Bestyrelse

Bestyrelsen består af fem personer, der vælges på generalforsamlingen i henhold til klubbens vedtægter. Bestyrelsen har ansvaret for ledelsen af klubben, og træffer beslutninger i klubbens anliggender.

Bestyrelsen beslutter klubbens formål, værdigrundlag samt budget herunder målsætninger og delbudgetter for klubbens udvalg og forretningsområder.  Bestyrelsen fastsætter regler for ophold og adfærd på arealer underlagt Golfklubben, og har ansvaret for at disse efterleves.

Bestyrelsen delegerer ansvaret for den daglige drift til klubbens ansatte, der på bestyrelsens vegne leder og koordinerer klubbens administrative og økonomiske funktioner i overensstemmelse med fastlagte politikker, handlingsplaner og budgetter.

Der nedsættes et Forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer samt Sekretariatsleder.

Formanden tegner sammen med næstformanden eller et andet bestyrelsesmedlem klubben og er klubbens politiske repræsentant i forhold til eksterne interessenter, myndigheder, Dansk Golf Union og andre organisationer. Dette kan delegeres til Sekretariatet.

Formanden leder bestyrelsesmøderne. Formandens ansvar er klubbens overordnede drift og udvikling herunder at være Sekretariatsleders nærmeste foresatte. Formanden er født medlem af Forretningsudvalget. Næstformanden overtager formandens opgaver ved forfald. Herudover har næstformanden ligesom formanden klubbens overordnede drift og udvikling som ansvarsområder. Næstformanden er formand for Forretningsudvalget.

Kontakt Bestyrelsen