Efter næsten 1 års anstrengelser har vi endelig modtaget byggetilladelse fra Furesø kommune. Så nu er det os selv, der sidder ved rattet, og vores rådgiver Arkitektfirmaet AG5 er i gang med at udarbejde ny tidsplan og færdiggøre udbudsmaterialet. Projektgruppen kan således også komme videre med finansieringsmulighederne og ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden.

Byggetilladelsen ligger her i sin fulde længde

Her er en kort opdatering på, hvad der sker med de forskellige bygningsforbedringer, vi har i gang.

Den nye bygning

Dansk Handicap Forbund har meddelt kommunen, at de ikke vil modsætte sig beslutningen, hvis kommunen vælger at imødekomme vores ansøgning om dispensation. Et handicaptoilet, som vi tidligere har redegjort for, der ikke er behov for i den nye bygning. Vi har et i caféen, der hvor behovet er.

Afgørelsen, om hvorvidt vi skal opføre et handicap-toilet i den nye bygning, afventer nu en politisk beslutning fra Furesø Kommune den 9. maj.

Cafétoiletterne

Alle tre toiletter trænger til en gennemgribende renovering. Det fik vi tilbud på fra to leverandører i løbet af vinteren. Tilbud, som gjorde, at vi efterfølgende besluttede at lade vores rådgiver på den nye bygning – AG5 udarbejde et forslag, der tids- og materialemæssigt vil hænge sammen med toiletterne i den nye bygning.

Det indebærer, at renoveringen ikke, som håbet, bliver gennemført til denne sæson, men først kan igangsættes efter sæsonafslutning. Som flere har ønsket, opsætter vi ny folie på vinduerne til handicaptoilettet.

Caféen

Mødelokale på 1. sal er inddraget til serveringsområde for at imødekomme ønske om mere plads ovenpå.

Indtil ny bygning står færdig afholdes udvalgsmøder primært i lokalet bag sekretariatet.

Udslagshuset

Er færdiggjort indvendigt, porte isat, så det er i fuld drift både til indendørs træning og udendørs mod range.

Udendørs mangler vi at få huset malet op.

Starterhuset

Er flyttet ned ved 1. tee. Det skal renoveres og males. Det går vicevært Kent i gang med de kommende uger.

Huset skal efterfølgende også males. Informationsskærm er bestilt, den bliver sat op, så snart vi får den leveret.

Buggyskure

De gamle buggyskure er blevet rettet op og beklædt med nyt træ. Skurene skal også males, så de får samme udseende som de nye buggyskure.

Seneste bulletin fra kommunen er, at nu er sagen sendt til høring i Dansk Handicap Forbund. Årsagen er, at vi har søgt om dispensation for et HCP-toilet i den nye bygning, da vi i forvejen har HCP faciliteter i Caféen.

Ifølge vores arkitekt er det kommunens forvaltning, der afgør om en eventuel indsigelse fra Dansk Handicap Forbund skal respekteres, eller de stiller sig tilfreds med den foreslåede løsning. Høringen hos Dansk Handicap Forbund varer 2 uger.

Vores rådgiver, Arkitektfirmaet AG5, har rykket Furesø Kommune for den manglende del af godkendelsen af vores byggeansøgning, som arkitektfirmaet sendte ind i juni 2022. Pga. travlhed hos byggesagsbehandleren har de ikke haft tid til at se på den. Vi er stillet i udsigt, at vi får svar tilbage indenfor de næste uger.

Ombygningen er nu klar til, at vi også kan flytte simulatoren fra check in området ned i udslagshuset, så begge simulatorer er i drift i de nye indendørs faciliteter i udslagshuset. Pladsen i check in kan fremover også bookes udenfor sekretariatets åbningstid som en “alm.” indendørs træningsmåtte.

Vores projekt med at renovere og ombygge udslagshuset til indendørs træning er nu så langt fremme, at vi kan tage den ene plads i brug, således at vi nu har Simulator 1 i check in rummet (indtil den også flyttes ned i udslagshuset) og Simulator 2 i udslagshuset.

Vi har i dag modtaget landzonetilladelse til vores byggeri. Sidste udestående er selve byggetilladelsen. Furesø kommune mener den bør være klar om 2-4 uger, så vi, i alt fald efter nytår, kan sætte udbudsmaterialet i gang. Projektet er blevet forsinket 2-3 måneder i den kommunale proces med godkendelse af lejeforlængelse og byggeansøgning.

Vi har i denne uge fået besked om, at vores byggetilladelse nu afventer landzonetilladelse. Det burde vi kunne få i løbet af 4-6 uger. Desuden har vi fået afklaret forureningsspørgsmålet med Regionen. Vi skal fjerne al jord i op til 1 meters dybde på byggefeltet, hvilket stort set vil svare til den mængde jord, der alligevel skal fjernes ifm. fundering af byggeriet. Ifølge jordbundsundersøgelserne ligger forureningen ikke dybere end ca 3/4 meter.

Sideløbende arbejder vi som tidligere nævnt på at ombygge/renovere udslagshuset, så det kan anvendes til idendørs træning. Det projekt er begyndt at tage form.

Vi har modtaget Furesø Kommunes tillæg til vores lejeaftale, med forlængelse til år 2053 med uændrede vilkår for lejeudgiften frem til det oprindelig udløb i år 2043. Vi afventer nu regionens afgørelse på forureningen og byggetilladelsen inklusive landzone godkendelsen for at kunne komme i gang.