Referat fra generalforsamlingen

Mandag, den 19. november – afholdt vi klubbens årlige ordinære generalforsamling på Marie Kruses Skole i Farum.

Der var mødt 60 medlemmer med 12 fuldmagter, i alt 72 stemmeberettigede var repræsenteret.

Her er et kort resumé af generalforsamlingen. Det fulde referat finder du her.

  • Søren Thorsen blev valgt som dirigent.
  • Formand Kim Christensen fremlagde bestyrelsen årsberetning, som blev taget til efterretning.
  • Vi hyldede årets ildsjæl: Anni Saabye. Og årets udvalg: Begynderudvalget.
  • Kasserer Ole Nielsen fremlagde årsregnskabet 2017/18, som blev godkendt.
  • Kasserer Ole Nielsen fremlagde forslag til kontingentsatser 2019 og budget for 2018/19. Satser og budget blev godkendt.
  • Forslag fra bestyrelsen: Tekstændring til vedtægterne, blev godkendt.
  • Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer: De tre, der var på valg – Ole Nielsen, Michael Hauskou og Liuming Qin – genopstillede alle, og blev genvalgt.

Mange tak til de frivillige hjælpere – Anne-Lise, Hanne, Svend og Carsten.

Sekretariatet/Pia