Indmeldelse

Har du lyst til at være medlem af Morgenfruerne?

Tilmeld dig ved at indbetale 250 kr. til konto i Coop Bank 6620 41 34 333 og skriv dit DGU nr. samt navn. OBS nyt kontonummer

Når vi har registeret din indbetaling, sender vi en email med information om sæsonstart, turneringsplan og forårsturen.

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har brug for mere information.