Kontakt/Bestyrelse

Bestyrelsen

​​

Under konstituering
Formand
Under konstituering
Næstformand
Send en mail Send en mail
Henriette Lillegaard
Sekretær
Ilse Bachmann
Kasserer
2331 1184 5160 2006
Send en mail Send en mail

Birgit Søndergård Pedersen
Suppleant

2917 0051
Send en mail

Morgenfruernes konto

Danske Bank: reg.nr. 4400  konto nr. 4401 111123