Svar til: Baneændringer

Forsiden Fora Generel debat Baneændringer Svar til: Baneændringer

#8556
Johan Skov Jensen
Deltager
117-1199

Kære Søren

Jeg synes at det er et særdeles politisk korrekt og velformuleret indlæg du har begået. Desværre forstår jeg ikke ret meget af det!

Er du af den opfattelse, at medlemmer, der ikke har betalt indskud, er mere tilfredse med baneændringerne end de der har betalt indskud ved indmeldelsen? Hvad baserer du i så fald den opfattelse på? Har de givet udtryk for, at de gerne ser større dele af banen afspærret for alle medlemmer?

Gør det overhovedet ingen indtryk på bestyrelsen, at ikke et eneste medlem giver udtryk for deres begejstring for baneomlægningerne ved at skrive et indlæg i denne tråd?

For at undgå, at vi taler helt forbi hinanden vil jeg lige give et enkelt eksempel på, hvorfor jeg har svært ved i praksis at se at klubbens ledelse har anden interesse for medlemmerne, end at de betaler deres kontingent.

Hvis man nu besluttede at gennemføre de vedtagne ændringer ved hul 14 ville en bare mådelig interesse for medlemmernes golfspil da tilsige, at det første man foretog sig var at etablere det fremskudte nye teested på hul 14. Først når dette står med nyt græs, der er stærkt nok til at holde til at de ca. 40% af golfspillerne, der plejer at spille fra teested 49, benytter det nye teested, ville der være mening i at afspærre det store område omkring søerne og flytte de ca. 55%, der plejer at spille fra 58 frem på 49! I har da i stedet valgt at spænde vognen for hesten!

Hvor længe forventer baneudvalgets græseksperter at teested 49 kan holde til at ca. 95% af spillerne slider på dette teested? Skal vi allerede nu indstille os på at enten 49 eller 58 bliver flyttet til et vinter teested fra omkring 1. juni?
Det forekommer mig, at bestyrelsen trækker store veksler på de betalende medlemmers tålmodighed (med eller uden indskud) primært af hensyn til ukrudtets trivsel i roughen.

Venlig hilsen
1199 Johan Skov Jensen