Kære VGK-medlemmer

På generalforsamlingen fik bestyrelsen mandat (og budget) til at afdække muligheden for at sammenlægge Proshop og Sekretariat for at skabe et fælles velkomstområde for medlemmer og gæster. Desuden kunne vi starte implementering af indendørs træning i form af golfsimulatorer.
 
Vi fik også opbakning til at igangsætte banearbejder, som fremgik af Idékataloget for baneudvikling, herunder drænings tiltag for at imødegå større nedbørsmængder. Endelig blev det også taget til efterretning, at vi skal i gang med en renovering af bunkers.

Fortsæt med at læse “Nyt fra bestyrelsen”

Bestyrelsen inviterer medlemmerne til dialogmøder:

Tirsdag d. 29. oktober, kl. 19:00 – 21:00 i Golfcaféen

Mandag d. 4. november, kl. 19:00 – 21:00 i Golfcaféen

På generalforsamlingen i november vil vi fremlægge en femårsplan for videre udvikling af klubbens tilbud, herunder planerne for banen, bygningerne og indendørs træning. Planerne vil blive gennemgået med tilpas grundighed på selve generalforsamlingen, hvor den endelige beslutning om gennemførelse vil blive truffet.

Da planerne rækker flere år frem, og der er tale om større investeringer, vil vi gerne give alle mulighed for at sætte sig grundigt ind i det, stille spørgsmål og give sin mening tilkende allerede inden generalforsamlingen.

Derfor inviterer vi til dialogmøder begge dage med følgende agenda:

 1. Introduktion v/bestyrelsen
 2. Indendørs træning (simulatorgolf) og flytning af Sekretariat v/bestyrelsen
 3. Femårsplan for banen v/Baneudvalg

Fortsæt med at læse “Invitation til dialogmøder”

Mandag, den 19. november – afholdt vi klubbens årlige ordinære generalforsamling på Marie Kruses Skole i Farum.

Der var mødt 60 medlemmer med 12 fuldmagter, i alt 72 stemmeberettigede var repræsenteret.

Her er et kort resumé af generalforsamlingen. Det fulde referat finder du her.

 • Søren Thorsen blev valgt som dirigent.
 • Formand Kim Christensen fremlagde bestyrelsen årsberetning, som blev taget til efterretning.
 • Vi hyldede årets ildsjæl: Anni Saabye. Og årets udvalg: Begynderudvalget.
 • Kasserer Ole Nielsen fremlagde årsregnskabet 2017/18, som blev godkendt.
 • Kasserer Ole Nielsen fremlagde forslag til kontingentsatser 2019 og budget for 2018/19. Satser og budget blev godkendt.
 • Forslag fra bestyrelsen: Tekstændring til vedtægterne, blev godkendt.
 • Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer: De tre, der var på valg – Ole Nielsen, Michael Hauskou og Liuming Qin – genopstillede alle, og blev genvalgt.

Mange tak til de frivillige hjælpere – Anne-Lise, Hanne, Svend og Carsten.

Sekretariatet/Pia

I vores bestræbelse på løbende at udvikle Værløse Golfklub har vi brug for din feedback til at sikre de bedste oplevelser og største mulige værdi af dit medlemskab.

Vi ønsker at blive bedre til at forstå de forhold og faktorer, som har betydning for vores medlemmer og gæsters oplevelse af vores klub. Denne viden giver os en unik mulighed for at udvikle en organisation, som hele tiden stræber mod, at skabe den bedst mulige oplevelse for dig som golfspiller.

Fortsæt med at læse “Medlemsundersøgelse – den tredje i 2018”

I vores bestræbelse på løbende at udvikle Værløse Golfklub har vi brug for din feedback til at sikre de bedste oplevelser og største mulige værdi af dit medlemskab.

Vi ønsker at blive bedre til at forstå de forhold og faktorer, som har betydning for vores medlemmer og gæsters oplevelse af vores klub. Denne viden giver os en unik mulighed for at udvikle en organisation, som hele tiden stræber mod, at skabe den bedst mulige oplevelse for dig som golfspiller.

Vi mener, at den gode oplevelse for medlemmer og gæster i golfklubben skaber det bedste grundlag for klubbens forsatte udvikling og drift.

Den 24. juli udsender vi anden runde af Golfspilleren i Centrum 2018, hvor du måske vil være blandt den 1/3 af vores medlemmer, som i denne omgang får mulighed for at give input. Hvis du modtager en email invitation til medlemsundersøgelsen, håber vi du vil tage dig tid til at besvare undersøgelsen. Vi har brug for din feedback, og vil bruge dine input til den fortsatte udvikling af vores klub – Tak

Bestyrelsen

Værløse Golfklub