Fredag den 7. juni afholder vi i samarbejde med Cykelnerven golfturnering til fordel for forskning i sclerose.

Prisen for deltagelse er 4.400 kr eksklusive moms for et 4-mands hold.
Heri indgår både greenfee, præmier, morgenmad, frokost og en lækker goodiebag til alle.

Alt overskud fra dagen går til Scleroseforeningen.

Kontakt Sponsor- og Eventansvarlig Stefan Ravnholt, hvis du eller dit firma er interesseret i at støtte op om den gode sag.
Tlf. 2789 7767 eller e-mail sr@salgforalle.dk.

Fredag den 7. juni afholder vi i samarbejde med Cykelnerven golfturnering til fordel for forskning i sclerose.

Prisen for deltagelse er 4.400 kr eksklusive moms for et 4-mands hold.
Heri indgår både greenfee, præmier, morgenmad, frokost og en lækker goodiebag til alle.

Alt overskud fra dagen går til Scleroseforeningen.

Kontakt Sponsor- og Eventansvarlig Stefan Ravnholt, hvis du eller dit firma er interesseret i at støtte op om den gode sag.
Tlf. 2789 7767 eller e-mail sr@salgforalle.dk.

Duften af nyslået græs betyder, at banen snart er klar!

I vinterens løb har greenkeeperne arbejdet hårdt for at optimere banen inden sæsonstart. Blandt andet med en smuk og funktionel ny trappe og et færdigetableret rensningsanlæg og å-forløb ved hul 15.

Det nye rensningsanlæg og å-forløb giver os et smukkere hul med mere appetitligt vand både at se på og at leve i for vandets beboere. Dog skal vi have en smule tålmodighed med vandet, da dyrelivet i søen betyder, at vi først kan rense rigtigt op til efteråret.

Der er etableret fuglekasser til alle de fugle, der hjælper os med at bekæmpe uønskede insekter, og så er der lavet forsøg med hegn omkring hul 1 for at holde gæssene væk fra greenen. Til gengæld er robotterne kommet på græs på driving range, så der bliver samlet bolde og klippet.

Hjælp os med at passe på banen!

Venlig Hilsen,

Martin Hjort, Chefgreenkeeper

Den nye bygning
Det er som at deltage i et langt forhindringsløb, men bestyrelsen arbejder stadig ihærdigt videre! Den fælles modtagelse med en bygning bag Proshop har til formål at danne rammerne for et endnu højere serviceniveau overfor medlemmer og gæster samt et tættere samarbejde mellem Sekretariat og Pro’er.

Bestyrelsen har prioriteret leverandører at arbejde videre med. Det kræver dog stadig yderligere dialog med kommunen, ny byggetilladelse og endelig enighed med leverandørerne om løsningsmodeller, der ligger indenfor den økonomiske ramme.

Bestyrelsen håber på at kunne præsentere en løsning inden sommer.

Toiletterne i Spisehuset
Vi kan med glæde oplyse, at toiletterne står færdigrenoveret og klar til sæsonstart.

Svinestalden er nu tør
Svinestalden er den eneste af bygningerne, som klubben ikke selv ejer. Det er Furesø Kommunes bygning, som vi låner/deler med rideskolen. Taget trænger stadig til udskiftning, men kommunen har sørget for en midlertidig presenning, imens de indhenter tilbud på at udskifte taget.

Vi er glade for, at vi igen kan benytte bagskabe i bygningen og gå tørskoet fra svinestalden.

 

“Kære medlemmer, tre nyheder fra os til jer.

Udendørs Golffitness i VGK hele sommeren – få en bedre fysik

Nu får du muligheden for at være med til golffitness i klubben. Træningen er til dig der gerne vil arbejde målrettet på at få bedre bevægelighed, styrke og balance så du kan lave en bedre og mere effektiv svingbevægelse og samtidig forebygge skader og smerter i kroppen. Træningen er for alle uanset alder, spilerfaring og golfhandicap.

Gratis foredrag + prøvetræning. Tilmelding på Golfbox her

  • Tirsdag den 19. marts kl. 17.00 – 18.00
  • Torsdag den 21. marts kl. 10.30 – 11.30
Fortsæt med at læse “Medlemstilbud fra Fysioclub”

Vi har indgået en ny sponsoraftale, som kommer dig som medlem til gode. Medlemstilbuddet fra vores nye sponsor kan du læse om og melde dig til her.

“Kære medlemmer af Værløse Golfklub

Vi Golffysser, Tobias Nørhede og Jakob Kofod fra Fit& Sund GOLF, har fået mulighed for at blive sponsor i klubben. I den anledning vil vi gerne holde 2 foredrag og komme med et godt tilbud til jer medlemmer 😊.

Fortsæt med at læse “Ny sponsor – Fit&Sund Golf i Brønshøj”

Vi er glade for at kunne byde velkommen til Maja Bøhn, som 1. marts overtager Pias funktion i sekretariatet.

Tag godt imod hende.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Værløse Golfklub

”Jeg glæder mig til at være en del af Værløse golfklub og være med til at skabe de bedste rammer for, at alle kan føle sig velkomne og dyrke det, de holder af.

Jeg er ny i golfens verden, men har mange års erfaring med daglig drift i en travl hverdag. 

Min drivkraft er at skabe et højt serviceniveau igennem engagement og gode relationer.

Og jeg glæder mig til at møde og samarbejde med en masse frivillige ildsjæle, der er fundamentet for en veldrevet klub.”

Maja Bøhn

Efter flere uger med hvidt græs, ligner golfbanen nu sig selv igen, og vinterbanen er åben for spil med bærebag. Den er selvfølgelig meget våd, og på hul 1 har søen foran green taget meget til i omfang. Et tilstoppet overløbsrør har yderligere forværret tilstanden.

Vi frygtede, at den lange periode med kompakt, tykt lag af is på greens kunne danne grobund for svampeangreb under isen. Det har heldigvis ikke været tilfældet. Greens har det fint for årstiden.

Sneen lokkede mange kælkende børn og langrends løbere ud på banen. Det har heller ikke efterladt de helt store skader.

Å-forløbet hul 15

Arbejdet med at etablere rensningsanlæg og å-forløb, der skal give os et smukkere hul, med mere appetitligt vand både at se på og at leve i for frøer mv., skrider frem.

Læs også artiklen på Alt om Furesø

Trapperne på hul 15

Vi har hyret en ekstern entreprenør til at komme og re-etablere trapperne op til teestederne på hul 15. Det arbejde bliver sat i gang de kommende uger.

Fuglekasser

Fuglene er rigtigt gode hjælpere i vores arbejde med at bekæmpe uønskede insekter på banen på naturlig vis. Vi har indkøbt flere fuglekasser, som vores lokale, frivillige fugleekspert, mangeårigt medlem Peter Bonne Eriksen i samarbejde med Dansk Golf Unions konsulent hjælper til med indkøb og opsætning af.

Stor tak for hjælpen til Peter Bonne.

Alt i alt ser det lovende ud fra banens side. Vi ser frem mod en god golfsæson.

Hilsen

Martin Hjort

Chefgreenkeeper

Bygningen bag Proshop – fælles modtagelse

Vi har afsluttet samarbejdet med Arkitektfirmaet AG5, og arbejder nu videre med tre alternative løsningsmodeller, som skal ligge inden for rammerne af den godkendte projektsum. Vi ser på andre materialevalg, ændringer i konstruktion mv. 

Der er fremdrift i de øvrige bygningsforbedringer, vi har i gang:

Renovering af cafétoiletterne i Spisehuset

Det er sat i gang, forventes at være færdigt i februar, så vi får nyrenoverede toiletforhold i Spisehuset klar til sæsonstart.

Taget på Svinestalden (bagskabsbygningen i forlængelse af sekretariatsbygningen)

Svinestalden er den eneste af bygningerne, som klubben ikke selv ejer. Det er Furesø Kommunes bygning, som vi låner/deler med rideskolen.

Taget trænger voldsomt til udskiftning, og er nu så hullet, at der trænger vand ind. Det er nødtørftigt lappet indtil kommunen har fået et overblik over omkostningen med at udskifte taget.

KløverGolf er en supergreenfee-ordning, hvor du som medlem af Værløse Golfklub for et engangsbeløb kan spille så mange runder du vil på 4 andre baner.

Hvad og hvornår?  
Formålet med KløverGolf er at give dig merværdi til dit klubmedlemskab. Med ordningen får du større banevariation samt bedre muligheder for at booke tider og dyrke golfspillet.

Ordningen løber fra 1. maj til 31. oktober 2024. 

Banerne i ordningen er Hjortespring, Mølleåen, Nivå, Søllerød og Værløse.

Hvem?  
KløverGolf gælder for fuldtids- og hverdagsmedlemmer i de 5 klubber, med et handicap på maksimalt 48.

Hvor meget?   
Ved tilmelding senest 29. april er prisen 750 kr. (+5 kr i gebyr).  Herefter koster det 800 kr. 

Hvordan? 
Frem til 29. april kan tilmelding ske via GolfBox (på tilmeldingslinket herunder). Herefter kan manuel tilmelding kun ske via sekretariatet.

Tilmelding til KløverGolf 2024

KløverGolf ordningens bestemmelser