Udgravning til rensningsanlæg på hul 15

En af vinterens opgaver for vores greenkeeperstab er at etablere nyt rensningsanlæg og å forløb til hul 15, så farven på vandet i søen foran green fremover kan blive mere normal.