Dameklubben

Velkommen til Dameklubben – Værløse Golfklub – 2019

Dameklubben er en klub i klubben, og formålet er at knytte såvel gamle som nye spillere sammen om golfspillet og hyggeligt samvær.

Alle damer med medlemskab i Værløse Golfklub og et anerkendt handicap på 54 eller derunder kan blive medlem af Dameklubben. Selv om dit handicap ved sæsonstart ikke er lavt nok, kan du melde dig ind, så snart du når hcp. 54.

Hvad koster det og hvordan melder du dig ind?

Kontingent er fastsat til 300 kr. for hele sæsonen – de 25 kr. går til en jubilæumsfond (vi holder en fest i 2021, når Dameklubben fylder 25 år).

Indmeldelse sker via Golfbox, hvor du også kan betale on-line.

Aktiviteter og turneringer

Vi spiller hver onsdag fra den 10. april (Åbningsturnering) til den 9. oktober, hvor vi har Afslutningsturnering, og desuden har vi en Nisseturnering den 23. november.

Efter hver spilledag afleveres scorekortet i den røde postkasse i Damernes omklædningsrum. Markør skal være medlem af Dameklubben. Se regler for løbende turneringer af Dameklubben for yderligere information).

Pointturnering:

Vi spiller en løbende 18-hullers pointturnering i 2 rækker over 14 onsdage, hvoraf de 6 bedste scores tælles sammen til årets endelige resultat.

Eclectic turnering:

Vi spiller ligeledes Eclectic over de samme 14 onsdage. Eclecticscoren er det laveste antal slag man har brugt pr. hul når de 14 (eller færre) runder er spillet. Der fratrækkes ½ spillehandicap med afslutningens handicap.

Slagspilsturnering:

4 onsdage (1. maj, 12. juni, 3. juli og 7. august) spiller vi slagspil sideløbende med Point- og Eclecticturneringen. Det er dog frivilligt om man vil deltage i slagspillet. De 2 bedste runder udløser præmier, som uddeles ved Sensommerturneringen den 29. august.

9-hullers turnering i september/oktober:

I september/oktober måned spiller vi en 9-hullers turnering:                            

   Det er frivilligt om man vil spille fra tee 58 eller 49 den 4/9

   Det er frivilligt om man vil spille fra tee 52 eller 49 den 11/9

   Det er frivilligt om man vil spille fra tee 58 eller 49 den 18/9

   Det er frivilligt om man vil spille fra tee 52 eller 49 den 25/9

   Det er frivilligt om man vil spille fra tee 58 eller 49 den 2/10

Der er præmier pr. spilledag. Præmierne uddeles ved Afslutningsturneringen den 9. oktober.

Præmier:

I alle turneringer vil der være præmier til min. hver 8. spiller.

Præmier for de løbende turneringer vil blive uddelt ved Afslutningsturneringen den 9. oktober.

Birdies skrives på listen i omklædningsrummet og præmieres med bolde som uddeles ved Hekseturneringen den 19. juni, Sensommerturneringen den 28. august og Afslutningsturneringen den 9. oktober.

Tider til onsdagenes løbende turneringer bookes via Golfbox, og dameklubbens medlemmer har fortrinsret kl. 09:00 – 10:20 og igen kl. 14:30 – 17:20. Det er kun dameklubbens medlemmer, der kan bestille disse tider, men bemærk, at såfremt tiderne ikke er booket lørdag aften, vil de blive frigivet til bestilling for andre spillere.

Ca. en gang om måneden afholder vi en turnering med gunstart – Spiseaften (start på alle huller på samme tid), og efter endt runde, mødes vi til middag i klubhuset, og der vil være præmier til de dygtigste. Her skal betales for maden – prisen for en spiseaften er ca. 130 kr., som dækker 1 ret excl. drikkevarer samt præmier (Tilmelding og betaling for maden via GolfBox).

Vi har Gilleleje som venskabsklub. Vi skiftes til at spille hos dem eller hos os. I 2019 bliver vi inviteret til Gilleleje den 15. maj. 

Weekendtur. Vi arrangerer en Weekendtur, der i år finder sted den 24. – 25. august, og der er normalt plads til ca. 30 spillere fra Dameklubben. I år går turen til Birkemose Golf Club. Tilmelding og betaling til turen sker via Golfbox. Vi spiller 2 gange, spiser middag sammen og overnatter. Mere om turen senere.

Endagstur. Som noget nyt i år, laver vi en endagstur til Dragsholm. Turen bliver Tirsdag den 16. juli og koster 295 kr. incl. greenfee, baneguide, range bolde, 3 x smørrebrød og 1 glas vin, vand eller 0,5 l fadøl.

Bestyrelsen

Har du spørgsmål, ris/ros og/eller gode idéer, er du velkommen til at kontakte én fra bestyrelsen:

Anni Saaby (Formand), Marianne Skjøt, Lena Dahl, Birgit Jørgensen, Jette Hansen, Yuying Chen på Dameklubbens mailadresse: vgkdameklub@gmail.com.

Vi glæder os til at byde både gamle og nye medlemmer velkommen til sæsonen 2019.

Vi håber, at alle vil nyde deres medlemskab af Dameklubben.