Resumé af generalforsamlingen

Torsdag aften afholdte vi klubbens årlige, ordinære generalforsamling på Marie Kruse Skole i Farum. Der var mødt 68 medlemmer med 8 fuldmagter, i alt var 76 stemmeberettigede repræsenteret.

Her er et kort resumé af generalforsamlingen. Det fulde referat kan du læse her.

 • Christian Kjeldbjerg blev valgt som dirigent
 • Formand Kim Christensen fremlagde bestyrelsens årsberetning, som blev taget til efterretning. Den fulde beretning inkl. udvalgsberetninger ligger også her på hjemmesiden.
 • Vi takkede Anette Lindhard, Erik Krzton, Sanne Bech og Sonja Horsted for deres engagerede indsats som udvalgsformænd i en årrække. De overdrager nu opgaverne til andre frivillige kræfter.
 • Vi hyldede Årets Udvalg: Baneudvalget. Formand Henrik Sørensen modtog prisen på udvalgets vegne. De øvrige medlemmer i udvalget er Jeanette Dam, Kasper Frank, Thomas Lindhardt, Martin Hjort og Pia Fly Pedersen.
 • Hyldest også til Årets Ildsjæl: Arne Eskildsen, som har beriget os med fantastiske billeder og droneoptagelser.
 • Kasserer Wagn Erik Nørgaard fremlagde årsregnskabet 2022/23, som viser et overskud på 203 tkr. Regnskabet blev godkendt.
 • Wagn Erik redegjorde også for medlemsudviklingen. I budgettet indgår 1.050 voksne medlemmer og 75 juniorer.
 • Wagn Erik fremlagde derefter bestyrelsens forslag til kontingentsatser og budget for 2023/24. Du kan se de nye satser her.
 • Kim havde, som annonceret besluttet at stoppe efter 9 års bestyrelsesarbejde og 8 år som formand.
 • Bestyrelsen havde indstillet Wagn Erik til formandsposten. Der var ikke andre kandidater. Wagn Erik er således ny formand for klubben.
 • Næstformand Søren Boye Nielsen modtog og fik genvalg.
 • Bestyrelsen havde indstillet Kenneth Jensen til den ledige bestyrelsespost. Der var ikke andre kandidater. Velkommen i bestyrelsen til Kenneth.
 • Joan Theil Hansen og Michael Hauskou fortsætter i bestyrelsen.

Søren Boye holdt en flot afskedstale for Kim.

Wagn Erik takkede forsamlingen for opbakningen og Christian for en velgennemført ledelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Wagn Erik Nørgaard, formand

Søren Boye Nielsen, næstformand

Kenneth Jensen, kasserer

Joan Theil Hansen, bestyrelsesmedlem

Michael Hauskou, bestyrelsesmedlem

Sekretariatet/Pia