Gør som Helle og Lars og få dit kontingent betalt!

Helle og Lars Zobbe Mortensen har netop solgt deres bolig gennem vores lokale EDC mægler.

Som tillæg til sponsoratet af vort smukke hul 2, har vi en aftale, der både kommer klubben og dig som medlem til gode. Aftalen indebærer, at der tilfalder klubben et ekstra sponsorbeløb, hvis du vælger at sælge din ejendom igennem EDC Michael Tang. En del af beløbet går til at betale dit kontingent for den næstfølgende sæsons medlemskab af klubben. Her kan du læse mere om EDC Michael Tangs virksomhed.

Skal du sælge din bolig, så gå til EDC. EDC Michael Tang a/s driver tre velkendte ejendomsmæglerforretninger i Værløse, Farum og Bagsværd.

Aftalen er blev udvidet, så det også gælder dine venner og bekendte. Henviser du dem til EDC Michael Tang og det resulterer i et salg, så tilfalder der ligeledes et ekstra beløb til klubben, som delvis går til at betale dine venners golfkontingent.

Sekretariatet/Pia