Byggeplanerne 2022/23

Her er en kort opdatering på, hvad der sker med de forskellige bygningsforbedringer, vi har i gang.

Den nye bygning

Dansk Handicap Forbund har meddelt kommunen, at de ikke vil modsætte sig beslutningen, hvis kommunen vælger at imødekomme vores ansøgning om dispensation. Et handicaptoilet, som vi tidligere har redegjort for, der ikke er behov for i den nye bygning. Vi har et i caféen, der hvor behovet er.

Afgørelsen, om hvorvidt vi skal opføre et handicap-toilet i den nye bygning, afventer nu en politisk beslutning fra Furesø Kommune den 9. maj.

Cafétoiletterne

Alle tre toiletter trænger til en gennemgribende renovering. Det fik vi tilbud på fra to leverandører i løbet af vinteren. Tilbud, som gjorde, at vi efterfølgende besluttede at lade vores rådgiver på den nye bygning – AG5 udarbejde et forslag, der tids- og materialemæssigt vil hænge sammen med toiletterne i den nye bygning.

Det indebærer, at renoveringen ikke, som håbet, bliver gennemført til denne sæson, men først kan igangsættes efter sæsonafslutning. Som flere har ønsket, opsætter vi ny folie på vinduerne til handicaptoilettet.

Caféen

Mødelokale på 1. sal er inddraget til serveringsområde for at imødekomme ønske om mere plads ovenpå.

Indtil ny bygning står færdig afholdes udvalgsmøder primært i lokalet bag sekretariatet.

Udslagshuset

Er færdiggjort indvendigt, porte isat, så det er i fuld drift både til indendørs træning og udendørs mod range.

Udendørs mangler vi at få huset malet op.

Starterhuset

Er flyttet ned ved 1. tee. Det skal renoveres og males. Det går vicevært Kent i gang med de kommende uger.

Huset skal efterfølgende også males. Informationsskærm er bestilt, den bliver sat op, så snart vi får den leveret.

Buggyskure

De gamle buggyskure er blevet rettet op og beklædt med nyt træ. Skurene skal også males, så de får samme udseende som de nye buggyskure.