Dameklubben

Dameklubben – Værløse Golfklub – 2024

Dameklubben er en klub i klubben og formålet er at knytte såvel gamle som nye spillere sammen om golfspillet og hyggeligt samvær.

Alle damer med medlemskab i Værløse Golfklub og et anderkendt handicap på 54 eller derunder kan blive medlem af Dameklubben.

Hvad koster det og hvordan melder du dig ind?

Kontingent er fastsat til 300 kr. for hele sæsonen – de 25 kr. går til en jubilæumsfond.

Indmeldelse sker via GolfBox, hvor du også betaler on-line.

Aktiviteter og turneringer

Vi afholder Infomøde onsdag den 3. april.

Vi spiller hver onsdag fra den 10. april til den 9. oktober.

Vi har Åbningsturnering den 10. april og Afslutningsturnering den 9. oktober.

Efter hver spilledag afleveres scorekortet i den røde postkasse i Damernes omklædningsrum. Markøren SKAL være medlem af Dameklubben.

Se regler for løbende turneringer i Dameklubben, for yderligere information.

Pointturnering – 18 huller:

Vi spiller løbende pointturnering i 2 rækker over 16 onsdage, hvoraf de 6 bedste scores tælles sammen til årets endelige resultat.

Eclectic turnering – 18 huller:

Vi spiller ligeledes Eclectic over de samme 16 onsdage. Eclecticscoren er det laveste antal slag, man har brugt pr. hul når de 16 (eller færre) runder er spillet. Der fratrækkes ½ spillehandicap med afslutningdagens handicap.

Slagspilsturnering – 18 huller:

4 onsdage (24. april, 29. maj, 26. juni og 24. juli) spiller vi slagspil sideløbende med Point -og Eclectic turneringen. Det er dog frivilligt om man vil deltage i slagspillet. De 2 bedste runder udløser præmier, som uddeles ved Sensommerturneringen den 28. august.

Regler for slagspil:
Hvis man på et hul har slået 10 slag uden at være kommet i hul, samles op og der noteres 15 slag på scorekortet.

Løbende turnering over 9-huller i september/oktober:

4 spilledage i september/oktober måned spiller vi 9-hullers turnering, hvor de 3 bedste scores tæller.

Den 4/9, 11/9, 25/9, og 2/10 – Vi spiller i 1 række: Valgfri tee

Den 18/9 spiller vi en “sjov” enkeltdagsturnering.

Præmier:

I alle turneringer vil der være præmier til ca. hver 6-8. spiller.

Præmier for de løbende turneringer vil blive uddelt ved Afslutningsturneringen den 9. oktober.

Birdies skrives på listen i omklædningsrummet og præmieres med bolde, som uddeles ved Hekseturneringen den 19. juni, Sensommerturneringen den 28. august og Afslutningsturneringen den 9. oktober.

Tider til onsdagenes løbende turneringer bookes via GolfBox, og dameklubbens medlemmer har fortrinsret kl. 09:30 – 10:30 og igen kl. 14:52 – 17:00 (undtagen på turneringsdage og i juli måned). Det er kun dameklubbens medlemmer, der kan bestille disse tider, men bemærk, at såfremt tiderne ikke er booket lørdag aften, vil de blive frigivet til bestilling for andre spillere.

Ca. en gang om måneden afholder vi en turnering med gunstart – Spiseturnering (start på alle huller på samme tid), og efter endt runde, mødes vi til spisning i klubhuset, og der vil være præmier til de dygtigste. Det er ikke muligt at vælge, hvem man vil gå i bold med ved spiseturneringerne.
(Undtagen Venindeturneringen den 1. maj)

(Tilmelding og betaling for maden via GolfBox).

Vi har Gilleleje som venskabsklub. Vi skiftes til at spille hos dem eller hos os. I 2024 spiller vi Venskabsturneringen i Værløse den 15. maj.

Weekendtur. Vi arrangerer en Weekendtur, der i år finder sted den 17.-18. august, og der er normalt plads til ca. 30 spillere fra Dameklubben. I år går turen til et sted i Sverige. Tilmelding og betaling til turen sker via GolfBox. Vi spiller 2 gange, spiser middag sammen og overnatter. Mere om turen senere.

Endagstur. Igen i år, laver vi en endagstur. Vi ved endnu ikke hvor turen går hen, men det bliver tirsdag den 9. juli.

Udfordringsturnering. I år er det Herreklubben, der står for Udfordringsturneringen mod Dameklubben.

Bestyrelsen

Har du spørgsmål, ris/ros og/eller gode idéer, er du velkommen til at kontakte én fra bestyrelsen:

Anni Saabye (Formand), Lena Dahl, Jette Hansen, Yuying Chen, Marianne Karlsson, Anne Gerner Guldager på Dameklubbens mailadresse:

vgkdameklub@gmail.com

Vi glæder os til at byde både gamle og nye medlemmer velkommen til sæsonen 2024.

Vi håber, alle vil nyde deres medlemskab af Dameklubben.