Rådgiveraftale opsagt

Bestyrelsen har besluttet at stoppe samarbejdet med vores rådgiver på byggeprojektet, Arkitektfirmaet AG5. Beslutningen er truffet, da vi ikke mener, vi har fået fyldestgørende, rimelig forklaring på hvorfor tilbuddene fra tre entreprenører langt overstiger projektsummen på det byggeri, der blev skitseret og godkendt på klubbens ekstraordinære generalforsamling.

Vi drøfter og undersøger i øjeblikket forskellige alternativer og løsningsmodeller.