Kontakt/Bestyrelse

 

Steen-Erik Hansen
Formand
Bent Elley
afg. Næstformand
22 764 764 2692 7111
Send en mail Send en mail
Leif Hagen Jensen
afg. Kasserer/hjemmeside
Erik Boje
Registrator
4045 5401 3026 1347
Send en mail Send en mail

Ole Haugaard Nielsen Niels Peter Petersen
fung. Turneringsleder fung. Kasserer
5115 8648 2220 0300
Send en mail Send en mail

 
Kaare Ulbak  
fung Hjemmesideredaktør  
4014  9171  
Send en mail  

Bankkonto: Reg 3167 Kto.nr 3167772285

Hjemmeside- redaktion: Send en mail