Svar til: Træner

Forsiden Fora Generel debat Træner Svar til: Træner

#5161
Johan Skov Jensen
Deltager
117-1199

På debatmødet i går drøftedes trænersituationen, uden at det for mig blev helt klart om bestyrelsens holdning er, at beslutningen er truffet, hvorfor al yderligere diskussion er formålsløs, eller om problemet er at vor klub – hvilket man måske kunne sige sig selv – ikke har råd til to kapaciteter som Thomas Lindhard og Benjamin Wrang på samme tid.

Hvis det sidste er tilfældet: Altså at såvel bestyrelse som Cheftræner og en lang række menige medlemmer ønsker fortsat at have Benjamin tilknyttet klubben, samt at Benjamin – i fald han kan tilbydes rimelige økonomiske vilkår – gerne vil fortsætte i klubben, bør det sidste ord ikke være sagt i sagen.

Vi har i klubben to områder, hvor klubben har valgt at forlade sig på en retainer ordning, der som formanden fremhævede har den fordel, at den friholder klubben for driftsmæssige risici. Man har dog indset, at restauranten har vanskeligt ved at løbe rundt på almindelige kommercielle vilkår hvorfor samtlige klubbens medlemmer er “tvunget” til at købe et kort med et indsat beløb, der kun kan anvendes til køb i restauranten. Det forekommer mig nærliggende at klubben overvejer en tilsvarende ordning for trænerområdet!

Da jeg nævnte dette på debatmødet var Thomas’s umiddelbare reaktion, at han ikke var interesseret i – i modsætning til f.eks. Hendes Majestæt Dronningen og hendes Prinsgemal – således at komme på “statsbudgettet”. Selv om jeg godt
kan forstå at det ikke er ønskværdigt for en træner at stå på træningsbanen med vrangvillige elever vil jeg opfordre bestyrelsen til at tage en fornyet snak med Thomas (når han har haft tid til, at overveje, hvem der kommer til at stå med aben dersom det sidste ord i sagen er sagt).
Med 1100 medlemmer og en lektionspris på 200 kr. vil en ekstra time per medlem give ekstra 220.000 kr. at gøre godt med. Herfra skal naturligvis trækkes et vist antal medlemmer der under alle omstændigheder ville købe lektioner, så
måske det ville være en mere farbar vej om man på generalforsamlingen lagde op til at alle medlemmer køber et (rabat)kort med 3 lektioner for 500 kr. Kortet kan så frit handles mellem de der ikke synes de har behov for hele 3 lektioner på kun 1 år, og de der gerne vil have flere lektioner. Herved ville trænerne komme til at arbejde lidt mere for føden end de har gjort i år. Til gengæld vil føden blive lidt rigeligere end den har været.

Jeg foreslår at bestyrelsen i samråd med trænerne udarbejder et detailforslag til fremlæggelse på den forestående generalforsamling.

Venlig hilsen
1199 Johan Skov Jensen

Forsiden Generel debat Træner Fora