. Det fremgår af dit scorekort ved udskrift. Du kan også finde det her i konverteringstabellerne.

Her kan du finde mere information om, hvordan handicap systemet fungerer.

I Facebook gruppen Find en at spille med kan du søge spillemakkere, hvis du har brug for det.

Nygolfer-runder og turneringer

Ud over egen træning er det vigtigt, at du også melder dig til Nygolfer-runder og Nygolfer-turnering sammen med Fyraftensgolf – en social hyggeturnering med efterfølgende spisning.

Når du deltager i Nygolfer-runder og turneringer, går du med en Fadder og får løbende reguleret dit handicap.

DGU-kort

Senest når dit prøvemedlemsskab udløber efter 3 måneder, skal du melde dig ind i klubben for at kunne opnå National spilleret og DGU-kort. Vi har forskellige typer af medlemskab. Her finder du Værløse Golfklubs medlemskategorier.

Du kan herefter spille dig yderligere ned i handicap f.eks. ved at deltage i Klub 36+ og Fyraftensgolf, som er en 9 hullers turneringer for uddannede golfspillere med efterfølgende spisning. Og du kan også deltage i klubbens øvrige turneringer.

Når du er blevet meldt ind, og har fået dit DGU-kort, kan du også spille greenfee i andre klubber.

Hvis du ikke har færdiggjort dit prøveforløb på tre måneder, er du velkommen til – efter indmeldelse – at fortsætte i dit eget tempo og fortsat gøre brug af Begynderudvalgets aktiviteter og træning.

Træning, træning, træning…

Vær opmærksom på, at træning med Pro og aktiviteter med begynderudvalget langt fra er nok træning til at få spilletilladelse, og gøre dig til en god golfspiller. Det, der yderligere skal til, er den selvtræning, du lægger mellem lektionerne. En god rettesnor er, at for hver gang du har en lektion, skal du træne mindst 2 gange selv, før du tager næste lektion. Hvis du har brug for særlig fokus på dele af golffærdighederne kan du selvfølgelig mod betaling booke yderligere individuelle lektioner.

Du kan booke lektioner online i GolfBox direkte i trænerens kalender under menuen Lektioner. Dit klippekort på 5 gratis lektioner er indlagt, så du kan anvende det som betaling.

Værløse Golfklubs introduktionsprogram for nye golfspillere bliver varetaget af frivillige medlemmer i klubbens Begynderudvalg.