Invitation til dialogmøder

Bestyrelsen inviterer medlemmerne til dialogmøder:

Tirsdag d. 29. oktober, kl. 19:00 – 21:00 i Golfcaféen

Mandag d. 4. november, kl. 19:00 – 21:00 i Golfcaféen

På generalforsamlingen i november vil vi fremlægge en femårsplan for videre udvikling af klubbens tilbud, herunder planerne for banen, bygningerne og indendørs træning. Planerne vil blive gennemgået med tilpas grundighed på selve generalforsamlingen, hvor den endelige beslutning om gennemførelse vil blive truffet.

Da planerne rækker flere år frem, og der er tale om større investeringer, vil vi gerne give alle mulighed for at sætte sig grundigt ind i det, stille spørgsmål og give sin mening tilkende allerede inden generalforsamlingen.

Derfor inviterer vi til dialogmøder begge dage med følgende agenda:

  1. Introduktion v/bestyrelsen
  2. Indendørs træning (simulatorgolf) og flytning af Sekretariat v/bestyrelsen
  3. Femårsplan for banen v/Baneudvalg

Vedr. 2.  

Bestyrelsen har det seneste år afsøgt muligheder for at tilføre yderligere værdi til medlemskab af Værløse Golfklub. Dette arbejde har udmøntet sig i konkret forslag til etablering af simulatorgolf i den nuværende Østfløj (Sekretariat, omklædning mv.).

I konsekvens af heraf og med ønsket om at udvide vores service overfor medlemmer og gæster, har vi undersøgt forskellige muligheder for et tættere samarbejde mellem Proshop og Sekretariat, og på sigt et fælles modtageområde.

Vedr. 3. 

Baneudvalget arbejder løbende med udvikling af golfbanen, med højnelse af kvalitet og spiloplevelse, men også med nødvendige tiltag som følge af ændrede klimaforhold. Dette arbejde har udmøntet sig i et ”Idékatalog”, som udvalget gerne vil præsentere for medlemmerne inklusive finansieringsforslag.

Vi håber på stor tilslutning til dialogmøderne og en konstruktiv debat og frem for alt en klar tilkendegivelse til bestyrelsen om ovennævnte projekter er i overensstemmelse med medlemmernes ønsker.

Du kan tilmelde dig dialogmøderne via GolfBox:

Tilmelding til dialogmøde 29. oktober

Tilmelding til dialogmøde 4. november

Her kan du downloade præsentation af planerne, som bliver gennemgået på dialogmøderne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Værløse Golfklub