Tilbud modtaget fra 3 entreprenører

Vi har via vores rådgiver, Arkitektfirmaet AG5, modtaget udbudsresultatet på opførelse af en bygning bag ved Proshoppen, som skal skabe fælles modtagelse og nyt medlemsområde. Tilbud fra 3 entreprenører, som alle er væsentligt over projektsum/budget, som bestyrelsen fik mandat til at gå videre med på den ekstraordinære generalforsamling i januar 2022.

Vi har bedt AG5 om, dels at udarbejde en fyldestgørende redegørelse for forskellen mellem projektsum og tilbud, og dels at komme med forslag til ændringer i byggeriet, der kan bringe projektsummen ned.

Hvis ikke det er muligt, går bestyrelsen ikke videre med projektet uden at inddrage medlemmerne i form af en ny ekstraordinær generalforsamling.