Vi venter afklaring fra kommunen på tre punkter

Efter vi afleverede ansøgning om byggetilladelse til kommunen som planlagt, den 10. juni, er vi i en situation, hvor vi ikke selv er herre over fremdriften i projektet. Der er 3 udeståender til afklaring, der alle hænger på, at der skal træffes beslutninger i kommunen:

  1. Politikernes stillingtagen til lejeforlængelsen, som fejlagtigt ikke kom på Økonomiudvalgets møde i maj, men først blev behandlet på mødet i juni, hvor der blev gjort indsigelser mod oplægget fra Enhedslisten samt socialdemokraterne i udvalget. Forvaltningen blev sendt tilbage for mere specifikt at belyse bl.a. økonomien i forslaget. Det nye oplæg var berammet til behandling på mødet i august, men blev udskudt til mødet i september.
  2. Kommunens beslutning om ansvar for, og hvad der skal ske med den lettere forurening, der blev konstateret i jordprøverne bag Proshoppen, hvor den nye bygning skal placeres. Kommunen skal tage stilling til, hvad der skal ske med forureningen samt få dette godkendt i Regionen. Det er kommunens jord, da vi bygger på lejet grund.
  3. Ansøgning om byggetilladelse. Vores arkitekt, AG5, har intet hørt fra kommunen siden ansøgningen blev afleveret i juni måned.

Der er således lige nu gået politik i sagen. Vi vender tilbage, forhåbentligt med gode nyheder, i slutningen af september.