Andre løsningsmodeller

Bygningen bag Proshop – fælles modtagelse

Vi har afsluttet samarbejdet med Arkitektfirmaet AG5, og arbejder nu videre med tre alternative løsningsmodeller, som skal ligge inden for rammerne af den godkendte projektsum. Vi ser på andre materialevalg, ændringer i konstruktion mv. 

Der er fremdrift i de øvrige bygningsforbedringer, vi har i gang:

Renovering af cafétoiletterne i Spisehuset

Det er sat i gang, forventes at være færdigt i februar, så vi får nyrenoverede toiletforhold i Spisehuset klar til sæsonstart.

Taget på Svinestalden (bagskabsbygningen i forlængelse af sekretariatsbygningen)

Svinestalden er den eneste af bygningerne, som klubben ikke selv ejer. Det er Furesø Kommunes bygning, som vi låner/deler med rideskolen.

Taget trænger voldsomt til udskiftning, og er nu så hullet, at der trænger vand ind. Det er nødtørftigt lappet indtil kommunen har fået et overblik over omkostningen med at udskifte taget.