Vi har i dag modtaget landzonetilladelse til vores byggeri. Sidste udestående er selve byggetilladelsen. Furesø kommune mener den bør være klar om 2-4 uger, så vi, i alt fald efter nytår, kan sætte udbudsmaterialet i gang. Projektet er blevet forsinket 2-3 måneder i den kommunale proces med godkendelse af lejeforlængelse og byggeansøgning.

Mandag aften afholdt vi klubbens årlige, ordinære generalforsamling på Marie Kruse Skole i Farum. Der var mødt 54 medlemmer med 5 fuldmagter, i alt var 59 stemmeberettigede repræsenteret.

Her er et kort resumé af generalforsamlingen. Det fulde referat kan du finde her.

 • Christian Kjeldbjerg blev valgt som dirigent.
 • Formand Kim Christensen fremlagde bestyrelsens årsberetning, som blev taget til efterretning. Den fulde beretning inkl. udvalgsberetninger ligger her på hjemmesiden.
 • Vi hyldede årets ildsjæl: Peter Storgaard. Og årets udvalg: Sport & Eliteudvalget. Og Kim takkede udvalgsformand for Regel & Dommerudvalget Karin Brandt, som stopper ved årsskiftet. Desuden en stor tak til Liuming Qin, som stopper som bestyrelsesmedlem.
 • Kasserer Wagn Erik Nørgaard fremlagde årsregnskabet 2021/22, som viser et overskud på 395 tkr. Regnskabet blev godkendt.
 • Wagn Erik redegjorde også for medlemsudviklingen. I budgettet indgår 1.050 voksne medlemmer og 75 juniorer. Vi har 51 medlemmer på venteliste.
 • Wagn Erik fremlagde derefter bestyrelsens forslag til kontingentsatser og budget for 2022/23. Kontingentstigninger i størrelsesorden 50-150 kr. afhængig af medlemskategori. Du kan se de nye satser her. Investeringer i ombygning af udslagshus med Trackman indretning, flytning af starterhus, renovering af toiletter i café og maskinudskiftninger. Byggeriet er ikke igangsat endnu og forventes ikke at få driftsmæssig indflydelse på regnskabsåret 2022/23. Driftsbudgettet, der er påvirket af forventet kraftige stigninger i energiomkostninger, viser et underskud på 150 tkr. Budgettet blev godkendt inklusive ovennævnte investeringer.
 • Bestyrelsen havde ingen forslag til behandling på generalforsamlingen.
 • Forslaget fra medlem Mikael Mortensen om at vende banen i nærmere defineret omfang blev debatteret og sendt til afstemning. For stemte 19, imod stemte 21. Forslaget blev således ikke godkendt.
 • Valg af formand: Formanden var ikke på valg
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer: Liuming Qin genopstillede ikke. Michael Hauskou og Wagn Erik Nørgaard var på valg og modtog genvalg. Joan Theil Hansen blev valgt til den ledige bestyrelsespost. Der var ikke andre kandidater.
 • Eventuelt: Spørgsmål til interval mellem teetider. Ønske om en handicap P-plads mere.

KC takkede forsamlingen for en god dialog og Christian Kjeldbjerg for en velgennemført ledelse af generalforsamlingen.

Tak til de frivillige hjælpere Anni og Carsten.

Sekretariatet/Pia

Vi har i denne uge fået besked om, at vores byggetilladelse nu afventer landzonetilladelse. Det burde vi kunne få i løbet af 4-6 uger. Desuden har vi fået afklaret forureningsspørgsmålet med Regionen. Vi skal fjerne al jord i op til 1 meters dybde på byggefeltet, hvilket stort set vil svare til den mængde jord, der alligevel skal fjernes ifm. fundering af byggeriet. Ifølge jordbundsundersøgelserne ligger forureningen ikke dybere end ca 3/4 meter.

Sideløbende arbejder vi som tidligere nævnt på at ombygge/renovere udslagshuset, så det kan anvendes til idendørs træning. Det projekt er begyndt at tage form.

Vores sponsor præsenterer medlemmerne af Værløse Golfklub for en blandet smagskasse af sine mest populære vine til en ultraskarp prøvekassepris. Ovenikøbet perfekt afstemt til juletiden. Bestil den med det samme, støt vores sponsor og bliv belønnet med en himmelsk kasse vine, og opnå samtidig en besparelse på 950kr.

Vinkassen bliver leveret direkte til din dør uden beregning.

Bestil kassen her

Kassen indeholder:

2 flasker Steinsetz Grüner Veltliner 2021 fra Østrig a 200 kr. pr flaske (hvid)

2 flasker Saint Clair Sauvignon Blanc 2021 fra New Zealand a 150 kr. pr flaske (hvid)

2 flasker Pruno, Ribera del Duero 2019 a 160 kr. pr flaske

2 flasker Castelot St. Emillion 2016 Grand Cru a 275 kr. pr flaske

2 flasker Matthias Gaul Pinot Noir fra Pfalz 2020 a 150 kr. pr flaske

2 flasker Chateauneuf-du-Pape, Chateau Fortia, Cuvee de Baron 2019 a 290 kr. pr flaske

Samlet værdi: 2.450 kr.

Pris for sponsorkassen: 1.500 kr. spar 950 kr.

Max to kasser pr medlem.

Kris Ringtved Jacobsen er uddannet PGA Pro og har de sidste fire år arbejdet i CGC under Head Pro David Poke. Kris har bred erfaring med undervisning af spillere på alle niveauer både i individuel undervisning og i holdundervisning. 

Kris er 25 år, bor på Frederiksberg og kommer oprindeligt fra Maribo, hvor han har spillet juniorgolf og som ung elitespiller har han været en del af Furesø’s eliteafdeling, hvor han blandt andet var med til at vinde danmarksmesterskab for hold. 

Vi glæder os til at I skal lære Kris endnu bedre at kende.

Thomas og Lene

Lindhardt Golf

Kære medlemmer i Værløse Golfklub, 

Vi i Golf N’ Living nåede kun lige at skrabe i overfladen i Værløse Golfklub som medsponsor til Team Rynkeby Øresund Golfturneringen tilbage i juni. 

Dog glæder vi os som ny sponsor, allerede nu til mange flere stunder sammen næste år, hvor vi forhåbentligt lærer jer alle sammen meget bedre at kende.

Lidt om vores koncept

Vores koncept er simpelt – som ejer får du adgang til luksusboliger i Sydeuropa, for en investering der er lavere, end hvad én bolig koster. Golf N’ Living samler 16 ejere, som sammen stifter en ejerforening. Hver ejerforening består af enten 16 ejere som sammen ejer 2 boliger (16:2), eller 16 ejere som sammen ejer 4 boliger (16:4).

For DKK 1 million bliver man medejer af to luksusboliger, med en samlet værdi på DKK 16 millioner. Månedlige fællesudgifter på DKK 2.000 gør at man årligt kun skal betale DKK 24.000 for 6 ugers ophold i luksusboliger med 3 soveværelser og 2-3 badeværelser.

For DKK 2 millioner bliver man medejer af 4 luksusboliger med en samlet værdi på DKK 32 millioner og man har i gennemsnit 13 ugers ferie at gøre brug af i vores skræddersyet bookingsystem. 

Fortsæt med at læse “Ny sponsor: Golf N’Living”

Banen står flot og er stadig åben for spil fra teestederne til sommergreens. Greens har det virkelig godt for årstiden og ruller stadig fint. Så indtil videre altså fri leg på 18 huls banen, men husk vi spiller med lejeforbedring (oplæg) på fairways.

Vi opdaterer løbende her under Banestatus, hvilke muligheder, der er for at spille og bruge udendørsfaciliteterne.

Topdress

Vi giver bag9, som er den del af banen, hvor den underliggende jord er dårligst, en ekstra omgang topdress her ved sæsonafslutning. Det er en særlig variant med humus, en investering i vores fortsatte forbedring af banen.

Der bliver kørt topdress på onsdag-torsdag og efterfølgende verti-dræner vi fairways. Hvis der bliver noget i overskud, får fairway på hul 2 også et lag. Både for9 og bag9 kan spilles, men indtil græsset er groet igennem, er bag9 selvfølgelig ikke optimal.

Greens og forgreens

Greens har det som sagt godt, vi holder dem åbne så længe det er muligt. Men vær OBS på, at i tilfælde af frost, så må I ikke gå på dem. Se videoen her, der viser de langvarige skader færdsel på greens i frostperioder giver.

Greens er bløde, så husk stadig at rette nedslagsmærker op. Vi tegner hvide streger foran greens og andre steder, som er sårbare. Indenfor disse må I kun færdes til fods. Altså ingen trolleys, scootere eller løbehjul indenfor disse streger.

Teesteder

Dem holder vi også åbne, så længe det er muligt.

Buggies

Fra og med onsdag den 2. november er der lukket for kørsel med buggy.

Drivingrange

Robotterne bliver kørt i pit. Greenkeeperne samler vinterbolde ind 2 gange om ugen, hvis det er muligt at køre på range. Boldene står i en palle-kasse. Er den tom, så er det selvopsamling, der gælder.

Thomas organiserer et opsamlingshold blandt juniorerne, som samler vildfarende bolde ind omkring range.

Derfor er range lukket mandag den 31. oktober fra kl. 12 og resten af dagen.

Øvrige udendørs træningsfaciliteter

Puttinggreens, indspilsområde og shortgamebane er fortsat åbne.

Udslagshuset

Vi har, som skrevet andetsteds, byggemøde i denne uge om mulighederne for en ombygning/udnyttelse af det eksisterende udslagshus til indendørs træning i vinterperioden. Det indebærer, at vi må lukke huset i en periode. Vi informerer om det, når vi har tidsplanen klar.

Hilsen

Martin Hjort

Chefgreenkeeper

Vi har modtaget Furesø Kommunes tillæg til vores lejeaftale, med forlængelse til år 2053 med uændrede vilkår for lejeudgiften frem til det oprindelig udløb i år 2043. Vi afventer nu regionens afgørelse på forureningen og byggetilladelsen inklusive landzone godkendelsen for at kunne komme i gang.

Forlængelse af lejemål og afklaring på forurening

Lejeforlængelsen blev vedtaget i Furesø Kommunes Økonomiudvalg på mødet i september. Vi afventer den konkrete aftaletekst, men er informeret om, at der ikke som tidligere foreslået vil ske ændringer i lejen i resten af løbetiden for den oprindelige aftale. Til den tid kan kommunen foreslå en alternativ metode til fastsættelse af lejen for området. Desuden skal Værløse Golfklub selv betale for oprensning af forurenet jord, samt vedligeholde og eventuelt udbygge miljømæssige tiltag på området.

Byggetilladelse

Byggesagen ligger fortsat til behandling i kommunen, men vi forventer, at der med politikernes tilsagn om forlængelse af vores lejemål frem til 2054 kommer skred i sagen. I mellemtiden undersøger vi omfanget af jordforureningen, der forventes at være overskuelig.

Hvad sker der så nu?

Vi kører på med at indsamle nye jordprøver og få et overblik over de faglige og økonomiske konsekvenser af at få forureningen behandlet korrekt.

Byggeriets opstart er udsat i forhold til vores oprindelige tidsplan. Vi vil ikke vil igangsætte ombygningen af Vestfløjen før byggetilladelse mv. er på plads. Derfor overvejer vi alternative muligheder for opsætning af Trackman til indendørs træning, som kan igangsættes uden krav om byggetilladelse. Konkret er vi ved at undersøge mulighederne for at tilpasse og udnytte det eksisterende udslagshus.

Endnu en travl weekend er vel overstået for Turneringsudvalget. Hulspilsmesterskabet skulle placeres efter ottendedels- og kvartfinaler lørdag og semi- og finaler søndag.

Hulspilsmesterskabet 2022 for damer tog Stine Grønfeldt Stenspil sig af. Runner up blev Tina Hauberg Jensen – samme resultat som i slagspilsmesterskabet for nogle uger siden.

Hulspilsmesterskabet 2022 for herrer tog Joachim Nordli sig af. Her var det også med samme finalemodstander, men denne gang var det Kevin Chen, der måtte overgive sig.

Formand Kim overrakte pokalerne ved afslutningen søndag, hvor vinderne i årets løbende parturnering og hulspilsturnering også blev hyldet.

Løbende hulspilsturnering: 

 1. Kim Lindberg
 2. Janni Lindhede
 3. Lise Jonasen
 4. Søren Jonasen

Parturnering: 

Herrer: 

 1. Jens-Peter Jensen/Arne Eskildsen
 2. Lars Wagner Rafn/René Jensen

Mix A: 

 1. Yuying Chen/Christian Kjeldbjerg
 2. Charlotte Ekborg/Urs Kent

Mix B: 

 1. Betina og Preben Ryvard
 2. Yvonne Møller Hansen/Jan Reimann Hansen

Mix C:

 1. Tina Haugaard Grening/Lars Haugaard
 2. Susanne og Søren Spangsberg

For dem, der ikke nåede finalen, blev resultaterne: 

 1. Gitti Andersen/steen Møller
 2. Sanne og Lars Bech
 3. Henrik Glad/Scott Dige

Stor tak til sponsor Pondus vin v/Christian Kjeldbjerg. Og tak til Arne Eskildsen for billederne fra afslutningen på weekenden: https://photos.app.goo.gl/BYbnT1ZprwGoubXG8.

Sekretariatet/Pia