Fældning, beskæring og styning af træer

Klubben har snart 30 år på bagen, træerne omkring bygningerne og hul 18 har mange flere. Vi har haft en trækonsulent på besøg, som har vurderet helbredstilstanden på vores store træer. Efterfølgende har vi modtaget en rapport med anbefalinger, som vi sætter i gang i løbet af efteråret.

Det indebærer, at asketræet til højre lige før 18. green, som for en del år siden blev halveret af et lynnedslag, skal fældes. Det er hult, har råd og er i fare for at vælte i en storm. På dagen, hvor det bliver fældet, vil der blive etableret provisiorisk green på hul 18.

De øvrige store aske- og lindetræer langs hul 18 mod P-pladsen bliver stynet, beskåret og døde grene i toppen fjernes.

Den store blodbøg ved terrassen ud mod hul 18 skal på sigt undersøges nærmere for svampeangreb, men indtil videre kan den blive stående.

Det store lindetræ mellem Café- og Sekretariatsbygningen har mange beskæringsskader, men kan med en kraftig styning også stå mange år endnu.

Kastanjetræet og asketræerne langs Christianshøjvej, hvis grene er tæt på Sekretariatsbygningen, skal opstammes.

Vi beder jer vise hensyn, når I møder folk, der arbejder med beskæringerne mv.