Nye muligheder for dig – onsdag den 25. april 2018 kl. 19

Bestyrelsen vil gerne gøre mere for vores ’senior’-medlemmer – det vil sige voksne medlemmer, der er kommet igennem klubbens introduktionsforløb, men også medlemmer, der har opnået deres spilleret for længe siden.

Klubben har meget velfungerende udvalg for vores unge medlemmer, for nybegyndere og for elite- og holdspillere. Men ikke et udvalg for klubbens øvrige ’voksne’ medlemmer

En stor del af klubbens seniorer er godt nok aktive i herre- eller dameklubberne, men der er også rigtig mange, der ikke vælger disse tilbud. Derfor opretter vi nu et senior-udvalg, som i bred forstand skal varetage interesserne for alle klubbens seniorer.

Det kan være at promovere nogle af klubbens tilbud (par-turnering, medlemskab af herre- eller dameklubberne, åbningsmatchen mv.). Det kan også være igangsætning af sociale aktiviteter, træningsmuligheder eller lignende.

Det væsentlige er, at seniorerne får et naturligt tilhørsforhold til klubben, og bliver glade for og tilfredse med deres medlemskab. Helst så glade, at de vil anbefale klubben til andre.

Kom og giv os nogle af dine ideer til aktiviteter for seniorerne i vores klub:

Onsdag den 25. april 2018 kl. 19.00 (i Caféen)

På Bestyrelsens vegne

Michael Hauskou