Der arbejdes stadig på sagen

Den nye bygning
Det er som at deltage i et langt forhindringsløb, men bestyrelsen arbejder stadig ihærdigt videre! Den fælles modtagelse med en bygning bag Proshop har til formål at danne rammerne for et endnu højere serviceniveau overfor medlemmer og gæster samt et tættere samarbejde mellem Sekretariat og Pro’er.

Bestyrelsen har prioriteret leverandører at arbejde videre med. Det kræver dog stadig yderligere dialog med kommunen, ny byggetilladelse og endelig enighed med leverandørerne om løsningsmodeller, der ligger indenfor den økonomiske ramme.

Bestyrelsen håber på at kunne præsentere en løsning inden sommer.

Toiletterne i Spisehuset
Vi kan med glæde oplyse, at toiletterne står færdigrenoveret og klar til sæsonstart.

Svinestalden er nu tør
Svinestalden er den eneste af bygningerne, som klubben ikke selv ejer. Det er Furesø Kommunes bygning, som vi låner/deler med rideskolen. Taget trænger stadig til udskiftning, men kommunen har sørget for en midlertidig presenning, imens de indhenter tilbud på at udskifte taget.

Vi er glade for, at vi igen kan benytte bagskabe i bygningen og gå tørskoet fra svinestalden.