Nyt samarbejde

Vi har indledt samarbejde med bygge rådgivningsfirmaet BLOKK for, at de kan rådgive os om valg mellem to løsninger. Begge løsninger forventes at kunne realisere vores ideer om etablering af fælles modtagelse m.m. indenfor de godkendte rammer. Der er foretaget nogle materiale og design skift, men funktionaliteten af huset er fuldstændigt som oprindeligt besluttet

Den eksisterende byggetilladelse udløber den 26. maj 2024. Det kan betyde, at vi skal starte helt forfra, medmindre kommunen med velvilje vil se på vores ansøgning om ændringer i den godkendte byggetilladelse, fremfor at sende os tilbage til start med ny landzonetilladelse m.m.

Vi forventer at have afklaring af projektets økonomi og tidsplan indenfor tre måneder.