Møde med Furesø kommune

Furesø Kommune, repræsenteret ved 4 personer, projektgruppen og arkitekt deltog i møde i klubben, hvor vi fremlagde vores planer for byggeriet og yderligere drøftede klubbens lejemål (vi ejer bygningerne, som ligger på Furesø Kommunes grund) samt ejerforholdet på Svinestalden, som er den eneste bygning, vi ikke ejer.

Kommunens ansvarlige medarbejdere var umiddelbart positivt indstillet både overfor en forlængelse af lejemålet og selve byggeplanerne. De vender tilbage med oplæg på lejemålsforlængelse, som er en forudsætning for at igangsætte ansøgning om byggetilladelse.