Svar til: Træner

Forsiden Fora Generel debat Træner Svar til: Træner

#5248
Kim Lindquist Christensen
Deltager
117-2707

Kære alle, der efter dialogmødet har kommenteret på trænersituationen.

Som det blev fremhævet på mødet, er det bestyrelsens hensigt at samle alle input og vurdere, om der er yderligere at gøre i sagen. Vi har bestyrelsesmøde torsdag den 26. oktober, hvor vi evaluerer. Som et særskilt tema på disse debatsider vil vi inden næste dialogmøde den 31. oktober, opsummere sidste møde og bestyrelsens evaluering.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til kort at give svar på nogle af de seneste spørgsmål og kommentarer.

1) Ansættelse af en medarbejder i en kombineret manager/træner rolle: Det har været overvejet. Imidlertid ville det svare til, at vi sætter en pølsevogn op på gårdspladsen. Det tror jeg ikke, at vores forpagter af caféen ville bryde sig om (med mindre han selv bestyrer den).

2) Benjamin/Thomas afstår fra at deltage på dialogmøderne: Alle medlemmer har ret til at deltage på disse møder, og ret beset kunne der være andre emner på agendaen end trænerne. Men opfordringen er herved givet videre til rette vedkommende.

3) Benytte cafékort-modellen i forbindelse med trænerne for herved at skaffe yderligere omsætning: Begge trænere har gennem hele sæsonen haft mange ledige tider. Jeg er sikker på, at trænerne ved blot ganske få ekstra ugentlige lektioner ville kunne kompensere det, som de måtte mangle i fast indtægt. Dette er ikke et forsøg på at nedgøre problemstillingen – mere for at sætte den i perspektiv. Iøvrigt har vi fået mange klager over den eksisterende løsning med café kortet, og det er ikke indtrykket, at det har en direkte indflydelse på den samlede omsætning. Bestyrelsen vil derfor i forbindelse med den kommende generalforsamling IKKE anbefale, at vi fortsætter ordningen.

Vh Kim

Forsiden Generel debat Træner Fora