Svar til: Baneændringer

Forsiden Fora Generel debat Baneændringer Svar til: Baneændringer

#8494
Johan Skov Jensen
Deltager
117-1199

Jeg er helt enig med Anni Saabye i at ændringerne af hul 14 er ganske og aldeles unødvendige. Efter min mening er hul 14 et af de få huller på banen som kræver overvejelser af køllevalg for almindelige handikapspillere. På alle banens øvrige huller (bortset fra par-3 huller) griber de fleste spillere driveren til udslaget. Kun hul 14 kræver overvejelser, idet de færreste kan slå over søen, men mange kan slå igennem fairway og ud i roughen når de forsøger at spille venstre om søen med Driver.

Jeg har i øvrigt også svært ved at forstå motivationen for at spærre væsentlige dele af banen af for klubbens medlemmer. Min foreløbige erfaring ved spil på banen er, at spilletempoet er fuldstændigt uændret, hvilket også var at forvente. Slår man ind i indhegningerne og skal lede efter sin bold vinker man igennem! Hvorfor skulle det være hurtigere at spille udenom (med brug af et slag ekstra) end at spille hen over? Jeg ser meget frem til at se baneudvalgets opgørelse over spilletempo før og efter ændringerne så vi kan se om ændringerne virker som tiltænkt.

Klubben har over årene anvendt langt over en snes millioner kroner på at omdanne et stykke landbrugsjord til en efter min mening ganske dejlig golfbane. Hvorfor i alverden gør baneudviklings udvalget sig så nu tanker om at tilbageføre store dele af banen til landbrugs drift? Hvordan kan hensynet til mulighed for bondegårsidyl en gang ad åre og ukrudtets trivsel i roughen, gå forud for klubbens medlemmers mulighed for og fornøjelse ved at spille golf på banen? Har man forestillet sig at greenkeeperstaben skal kunne drive en mindre flok får tværs over fairways og gennem rough når dyrene skal flyttes fra én indhegning til en anden uden at dette vil være til gene for golfspillet?

For et års tid siden besluttede man at tage afsked med én af landets bedste golftrænere og (uden sammenhæng i øvrigt) lader man nu forstå at forbedringer af banen til fordel for spillet må træde i baggrunden for muligheder for fårehold på banen. Dette har nu fået mig til at overveje at skifte klub til Hjortespring og fortsætte som 4-kløver medlem, så jeg fortsat vil kunne spille med mine venner i Værløse, på banen i Værløse. Inden jeg træffer denne beslutning kunne jeg godt tænke mig at høre, dels om andre medlemmer gør sig lignende tanker – eller om jeg er klubbens eneste sure gamle mand. Skulle der være flere som mig, kunne det være interessant at høre hvilke tanker bestyrelsen har gjort sig om hvorvidt dette års baneændringer bidrager til at fastholde klubbens medlemmer, eller om de virker modsat.

Venlig hilsen

1199 Johan Skov Jensen