Svar til: Baneændringer

Forsiden Fora Generel debat Baneændringer Svar til: Baneændringer

#8575
Henrik Sørensen
Deltager
117-888

Kære alle
Tak for de indlæg og den debat, som ændringer på vores bane altid føre med sig.

Baneudvalget er sat i verden for, at udvikle og vedligeholde vores bane i samarbejde med greenkeeperne, stab og proerne. Vi bruger tid på at optimerer banen bedst muligt. Vi har igennem lang tid arbejdet på en plan for banen, hvor de synlige ændringer også indgår. Vi har gennemgået banen hul for hul og lavet et oplæg, som bestyrelsen skal præsenteres for.

I udvalget drøfter vi de udfordringer som ligger i fremtiden. Hvad gør klimaet ? hvordan ser den nuværende og en fremtidig golfer ud ? hvordan får vi en sjov og udfordrende bane ? Hvordan tilpasser vi banen nye regler og miljø krav ? mm. Spørgsmål som uden tivl vil afkræve at klubben handler.
-Der kommer helt sikkert ændringer på banen, som skal afhjælpe fremtidige store regnmængder.
-Vi arbejder på at optimere golfrunder, så det måske kan tage 3,5 time at spille en runde og dermed kigge efter unødige forhindringer, som kan ændres eller fjernes. Vi har lavet fremskudte teesteder, for de golfere der nye, dem der synes det er krævende med en fuld runde, dem der vil spille noget shortgame og alle dem der vil spille en hurtig eller kort runde golf.
-Der bliver stillet større og større krav til beskyttelse af miljøet. Derfor har vi taget tiltag til de tre “miljø zoner”(hul3,14/15 og hul 18) med spilleforbud. I udvalget synes vi det er vigtigt at en golfrunde også byder på en naturoplevelse. Derfor kan vi ved en aktiv handling frede nogle områder, hvor dyr og natur kan trives.

Udvalget skal nok orienterer løbende om de ændringer vi beslutter.

Omkring den aktuelle situation på hul 14.

Lad mig først yderlig begrunde vores tiltag, udover dem I blev orienteret om, i “nyhederne” d.29/3 på klubbenshjemmeside.
Jeg mener, at vi får et bedre golfhul ved at korte det af, som det er nu. Jeg synes man får en dimension, hvor man kan tage en chance og blive belønnet eller straffet. Tidligere slog de fleste tee 58 ned langs søen og fik tit et ned-ad-bakke leje og et andet slag, som skal op på en svær green, 20 højdemeter over en. Jeg tænker det samme gør sig gældende fra tee 49. Hullet er stadig et svært hul, og mit håb er at flere vil kunne “angribe” hullet og få mulighed for en god oplevelse.

I dag har jeg bedt om at få tee 49 frem. Jeg er helt klar over, at dem der spiller fra det teested igen bliver ramt af dårligere forhold.

Det kan være vi har taget forkerte beslutninger, og I skal vide, at jeres respons sætter sig i mig. Det er dog vigtigt for mig at sige, vi laver dette arbejde af et godt golfhjerte og med de bedste hensigter. Derfor vil jeg bede jer se ændringerne på hul 14, som et forsøg på at udvikle banen. Vi har møde i baneudvalget om godt en måned og den periode er det mit håb, at I vil spille hullet, med nye øjne. Vi drøfter løbende på mail, de reaktioner der kommer.

Med hensyn til yderligere ris og ros, tror jeg det er vigtigt, at vi holder indlæggene til de ændringer vi har lavet. Der er allerede skrevet meget nu, som ikke handler ændringerne på hul 14. Der er ikke i udvalget eller i klubbens bestyrelse, forsøg på andet end at gøre værløse golfklub til en god bane og opretholde et godt klubliv. Det sidste har vi alle en forpligtigelse til.
Skriv gerne til mig, her på Forum eller via mail. Og sidst men ikke mindst, lad ikke evt. vrede gå udover personale, de skal have ro til det arbejde klubben beder dem om. Som jeg ser det lige nu, står vores bane rigtigt godt. Så stor tilfredshed fra udvalget, med greenkeppernes arbejde. Og lad det være en opfordring til at huske ros !

Med de bedste golf-hilsner
Henrik Sørensen
Formand for baneudvalget