Svar til: Baneændringer

Forsiden Fora Generel debat Baneændringer Svar til: Baneændringer

#8554
Søren Boye Nielsen
Deltager
117-2649

Kære Anni, Liselotte, Johan, Birgit, Lena, Lene og Yuying

Tak for Jeres indlæg og ikke mindst tak for Jeres engagement og bekymring.
Johan du spørger direkte til bestyrelsens holdning til de iværksatte baneændringer, så dem vil jeg redegøre for her, med et par indledende betragtninger først.

1. Bestyrelsen har gentagne gange udtalt at vores fornemmeste opgave er at skabe værdi for medlemmerne, hvilket er og har været mantraet for vores arbejde i de forgangne år. Vi er naturligvis opmærksomme på at vi med godt 1.000 medlemmer vil have svært ved at tilfredsstille alle og tilgodese alle individuelle ønsker og behov. Derfor er ledetråden i vores arbejde at forsøge at tilfredsstille flertallet af medlemmer og med udgangspunkt i at levere en god golfbane, som udfordrer og glæder golfspillere på alle niveauer.

Vi ser det ligeledes som vores opgave at forsøge at fremtidssikre VGK og vi følger nøje de trends der er omkring golf på tværs af landet, i samarbejde med DGU og de øvrige klubber i hovedstadsområdet. Vi kan konstatere at antallet af klub afhængige golfere bliver færre, det vil sige at golfere som Jer, som har en relation til klubben, som deltager i frivilligt arbejde og som engagerer sig i klubben og klubbens udvikling, desværre bliver færre for hvert år. I vil fortsat være fundamentet i en klub som VGK og det er vores prioritet at forsøge at skabe værdi for medlemmer som Jer.
Samtidigt må vi også konstatere at medlemsgrundlaget for de fleste klubber i Danmark har ændret sig til et mix af 50% klubafhængige (loyale foreningsmindede) og 50% klubuafhængige (skifter klub hyppigere) golfere, og dermed er vi også nødt til at følge med udviklingen og ønskerne hos ”fremtidens golfere”, hvis vi skal kunne opretholde det nødvendige medlemsunderlag for klubben.
Det er selvfølgelig en balance at tilgodese begge grupper, men et af de overordnede temaer for begge kategorier er ønsket til spiltempoet og spiloplevelsen som begge uden tvivl spiller en væsentlig rolle i forbindelse med at fastholde såvel nuværende som fremtidens golfere, herunder at spil af 18 huller, maksimalt må tage 4 timer for 4 spillere.

2. Kommentar til de iværksatte baneændringer:
Som tidligere nævnt er klubben afhængig af dedikerede frivilliges indsats, ofte i tæt samarbejde med klubbens ansatte medarbejdere samt forpagtere.

Baneudvalgets medlemsskare er netop sammensat af 3 frivillige, repræsenterende en bred medlemsskare, chefgreenkeeper Jesper, headpro Thomas og sekretariatsleder Pia. Bestyrelsens kontaktperson for udvalget er undertegnede.

I udvalget arbejdes der kontinuerligt på forbedringer af banen, herunder sværhedsgrad, spiltempo, spil oplevelse og helt overordnet en ambition om at VGK skal være den mest attraktive bane blandt de klubber som vi sammenligner os med.

Samtidigt arbejdes der ud fra en respekt for banearkitektens tanker og ideer ved anlæggelse af banen inkl. efterfølgende tilpasninger.

Det er bestyrelsens opfattelse at de iværksatte ændringer som baneudvalget har foreslået netop tilgodeser ovenstående forudsætninger og vil fremme:
– spiltempoet
– spiloplevelsen
– naturoplevelsen inklusive diversiteten i faunaen
– sikkerheden for klubbens medlemmer og gæster som færdes på banen

Bestyrelsen bakker op om tankerne bag baneudvalgets anbefalinger. Dels i respekt for de kompetencer som udvalget besidder, men også med baggrund i opbakning til de gennemførte ændringer.

Baneudvalget vil snarest i dette forum give en nærmere redegørelse for tankerne bag ændringerne.

Sidst men ikke mindst, har hverken baneudvalg eller bestyrelse til hensigt at genere nogen medlemmer, og vi lytter naturligvis til den feedback vi modtager. Baneudvalget vil løbende evaluere på de input de modtager samt effekten af ændringerne, og om nødvendigt træffe korrigerende beslutninger.

Vi håber at I vil fastholde Jeres medlemskab af VGK, som fortsat ønsker at være en fantastisk golfklub, med både sociale og sportslige aktiviteter og mindst en dejlig golfbane. Sluttelig vil vi opfordre Jer og øvrige medlemmer, til at fortsætte med at udfordre ”værdiskabelsen” i arbejdet fra bestyrelse og udvalg.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Søren Boye Nielsen