Dameklubben

Velkommen til Dameklubben – Værløse Golfklub – 2020

Dameklubben er en klub i klubben og formålet er at knytte såvel gamle som nye spillere sammen om golfspillet og hyggeligt samvær.

Alle damer med medlemsskab i Værløse Golfklub og et anerkendt handicap på 54 eller derunder kan blive medlem af Dameklubben. Selv om dit handicap ved sæsonstart ikke er lavt nok, kan du melde dig ind så snart du når hcp. 54.

Hvad koster det og hvordan melder du dig ind?

Kontingent er fastsat til 300 kr. for hele sæsonen – de 25 kr. går til en jubilæumsfond (vi holder en fest i 2021  når Dameklubben fylder 25 år).

Indmeldelse sker via Golfbox, hvor du også betaler on-line.

Aktiviteter og turneringer

Vi spiller hver onsdag fra den 8. april til den 14. oktober.

Vi har Åbningsturnering den 15. april og Afslutningsturnering den 14. oktober.

Efter hver spilledag afleveres scorekortet i den røde postkasse i Damernes omklædningsrum. Markør skal være medlem af Dameklubben. Se regler for løbende turneringer.

Pointturnering – 9 eller 18 huller:

Vi spiller løbende pointturnering over 16 onsdage, hvoraf de 6 bedste scores tælles sammen til årets endelige resultat, og der er 2 muligheder:

9-hullers turnering i 1 række

eller

18-hullers turnering i 2 rækker

Eclectic turnering – 18 huller:

Vi spiller ligeledes Eclectic over de samme 16 onsdage, dog kun hvis du vælger at spille 18 huller.

Eclecticscoren er det laveste antal slag man har brugt pr. hul når de 16 (eller færre) runder er spillet. Der fratrækkes ½ spillehandicap med afslutningdagens handicap.

Slagspilsturnering – 18 huller:

4 onsdage (29. april, 3. juni, 1. juli og 5. august) spiller vi slagspil (18 huller) sideløbende med Point -og Eclectic turneringen. Det er dog frivilligt om man vil deltage i slagspillet. De 2 bedste runder udløser præmier, som uddeles ved Sensommerturneringen den 26. august.

Enkeltdagsturneringer over 9-huller i september/oktober:

I september/oktober måned spiller vi 9-hullers enkeltdags turneringer:

Den 2/9, 9/9, 23/9, 30/9 og 7/10 – Det er frivilligt om man vil spille fra tee 58 eller tee 49.

Den 16/9 spiller vi Snoreturnering – alle spiller fra tee 49.

Der er præmier pr. spilledag. Præmierne uddeles ved Afslutningsturneringen den 14. oktober.

Præmier:

I alle turneringer vil der være præmier til ca.  hver 8. spiller.

Præmier for de løbende turneringer vil blive uddelt ved Afslutningsturneringen den 14. oktober.

Birdies skrives på listen i omklædningsrummet og præmieres med bolde som uddeles ved Hekse-turneringen den 17. juni, Sensommerturneringen den 26. august og  Afslutningsturneringen den 14. oktober.

Tider til onsdagenes løbende turneringer bookes via Golfbox, og dameklubbens medlemmer har fortrinsret

kl. 09:00 – 10:20 og igen kl. 14:30 – 17:20 (undtagen på turneringsdage). Det er kun dameklubbens medlemmer, der kan bestille disse tider, men bemærk, at såfremt tiderne ikke er booket lørdag aften, vil de blive frigivet til bestilling for andre spillere.

Ca. en gang om måneden afholder vi en turnering med gunstart – Spiseaften (start på alle huller på samme tid), og efter endt runde, mødes vi til spisning i klubhuset og der vil være præmier til de dygtigste.

(Tilmelding og betaling for maden via Golfbox).

Vi har Gilleleje som venskabsklub. Vi skiftes til at spille hos dem eller hos os. I 2020 spiller vi Venskabs- turneringen i Værløse den 6. maj.

Weekendtur. Vi arrangerer en Weekendtur, der  i år finder sted den 22. – 23. august, og der er normalt plads til ca. 30 spillere fra Dameklubben. I år går turen til Sverige. Tilmelding og betaling til turen sker via Golfbox. Vi spiller 2 gange, spiser middag sammen og overnatter. Mere om turen senere.

Endagstur. Igen i år, laver vi en endagstur. Vi ved endnu ikke hvor turen går hen, men det bliver tirsdag den 14. juli.

Bestyrelsen

Har du spørgsmål, ris/ros og/eller gode idéer, er du velkommen til at kontakte én fra bestyrelsen:

Anni Saabye (Formand), Lena Dahl, Birgit Jørgensen, Jette Hansen, Yuying Chen på Dameklubbens mailadresse:

vgkdameklub@gmail.com

Vi glæder os til at byde både gamle og nye medlemmer velkommen til sæsonen 2020.

Vi håber, alle vil nyde deres medlemskab af Dameklubben.