Vi har investeret i  nyt vandingsanlæg til vores greens. Det gamle stammer tilbage fra den gang banen blev etableret for 25-26 år siden. Det er selvfølgelig løbende blevet renoveret og udbygget.

Nu har teknologien gjort det muligt at vande med en enkelt sprinkler på hver green præcist der, hvor vi har brug for det, og ikke som nu hvor alle 4 til 5 sprinklere vander i lige lang tid. Når vi har fået det nye vandingsanlæg etableret, kan vi give hvert specifikke område på hver enkelt green mere vand (på tørre steder) eller mindre vand (på våde steder). Det bliver en stor hjælp for os, for at kunne gøre greens så ensartede som muligt. Vi får også mulighed for at vande manuelt fra de nye sprinklere, eller tilkoble en vandslange og selv vande på de tørre områder.

Vores leverandør – Agrometer – kommer og installerer det nye vandingsanlæg fra på tirsdag den 25. maj. Arbejdet indebærer, at vi må lukke en green ned ad gangen. Der bliver etableret provisorisk green på hullet så længe arbejdet foregår.  

I weekends er alle greens åbne for normalt spil, hvis der ikke opstår uforudsete udfordringer. Vi forventer, at arbejdet på hele banen er færdiggjort i løbet af ca. 5 uger.

Vi opfordrer alle til at vise hensyn, så arbejdet kan gennemføres planmæssigt og dermed hurtigst muligt.

Martin Hjort

Chefgreenkeeper

Buggyforbud

Banen er nu så våd, at det ikke længere er forsvarligt at anvende buggies. Buggyforbuddet træder i kraft fredag den 11. oktober, og må forventes at vare til foråret.

Foreløbigt er alle andre former for køretøjer, inklusive trolleys, tilladt. Men alle opfordres på det kraftigste til kun at køre til den hvide linje, som er tegnet ved hver green. Dette gælder også trolleys.

Desværre er der noget, der tyder på, at det våde vejr forsætter den næste uges tid. Så pas på banen.

Nedslagsmærker

Jeg undrer mig over, at det er nødvendigt endnu engang at skulle skrive om nedslagsmærker, som ikke bliver rettet op.

Men det er det, desværre. Den ene ting, som er allermest skyld i ujævne greens, er uoprettede – eller dårligt oprettede – nedslagsmærker. Lige meget hvor gerne vi end vil, så har vi ikke tid at rette alle de mærker op. Det er spillerens ansvar. Det er vigtigt at rette nedslagsmærker op hele året, men det er allermest vigtigt nu. Væksten i græsset er stort set stoppet, der er ikke vækst til at græsset kan retablere sig. Det er samtidig højsæson for svampeangreb, og for svampene findes der ikke noget bedre sted at etablere sig end i et nedslagsmærke, hvor græsset er svagt og mangler modstandskraft. Så I vil gøre alle, men allermest jer selv, en kæmpe tjeneste ved at rette nedslagsmærker op.

Rimfrost

De første tilfælde af rimfrost har været her. Der vil sikkert komme flere. Proceduren fra vores side er, at hvis vi med rimelig sikkerhed ved, at der er rimfrost den kommende dag, blokerer vi de tider, som vi forventer vil være ramt af forsinkelse. Der vil blive sendt en besked ud til de spillere, som får slettet deres tider. Hvis vi er på stedet – altså på job – vil en af os tjekke op på forholdene løbende. Vi ved af erfaring, hvor frosten sidst forsvinder. Det er typisk på green hul 1, når der er tale om for-9. På bag-9 er det altid hul 15, som er senest klar, op til en time senere end på hul 1. Når der er rimfrost er alle dele af banen lukket, også puttinggreens og arealerne omkring samt træningsområde. Hvis ikke vi er på job, skal den indsatte blokeringstid accepteres. Er der stadig rimfrost, viser det bare, at vi ikke blokerede nok. Banen er stadig lukket.

Fairways

På trods af sidste års lange tørke, har fairways været ret gode i år. Vi har nok alle set, at det ikke er på alle baner, at de har været lige heldige. På grund af den investering der gennem årene er lagt i arbejdet med fairways; dybdeluftning, topdress, eftersåning, overfladeluftning etc., står vi med fairways, som er mere klar til de klimaudfordringer, som vil komme. Lige nu er der dog så vådt, og der er så mange ormeskud, at det er bedst for banen og for spillet, at vi indfører spil med lejeforbedring.

Med venlig hilsen

Greenkeeperne

Vi har fået så meget nedbør de seneste dage, at vi nu er nødt til at indføre nogle forholdsregler på banen.

Det gælder for persontransporterende køretøjer – buggy, scooter, løbehjul.

Før greens er der – som Robert viser på billedet her på hul 11 – markeret hvor tæt på green det er tilladt at køre.

Vi beder jer respektere markeringerne og hjælpe med til at passe på banen.

Mvh

Greenkeeperne

Vi havde møde i Baneudvalget i mandags, hvor vi drøftede den feedback, vi har fået på baneændringerne, som er igangsat. Jeg vil først og fremmest gerne takke for jeres input og interesse for vores bane.

Indledningsvis vil jeg gentage lidt af den argumentation for baneændringerne, som vi informerede om i april måned. Vi ønsker at fremme flow og spilletempo, som er A og O i de nye golfregler, der er trådt i kraft. Al analyse fra Dansk Golf Union om fremtid og trends viser os, at unionen og klubberne har en stor opgave i at gøre golfsporten mindre ’bøvlet’ og lettilgængelig både for nye og allerede etablerede golfspillere, som ikke har tid til at bruge 4-5 timer på en golfrunde. Samtidig ønsker vi at gøre vores bane visuelt mere spændende at spille og værne om naturen.

Miljøområderne på hul 3, 14 og 18

Disse områder er markeret med røde pæle med grøn top, dvs. her er spilleforbud, som primært indføres for at påvirke spilretningen og øge sikkerheden for spillerne på andre huller og stier. I klubbens Ordens- og Etiketteregler er der indskrevet adgangsforbud i disse områder *). Sidstnævnte for at undgå at spillere alligevel bruger tid på at lede efter bolde i områderne. Tid som helt sikkert vil sinke spillet. Adgangsforbuddet er også indført for at beskytte naturen og tilgodese diversiteten i de planter, der vokser på vores golfbane og fremme den naturligt hjemmehørende fauna. På sigt ønsker vi at lade får afgræsse områderne.

Fortsæt med at læse “Baneudvalget svarer på feedback”

HUSK at rette nedslagsmærker op

Vi er nu inde i en varmere og vådere vejr periode, der gør det muligt at genåbne greens. Flagene bliver sat tilbage på greens lørdag den 1. december og indtil videre.

Vi spiller fortsat fra vinterteesteder og med lay up på det kortklippede græs.

HUSK AT RETTE NEDSLAGSMÆRKER OP. Det er alfa og omega for at vi kan holde greens pæne.

Selvom der kommer meget nedbør nu, er jorden stadig så tør et stykke nede, at det er muligt at køre med trolley, scooter og buggy.

Scorekort udskrives fra tee 52 for både damer og herrer.

Robotterne er kørt i pit. Vi samler manuelt ind af og til, men ellers er det egen opsamling på rangen. Træningsgreens og indspilsområdet er lukkede. Banen er generelt lukket i morgentimerne indtil kl 10 pga risiko for rimfrost.

God fornøjelse!

Jesper Kristensen

Chefgreenkeeper

I løbet af torsdag i denne uge, den 22. november, lukkes greens og flagene sættes ud i vintergreens. Grunden til dette er, at meteorologerne lover frost i flere dage.

Frost/tø perioder er noget af det mest skadelige for greens. Puttinggreens og indspilsgreens vil også være lukket af samme grund. Det er absolut ikke tilladt at færdes på greens, når de er lukkede.

Om vi kan åbne for greens mere i dette år, afhænger helt af vejret. Baneudvalget kan desuden beslutte, at lukningen er permanent indtil foråret.

Med venlig hilsen

Jesper Kristensen, Chefgreenkeeper

Svampe og vintergolf:

Svampeangreb i uoprettet nedslagsmærke

De første svampeangreb har vist sig. Desværre har vi i et stykke tid haft vejr med temperaturer omkring 9 grader og meget høj luftfugtighed. Lige ”guf” for sneskimmel. Vi har været ude med forebyggende behandlinger, ligesom vi fjerner dug fra greens. Der er ikke sket store skader, og det forventer vi heller ikke. Dog er det vigtigt at understrege, at I, som spiller på banen, er vigtige brikker i kampen mod svampe. Så længe, at I retter nedslagsmærker op, og i det hele taget passer på greens, er chancerne for at undgå ødelæggende angreb meget større.

Et uoprettet eller meget dårligt oprettet nedslagsmærke er direkte adgang til angreb, fordi græsset er svagt. Som det tydeligt ses på billedet, så er svampen koncentreret i det dårligt oprettede nedslagsmærke. Det er skræmmende, hvad det betyder.

Fortsæt med at læse “Banestatus november”

Status

Efteråret har budt på fantastisk vejr, som har gavnet golfspillet. Men bestemt også banen. Vi har siden midten af september fået givet greens, teesteder og forgreens en god behandling, med dybdeluftning, topdress og eftersåning. Vi er godt klar over, at det har betydet, at I som spillere har haft en mindre god oplevelse af banen, og at vi har fyldt meget. Det er selvfølgeligt beklageligt, men det er tvingende nødvendigt at udføre den slags arbejde, hvis vi vil have banen fornuftigt gennem efterår og vinter. Samtidig er det en investering i fremtiden.

Fairways er i perioden blevet topdresset og eftersået. Topdressen har betydet, at vi ikke kan klippe fairways i den tilsigtede højde, da sandet bliver trukket med ind i cylinderne, hvor det ødelægger klippeledene. Derfor klipper vi med rotorklipper i lavest mulig højde, 19 mm. Men da der er oplæg på fairways, så skulle det være til at leve med. Vi er jo absolut i ydersæsonen.

Greens virker sunde og klar til perioden, hvor svampeangreb plejer at sætte ind. De har haft godt af at blive luftet og de nye planter, som er resultatet af eftersåning i august, er veletableret. Dog lider greens af, at der er alt for mange, som ikke retter nedslagsmærker op. Et uoprettet nedslagsmærke er direkte adgang for svampeangreb og en meget stor medvirkende faktor for ujævne greens. Lad os nu hjælpe hinanden med at passe på vores greens.

Fortsæt med at læse “Banestatus og planer for vinteren”

De ekstreme vejrforhold, som har varet siden starten af april, er selvfølgelig en udfordring for banen. Men selvom det kun er teesteder og greens, som vandes, skal alt det andet græs nok begynde at gro, når vi igen får stabile nedbørsmængder. Vi er mange millimeter bagefter i forhold til normale forår/somre. Vi har ingen mulighed for at vande fairways. Den mængde vand, vi har til rådighed, er måske endda ikke stor nok til teesteder og greens. Det KAN blive nødvendigt at stoppe vandingen af teesteder, for at holde greens.

Det er for øvrigt ikke drikkevand, som vi vander med. Det er vand, som pumpes op fra under fairway på hul 14.  Vandet, der absolut ikke er rent, pumpes over i søen på hul 15, hvor de værste urenheder bundfældes, inden de løber videre i systemet. Som alle ved, var der tidligere losseplads i det område, så det vand kan alligevel aldrig drikkes.

Fortsæt med at læse “Banen og mangel på vand ovenfra”

Midt i maj måned udsendte vi første runde af Golfspilleren i Centrum 2018 til en trediedel af medlemsskaren. Mange tak for respons, feedback og kommentarer.

Resultaterne for banen kan du se herunder.

Ved siden af tallene her for maj kan du se udviklingen i forhold til sidste år og i sidste kolonne BM (benchmark), mod de klubber vi sammenligner os med – andre golfklubber i hovedstadsområdet.

Fortsæt med at læse “Tak for besvarelserne”