Baneudvalget svarer på feedback

Vi havde møde i Baneudvalget i mandags, hvor vi drøftede den feedback, vi har fået på baneændringerne, som er igangsat. Jeg vil først og fremmest gerne takke for jeres input og interesse for vores bane.

Indledningsvis vil jeg gentage lidt af den argumentation for baneændringerne, som vi informerede om i april måned. Vi ønsker at fremme flow og spilletempo, som er A og O i de nye golfregler, der er trådt i kraft. Al analyse fra Dansk Golf Union om fremtid og trends viser os, at unionen og klubberne har en stor opgave i at gøre golfsporten mindre ’bøvlet’ og lettilgængelig både for nye og allerede etablerede golfspillere, som ikke har tid til at bruge 4-5 timer på en golfrunde. Samtidig ønsker vi at gøre vores bane visuelt mere spændende at spille og værne om naturen.

Miljøområderne på hul 3, 14 og 18

Disse områder er markeret med røde pæle med grøn top, dvs. her er spilleforbud, som primært indføres for at påvirke spilretningen og øge sikkerheden for spillerne på andre huller og stier. I klubbens Ordens- og Etiketteregler er der indskrevet adgangsforbud i disse områder *). Sidstnævnte for at undgå at spillere alligevel bruger tid på at lede efter bolde i områderne. Tid som helt sikkert vil sinke spillet. Adgangsforbuddet er også indført for at beskytte naturen og tilgodese diversiteten i de planter, der vokser på vores golfbane og fremme den naturligt hjemmehørende fauna. På sigt ønsker vi at lade får afgræsse områderne.

Dropzonerne er flyttet, så man ikke bliver dobbeltstraffet ved at skulle slå hen over en indhegning en gang til.

Greenkeeperne går i gang med at etablere et mere permanent hegn omkring områderne, så snart det kan planlægges ind i de øvrige arbejdsopgaver, som selvfølgelig er mange her i højsæsonen.

Hul 14

Der har været mange kommentarer til teesteds ændringerne på hul 14, både negative og positive. Jeg skal være den første til at erkende, at timingen ikke var god. Vi burde først have gennemført det, når et nyt tee 49 stod klar.

I udvalget er vi enige om, at hullet, som vi har spillet det i år, er blevet et bedre golfhul, hvor man nu får flere muligheder for at spille hullet. Der er mulighed for at gå efter green med høj risiko eller spille sikkert over eller forbi søen, med et nu fair slag mod vores måske sværeste green.

Greenkeeperne går nu i gang med at etablere det nye tee 49. Her gælder selvfølgelig også, at opgaven skal passes ind i de øvrige sæsonopgaver.

Hul 6

Vi har også fået et par spørgsmål om bunkeren på hul 6. Den midterste bunker på bakken er nu nedlagt, og græsset er ved at etablere sig. Senest vi havde en banearkitekt på besøg, var det hendes anbefaling at nedlægge den og i stedet indsnævre og forme fairway med de træer, der er plantet ud for de to andre bunkere.

Rating af banen

Vi er også blevet mødt med en del spørgsmål, der går på om nogle af hullerne ikke burde rates anderledes. Det er muligt, at det skal gøres på sigt. Det vil vi vurdere, når vi har gennemført planlagte baneændringer, og har et rimeligt statistik materiale.

Pindplaceringer

Vores banedesign med små, nyreformede greens gjorde, at greenkeeperne havde meget begrænsede muligheder for valg af placering i det rudesystem, vi havde. Placeringen er nu i stedet markeret med røde flag på pinden på de huller, hvor det giver mening. Du kan læse mere om det her.

Håber vi alle har den samme interesse; at fremtidssikre vores klub og bane, så vi fortsat kan klare os godt i konkurrencen både med andre sportsgrene og andre golfklubber.

Fortsat god golfsæson – spil godt!

Baneudvalget

Formand Henrik Sørensen

 

*) Det er ’teknisk’ ikke muligt at indskrive dette i lokal-regler, da adgangsforbud ikke kan rummes indenfor golfreglerne, men er en klubvedtaget regel.