Banestatus og planer for vinteren

Status

Efteråret har budt på fantastisk vejr, som har gavnet golfspillet. Men bestemt også banen. Vi har siden midten af september fået givet greens, teesteder og forgreens en god behandling, med dybdeluftning, topdress og eftersåning. Vi er godt klar over, at det har betydet, at I som spillere har haft en mindre god oplevelse af banen, og at vi har fyldt meget. Det er selvfølgeligt beklageligt, men det er tvingende nødvendigt at udføre den slags arbejde, hvis vi vil have banen fornuftigt gennem efterår og vinter. Samtidig er det en investering i fremtiden.

Fairways er i perioden blevet topdresset og eftersået. Topdressen har betydet, at vi ikke kan klippe fairways i den tilsigtede højde, da sandet bliver trukket med ind i cylinderne, hvor det ødelægger klippeledene. Derfor klipper vi med rotorklipper i lavest mulig højde, 19 mm. Men da der er oplæg på fairways, så skulle det være til at leve med. Vi er jo absolut i ydersæsonen.

Greens virker sunde og klar til perioden, hvor svampeangreb plejer at sætte ind. De har haft godt af at blive luftet og de nye planter, som er resultatet af eftersåning i august, er veletableret. Dog lider greens af, at der er alt for mange, som ikke retter nedslagsmærker op. Et uoprettet nedslagsmærke er direkte adgang for svampeangreb og en meget stor medvirkende faktor for ujævne greens. Lad os nu hjælpe hinanden med at passe på vores greens.

Resultatet af eftersåning på fairways er også blevet godt. Der er tydelige striber af nye planter overalt på fairways. Det bliver super godt.

Planer

Så længe vejret tillader det, vil vi forsætte arbejdet med at forbedre vækstbetingelserne for græsset, omkring på banen. Det gør vi ved at dybdelufte, efterså, topdresse og overflade lufte. Vi har i første omgang fokus på de områder, som blev hårdest ramt af sommerens tørke. Når de arealer er taget, vil vi forsøge at få vækst i græsstierne omkring på banen.

Når det ikke længere er vejr til dette arbejde, ser den vejledende plan sådan her ud:

  • Etablering af vinterbane. I år vil det blive en traditionel vinterbane med vintertees og vintergreen i normal hul-rækkefølge.
  • Oprensning af søen ved hul 3/7/8, ved overløbet.
  • Efterfyldning af grusstier og servicestationer med slotsgrus.
  • Beskæring forskellige steder på banen, bl.a. langs kanten af søen ved hul 2.
  • Servicering af maskiner og slibning af klippeled.

Desuden skal der, helt som vanligt, afvikles ferie og afspadsering i greenkeeperstaben.

Greenkeeperstaben, Værløse GK