Banen og mangel på vand ovenfra

De ekstreme vejrforhold, som har varet siden starten af april, er selvfølgelig en udfordring for banen. Men selvom det kun er teesteder og greens, som vandes, skal alt det andet græs nok begynde at gro, når vi igen får stabile nedbørsmængder. Vi er mange millimeter bagefter i forhold til normale forår/somre. Vi har ingen mulighed for at vande fairways. Den mængde vand, vi har til rådighed, er måske endda ikke stor nok til teesteder og greens. Det KAN blive nødvendigt at stoppe vandingen af teesteder, for at holde greens.

Det er for øvrigt ikke drikkevand, som vi vander med. Det er vand, som pumpes op fra under fairway på hul 14.  Vandet, der absolut ikke er rent, pumpes over i søen på hul 15, hvor de værste urenheder bundfældes, inden de løber videre i systemet. Som alle ved, var der tidligere losseplads i det område, så det vand kan alligevel aldrig drikkes.

Det er ferietid, også i greenkeeperstaben. Den første er i gang med ferien og resten følger henover de næste 8 uger. I det lys, er tørken perfekt. Men skulle der komme meget nedbør over en længere periode, kan vi blive ramt af mandskabsmangel. Udover, at vi er ”ramt” af ferie, har vi mistet en medarbejder. Mattias, som var elev hos os, har valgt at stoppe sin uddannelse. Det er suverænt hans egen afgørelse. Victor, som har været elev, er blevet færdig med uddannelsen og sluttede eksamen af med et absolut hæderligt resultat. Victor er blevet ansat som greenkeeper, i første omgang til udgangen af november, men vi da en forventning om at se ham igen til foråret.

Med det vejr, vi har, får vi trods ferie, tid til at gøre nogle lidt andre ting på banen. I øjeblikket arbejder nogle af os med at rense kanten af søen ved hul 7, for uønsket vegetation. Arbejdet forventes færdigt i uge 28. Den rough, som skulle høstes i år, er klaret. Der er konstant en medarbejder beskæftiget med at tilse og justere vandingen på teesteder og greens. Der klippes næsten kun teesteder og greens. Dog forsøger vi at holde fairways så gode som muligt, ved at klippe frøstængler af med semiroughklipperen.

Og så har vi, som alle ved, netop afholdt jubilæumsuge. Det har været fantastisk at møde så mange af klubbens medlemmer, ved vores små arrangementer på hul 12 eller 13. Det var dejligt at få en masse små dialoger med jer, samt at opleve en masse godt humør fra både jer og os. Ikke mindst var det en fornøjelse for Robert og jeg, at spille mod 100 af jer til den store jubilæumsturnering. Fornøjelsen blev for øvrigt ikke mindre af, at der kun var 10, der slog Robert og 11, der slog mig….

Forsat god sommer.

På greenkeepernes vegne

Jesper Kristensen