Torsdag aften den 27. januar møde 94 medlemmer op med 48 fuldmagter, i alt var altså 142 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen var bestyrelsens indstilling til opførelse af en ny bygning, der skal skabe plads til yderligere indendørs træningsfaciliteter og fælles modtagelse/reception.

Her er et kort referat. Det fulde referat bliver offentliggjort i løbet af næste uge.

Formand Kim Christensen og Kasserer Wagn Erik Nørgaard præsenterede indstilling, motivation, tegninger og økonomi i projektet. 

Der var god dialog, debat og flere relevante input fra mange medlemmer om elementer i projektet, som Kim og Wagn Erik svarende på. Specifikke spørgsmål om arkitekturen besvarende arkitekt Martin Løkkegaard fra arkitektfirmaet AG5.

Resultatet af den efterfølgende skriftlige afstemning blev:

Ja: 109 stemmer

Nej: 28 stemmer

1 stemme var ugyldig

Kim takkede for tilliden til bestyrelsen, som vil arbejde videre med projektet med respekt for de input medlemmerne er kommet med.

Tak til Carsten, Anni og Poul for hjælp med afvikling af generalforsamlingen.

Sekretariatet/Pia

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling

den 27. januar 2022, kl. 19.00 i GALAKSEN, Bymidten 48, 3500 Værløse

Eneste punkt på dagsordenen er præsentation og godkendelse af byggeplanerne, der skal skabe mere plads til indendørs faciliteter og fælles modtagelse/reception.

Du kan se den fulde indkaldelse inkl. bilag her

Af hensyn til det praktiske og eventuelle Covid-19 restriktioner, beder vi dig indikere, om du forventer at deltage.

Tilmelding til ekstraordinær generalforsamling

Du kan som altid forsyne et andet medlem med en fuldmagt til at stemme på dine vegne. Fuldmagtsblanket findes også i indkaldelsen.

Vel mødt!

Mvh

Bestyrelsen

Min første sæson i Værløse Golfklub

Året er gået godt, jeg er blevet taget godt imod af jer medlemmer, har fået gode nye kollegaer, og har fået god støtte fra Kontoret, Pro-erne, Bestyrelsen og Baneudvalget. TAK for det.

Efter min start den 1. februar, gik jeg ture på denne dejlige golfbane for at danne mig et overblik og få en ide om, hvor jeg ville lægge min tid og mine kræfter i sæsonen. Kort efter kom greenkeeperne tilbage fra deres afspadsering. Vi afholdte møder og gik på banen sammen, for at lære hinanden at kende. Jeg fortalte om mine planer for året, og de kom med deres input. Derefter lagde vi en samlet plan med det mål at skabe den bedst mulige golfbane til jer.

Greens har været lidt af en udfordring til at starte med. Dem skulle jeg lige lære at kende. Græssets sammensætning, jordbundsforhold, filt i græsset, gødningsniveau og væksthastighed på græsset. Det er vi alt sammen ved at få styr på, så I får nogle gode greens at spille på fremover. Fortsæt med at læse “Chefgreenkeeper ser tilbage på året”

Traditionen tro var generalforsamlingen også dagen, hvor formanden i bestyrelsens beretning takkede alle klubbens frivillige, og vi gav en særlig hyldest til Årets ildsjæl og Årets udvalg.

Årets ildsjæl er Vinni Vendelev Eriksen, som gennem mange, mange år (ja ingen kan faktisk huske præcis hvor mange) har været Regionsgolf koordinator for Værløse Golfklub.

Årets udvalg er Juniorudvalget. Vi har aldrig været så mange juniorer som nu, som både socialt og sportsligt brænder igennem. Formand Erik Krzton modtog prisen på udvalgets vegne.

Sekretariatet/Pia

Torsdag aften, den 25. november afholdt vi klubbens årlige, ordinære generalforsamling på Marie Kruse Skole i Farum. Der var mødt 51 medlemmer med 1 fuldmagt, i alt var 52 stemmeberettigede repræsenteret.

Her er et kort resumé af generalforsamlingen. Det fulde referat kan du læse her.

 • Preben Sandberg Pettersson blev valgt som dirigent.
 • Formand Kim Christensen fremlagde bestyrelsen årsberetning, som blev taget til efterretning. Den fulde beretning ligger her på hjemmesiden. Kim omtalte kort byggeplanerne. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor projektet vil blive nøje præsenteret til godkendelse hos medlemmerne.
  Vi hyldede årets ildsjæl: Vinni Vendelev. Og årets udvalg: Juniorudvalget.
 • Kasserer Wagn Erik Nørgaard fremlagde årsregnskabet 2020/21, som viser et overskud på 321 tkr. Der er i dette regnskabsår hensat 600 tkr til byggeplanerne. Regnskabet blev godkendt.
 • Wagn Erik redegjorde også for medlemsudviklingen og bestyrelsens målsætning om at sænke medlemsantallet til 1.000 voksne/100 juniorer på sigt, i kommende regnskabsår til 1.025/90 medlemmer, som er det, der indgår i budgettet for 2021/22. Vi har 54 medlemmer på venteliste.
 • Wagn Erik fremlagde derefter bestyrelsens forslag til kontingentsatser og budget for 2021/22. Kontingentstigninger i størrelsesorden 50-150 kr afhængig af medlemskategori. Du kan se de nye satser her. Sidste års godkendte investering i vandingsanlæg får først effekt i 2021/21 og dertil mindre investeringer og udskiftning af maskiner, som leases. Budgettet blev godkendt inklusive ovennævnte investeringer.
 • Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægterne, så alle uanset om man har betalt indskud/ikke har betalt indskud har mulighed for at overgå til passivt medlemskab, blev godkendt.
 • Der var ingen forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.
 • Valg af formand: Kim modtog genvalg. Der var ikke andre kandidater.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer: Søren Boye Nielsen modtog genvalg. Der var ikke andre kandidater.
 • Debat og eventuelt: Drøftelser om bag9 bookning (som lukkes fra næste sæson) og interval mellem teetider, som bibeholdes på 7/8 min med det nuværende medlemsantal og massiv efterspørgsel på teetider. Desuden debat om processen ifm. byggeplanerne.
 • KC takkede forsamlingen for en god dialog og Preben Sandberg Pettersson for en velgennemført ledelse af generalforsamlingen.

Mange tak til de frivillige hjælpere –Anni og Carsten.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Kim L. Christensen, Formand

Søren Boye Nielsen, Næstformand

Wagn Erik Nørgaard, Kasserer

Liuming Qin, Bestyrelsesmedlem

Michael Hauskou, Bestyrelsesmedlem

Sekretariatet/Pia

STORT TILLYKKE TIL OSCAR

Vores 13 årige juniorspiller Oscar Risager Krzton, som du sikkert hyppigt har set træne ihærdigt i klubben, er blevet udtaget til Dansk Golf Unions Udviklingsprogram, som er for “boblerne” lige under udtagelse til DGU´s landsholdstrupper.

Med udtagelse følger også, at Oscar er at betragte som TEAM Danmark atlet.

Vi er pivstolte af dig, Oscar

Sekretariatet/Pia

 

18 huls banen står flot og er stadig åben for spil til sommergreens, men der er nogle vinterbegrænsninger, vi skal respektere. Vi sætter kun de absolut nødvendige begrænsninger, der er vigtige for at beskytte græsset, så vi også næste år kan præstere en flot bane.

Vi opdaterer løbende her under Banestatus, hvilke muligheder, der er for at spille og bruge udendørsfaciliteterne.

Greens

Greens har det godt, vi holder dem åbne så længe det er muligt. Men vær OBS på, at i tilfælde af frost, så må I ikke gå på dem. Se videoen her, der viser de langvarige skader færdsel på greens i frostperioder giver.

Greens er bløde, så husk stadig at rette nedslagsmærker op.

Fortsæt med at læse “Udendørs golf på denne årstid”

Heldigvis bliver der flere og flere muligheder for at dyrke vores sport hele året rundt, om ikke andet så indendørs i simulatorer. Her har vi samlet et overblik over mulighederne indendørs:

Klubbens Trackman boks, et tilbud til dig som er medlem af klubben

Meld dig til en indendørs vinter parturnering med afslutning hos vores sponsor Simgolf i Grøndalscentret

Tag med på tur til Simgolf sammen med andre klubmedlemmer

Deltag i DM for simulatorgolf

Trænerne er gået i tiltrængt vinterhi, men kan vækkes, hvis du gerne vil have en træningslektion, f.eks. med Trackman. Send en mail på lindhardtgolf14@gmail.com .

Det er også muligt helt lavpraktisk at træne i udslagsnettet i herreomklædningen. Du kan booke tid i GolfBox.

Spar 40 pct på Castelot St. Emilion Grand Cru 2016

Vores sponsor Bichel Vine har overtaget agenturet på Chateau Castelot, har skåret alle mellemled væk og kan nu tilbyde vinen til næsten den halve pris af den tidligere importør.

Vinen i den forrygende årgang koster 165 kr. ved køb af minimum 12 flasker. Bestil vinen direkte hos carsten@bichel.dk og få den leveret direkte – enten i klubben eller derhjemme.

Kan også erhverves i kasser af hhv. 6 magnumflasker eller 24 halvflasker til den tilsvarende pris.